Δωρεὰν μαθήματα Ἱστορίας στὸ Ἀνοικτὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο

Ἀπὸ τὸν ἀξιολογότατο Ἱστορικό μας ἐρευνητή, Δημήτριο Μιχαλόπουλο, μὲ γενικὸ τίτλο: «Ἡ Ἑλλὰς στὸν στρόβιλο τῶν διεθνῶν κρίσεων, 1944-1974».

Τὰ μαθήματα, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἀνοικτοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου, θὰ γίνουν στὴν ὁδὸ Εὑριπίδου 12, στὸν 4ον ὄροφο (κοντὰ στὴν πλατεία Κλαυμῶνος), τὶς ἐξῆς ἡμέρες:

  • 16 Φεβρουαρίου
  • 2 Μαρτίου
  • 16 Μαρτίου
  • 30 Μαρτίου
  • 20 Ἀπριλίου
  • 4 Μαΐου
  • 18 Μαΐου

Ὥρα τῶν μαθημάτων: 19:00-21:00.

Τὰ  μαθήματα εἶναι δωρεάν!
Μόνη ὑποχρέωσις τῶν μετεχόντων εἶναι ἡ ἐγγραφή τους στὴν Γραμματεία.

Φιλονόη

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply