Διαλύουμε τὸν πλανήτη προσπαθώντας νὰ τὸν …προστατεύσουμε!!!

Ἕνα βιβλιαράκι 190 σελίδων, σὲ 6 γλῶσσες γιὰ ἕνα ζευγάρι ἀκουστικά.

Οἱ πραγματικὲς ὁδηγίες εἶναι μία σελίδα:

«Τὸ βάζετε στὴν τρύπα, ἀκοῦτε! Πατᾶτε τὸ κουμπί, τὸ κουμπὶ κάνει ὅ,τι ἔχει προγραμματισθῆ στὴν συσκευή σας. Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε, βρεῖτε τὸ μόνοι σας»!

Ὅλες οἱ ὑπόλοιπες σελίδες εἶναι οἱ κίνδυνοι: μὴν πνιγῇς, μὴν τὸ καταπιῇ, μὴν αὐτοκτονήσῃς, μὴν τὸ βάλῃς σὲ λάθος τρύπα καθὼς καὶ τὶ θὰ κάνης ὅταν θὰ τὸ πετάξης, γιὰ νὰ μὴν καταστρέψῃς τὸν πλανήτη.

Μὲ τὸ βιβλιαράκι γιὰ κάθε ἀκουστικό, ποὺ ἀντέχει μόνον γιὰ ἕναν μῆνα, καταστρέφεις (πραγματικά) τὸν πλανήτη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ νὰ κάνῃς ἠλιθίους πολῖτες.

Ἂν θέλῃ ὁ ἄλλος νὰ δέσῃ τὰ κορδόνια του μὲ τὸ ἀκουστικό καὶ αὐτὰ λυθοῦν καὶ πέσει καὶ  σκοτωθεῖ, τί ζόρι τραβᾶς;

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply