Χαρούμενες (καὶ ἠλίθιες) ἀναχωροῦσες κουδουνισμένες μαριονέτες

Ὅταν πρὸ μερικῶν ἐτῶν τὸ GAPατο παρῃτήθη ἀπὸ πρωθυπουργός, ἀνακουφισμένο ἀπὸ τούς, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, φόβους γιὰ τὴν  ζωή του, περιεδιάβαινε τὸν Ἐθνικὸ Κῆπο, δίδοντας περιχαρὲς συνεντεύξεις. Τὸ χαμόγελό του δὲ ἦταν τόσο πλατύ, ποὺ δύσκολα, ἀκόμη καὶ οἱ ἀδαεῖς, ἀμφισβητοῦσαν τὸ μέγεθος τῆς ἀνακουφίσεώς του.

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

Τὸ χαμόγελο ἀνακουφίσεώς του ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν ἐντόνων πιέσεων ποὺ ἐδέχετο ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου. Στρατιὲς ἀστυνομικῶν σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν περιφρούρησιν τοῦ GAPάτου, ποὺ γιὰ νὰ εἰσέλθῃ στὴν βο(υ)λὴ ἔτρεμε σὰν …κουνέλι!!!

Ἡ «ἐξαφάνισις» τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ

Πρὸς τοῦτον καὶ ἔλαβε τὴν σχετικὴ …ἄδεια ἀπομακρύνσεώς του ἀπὸ τὸ προσκήνιον.

«…Μπορεί να ταξίδεψε ανενόχλητος, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και κατά την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Δημοκρατία», η αστυνομία αναγκάσθηκε να τον κρατήσει κλειδωμένο μέσα στο ξενοδοχείο όπου λάμβανε χώρα το φόρουμ, λόγω του κινδύνου επεισοδίων σε βάρος του.
Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναγκάσθηκε να ματαιώσει μέχρι και γεύμα που είχε κανονίσει με φίλους του στο Βυζαντινό Μουσείο.
Όσο για την διάλεξή του; Εκεί έκανε προτάσεις για τα Βαλκάνια! Αφού κατέστρεψε την Ελλάδα, τώρα μάλλον απεφάσισε να συνεχίζει με την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή!…»

«Μή βγεῖς ἔξω, θά φᾶς ξύλο»

Τὸ GAPατον λοιπὸν οὐδέποτε ἔφυγε. Κρύφτηκε, γιὰ λίγο, ἀπὸ τὰ μάτια μας γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὸ ἔντονο μένος μας καὶ νὰ «ξεπλυθῇ» καταλλήλως, συμπαρασύροντας στὸ «ξέπλυμά» του καὶ τὶς ἀναγκαῖες παραγραφές. Σκοπός του τὸ νὰ τὸν ξεχάσουμε γιὰ τὴν ὥρα. Νὰ ἐμφανισθοῦν ἄλλα, χειρότερα κουδουνισμένα ἀπὸ αὐτὸ καί, ἐξ ἀνάγκης, νὰ ἀναζητήσουμε δημοκρατικοὺς τρόπους ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ αὐτά. Μὲ δημοκρατικοὺς τρόπους φυσικά, στερουμένων ἄλλων ἐπιλογῶν καί, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὴν στοχευμένη προπαγάνδα, νὰ θεωροῦμε βέβαιον πὼς θὰ ἐπιστρέψουμε ὡς χειροκροτητὲς στὴν αὐλή του.

Ὥρα νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ GAP ὡς …«σωτήρ»!!!

Αὐτὰ ὅμως εἶναι κάπως πιὸ …μελλοντικά, γιὰ τὴν ὥρα.
Σήμερα θὰ σταθοῦμε στὸν πανικό του καὶ στὴν κουνελίστική του διαφυγῆ ἐκ τῶν πρωθυπουργικῶν ἑδράνων.

Μά… Πῶς γίνεται μέ τόσον μεγάλο ὄγκο περιφρουρήσεώς του νά τρέμῃ ὁ ἴδιος γιά τήν ζωή του; Πῶς δικαιολογεῖται κάτι τέτοιο;
Σημεῖον «κλειδί» γιὰ νὰ κατανοήσουμε αὐτῆ τὴν οὐσιώδη λεπτομέρεια εἶναι τὸ μέγεθος τῆς περιφρουρήσεώς του. Ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς ἀστυνομικῶν δυνάμεων, μυστικῶν καὶ μή, ἔσπευδε νὰ διασφαλίσῃ τὴν προστασία τοῦ ἐν λόγῳ κουδουνισμένου, ἀποκλείοντας δρόμους, πλατείες, περιοχὲς ὁλόκληρες.

Ἀμεση ἐκπαίδευσις τῆς πρωθυπουργικῆς φρουρᾶς

Τὸ ἴδιο αὐτὸ κουδουνισμένο, γιὰ νὰ μπορέσῃ  νὰ μετακινηθῇ στοιχειωδῶς, παρουσιάζετο ἀκόμη καὶ μὲ …πλαστὸ ὄνομα. 

Χὰ χὰ χά… Τὸν Ἀναγνώστου (GAP) τὸν ξέρατε;

Καί, ἐννοεῖται, πὼς μέσα του τὸ μέγεθος τῶν ἀντιδράσεων ἔσπερνε πανικό. Ἀπόῤῤοια τοῦ τρόμου του, ἀλλὰ καὶ τοῦ τρόμου ὅλων τῶν τότε ἐπισήμων κυβερνητικῶν κουδουνισμένων, ποὺ ἐξεφράζετο ὁπουδήποτε καὶ ὁποτεδήποτε, ἦταν ἡ «ἀλλαγὴ φρουρᾶς» τους μὲ τὸν τραπεζίτη παπαδήμιο.

Τὸ ἁπλὸ κράξιμο, οἱ «ψιλές», ἡ ἀνάγκη διαρκῶς αὐξανομένης ἀστυνομικῆς προστασίας, προπομποὶ ἄλλων μορφῶν βίας, ἦσαν ἤδη τόσο ἀπειλητικὰ γιὰ τὶς βιτρίνες τῶν κρατούντων, ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ἦταν πολὺ κοντὰ ἡ στιγμὴ τῆς ἐκτροπῆς. Τῆς ἀνεξελέγκτου ἐκτροπῆς. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα ἦταν ἡ ἐπίθεσις στὸ κουδουνισμένο τῆς ΝουΔουλάρας κωστῆ χατζηδάκη, ἀπὸ ἀνεξελέγκτους (σαφῶς κομματόσκυλα) πολῖτες, ποὺ ὅμως θὰ μποροῦσαν νὰ παρασύρουν πολλοὺς περισσοτέρους καὶ νὰ χαθῇ ἀκόμη καὶ τὸ …στοιχειῶδες μέτρο. Ἕνα τέτοιο γεγονός, δυνητικά, θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσῃ ἀκόμη καὶ σὲ λυντσάρισμα. Κι αὐτὸ εἶναι γνωστό.

Πρόσεχε Χατζηδάκη μή σέ πάρει καμμία «΄ξώφαλτση»

(Προσοχὴ ὅμως στὴν λεπτομέρεια. Ὁ χατζηδάκης δὲν ἀνῆκε τότε σὲ κυβερνητικὸ σχῆμα [Δεκέμβριος 2010]. Ἁπλῶς «ἔτυχε» νὰ εὑρεθῇ τὴν λάθος στιγμή, στὸν λάθος τόπο.)

Φθάνοντας, ἐν ὀλίγοις, ἁπλῶς σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον τῆς πληθυσμιακὰ μεγάλης  δυσαρεσκείας, τῆς σιωπηλῆς ὀργῆς καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς ἀνεξελέγκτου ἐκτονώσεως, ἄλλαξαν «φρεουρά»! Ἦταν πασιφανὲς πλέον πὼς ἕνα γενναῖο ποσοστὸ πολιτῶν ἦταν ὑπερβολικὰ δυσαρεστημένο, Συνεπείᾳ αὐτοῦ ἀπαιτεῖτο διαρκῶς αὐξανομένη ἀστυνομικὴ δύναμις. Ἡ λεγομένη κρίσιμος μάζα τῆς κοινωνίας εἶχε συντελεσθῆ καὶ ἦταν πλέον ἀναμενόμενον, μὲ ἕνα σπίρτο, νὰ ἁνάψουν ἀνεξέλεγκτες φλόγες, ποὺ θὰ ἔθεταν σὲ κίνδυνο συνολικὰ τὸ καθεστώς. Ἡ παρουσία χιλίων (καὶ βᾶλε) ἀστυνομικῶν ὀργάνων, πρὸ κειμένου νὰ εἰσέλθῃ-ἐξέλθῃ τῆς βο(υ)λῆς (τὸ κάθε λογῆς GAPατο), νὰ μετακινηθῇ, ἢ ἀκόμη καὶ νὰ …ἀνασάνῃ καί, ἔχοντας (ἂς ποῦμε) σώας τὰ φρένας, τὸ ὁδήγησε στὸ νὰ ἐξαφανίσθῇ …συνοπτικὲς διαδικασίες! (Ἀπολύτως προσωρινῶς ὅμως!).

Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!

Ἡ ἐξαφάνισις GAP ἔδωσε τὸν ἀναγκαῖο χρόνο στὸ καθεστώς, πρὸ κειμένου νὰ ἀνασυνταχθῇ. Τώρα, θέλουμε δὲν θέλουμε βλέπουμε πὼς σιγὰ σιγὰ τὸν προετοιμάζουν γιὰ νὰ μᾶς ξανά-σώσῃ, μὲ τὸν γνωστό, ἀγαπημένο τρόπο τῶν τοκογλύφων. Ἴσα γιὰ νὰ πάρῃ ἀνάσα λοιπὸν τὸ καθεστώς, παραπλανώντας καὶ παπαγαλίζοντας, μοιράζοντας διχόνιες καὶ στοχοποιώντως ἀκρίτως, ἀδικώντας καὶ ἐγκληματώντας, ἐπέτρεψε στὸ GAPατο νὰ ἀπομακρυνθῇ προσωρινῶς.

ΓΑΠ καὶ ξανὰ …ΓΑΠ!!!

Λέτε στό τέλος νά κάνουμε κι ἄγαλμα στόν GAP;

Ἐπέτυχε δὲ νὰ κρατηθῇ ὡς εἶχε, γιὰ μερικοὺς μῆνες ἀκόμη αὐτό, τὸ τοκογλυφικὸ καθεστώς, ἐπιστρατεύοντας ὅλες του τὶς ἐφεδρείες. (Ποιός ξεχνᾶ τόν καρατζαπαίρνη πού, πολὺ πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως GAPάτου ἔσπευσε νά προτείνῃ γιά «ἐθνοσωτήρα» τόν παπαδήμιο;).,

Ἔπρεπε ὅμως νὰ φθάσουμε στὶς ἐκλογές, δίχως νὰ ἀμφισβητηθῇ ἡ ἐξουσία τοῦ ἐν λόγῳ καθεστῶτος. Κι ἔτσι ἀκριβῶς συνέβη. Ἐξακολουθούσαμε ἅπαντες νὰ βλέπουμε μόνον τὰ μνημονιακὰ ἐγκλήματα, ἀδυνατώντας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, ποὺ στὴν πραγματικότητα συνέβαιναν, συμβαίνουν καὶ θὰ συμβαίνουν, ὑποχρεώνοντάς μας νὰ βλέπουμε μόνον τὰ οἰκονομικὰ ἢ τὰ πολιτικὰ ἐγκληματικὰ σκηνικά. Ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, μέσῳ τῶν ἐκλογῶν καὶ μοιράζοντας ἐλπίδες, ἐπιβάλλοντάς τοὺς σαμαροβενιζέλους νομοτύπως, τὰ μόνα ποὺ βιώναμε, μαθαίναμε καὶ ἀκούγαμε ἦταν τὰ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνομίας. Ἐξεταστικὲς ἐπιτροπές, δίπλα σὲ ἄλλες ἐξεταστικὲς ἐπιτροπές, σκάνδαλα καὶ παρατυπίες, διαρκῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς χώρας καὶ διαρκῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, πού, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς στιγμῆς τῶν ἀποκαλύψεων, ἔκαναν τὸν κόσμο νὰ ἐλπίζῃ σὲ δίκαιον. Κι ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις ἦσαν περιτετυλιγμένες μέσα σὲ μίαν νομιμοφροσύνη ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν, ποὺ ἐγγυᾶτο τὴν ἀπόλυτον παραγραφὴ κάθε ἀληθοῦς, ψευδοῦς ἢ καὶ κατασκευασμένου ἐγκλήματος…
Ἕναν τρόπο τόσο ἐπαναλαμβανόμενα …«σωτήριο» γιὰ …αὐτούς, ποὺ γιὰ νὰ ἐφαρμοσθῇ πλήρως πρέπει ὅλοι οἱ μηχανισμοί, φανεροί, διαπλεκόμενοι καὶ σκιώδεις, νὰ ὑπηρετοῦν μίαν καὶ μόνον ἀρχή: τὴν τοκογλυφική!

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Πρὸς τοῦτον καὶ οὐδὲν μένει στὴν τύχη του… Ἀπὸ τὰ …«εἰδικὰ σχολεία», τοὺς …«εἰδικοὺς συμβούλους», ἔως καὶ τοὺς «εἰδικοὺς πρωθυπουργούς»!!! Σημασία ἔχει μόνον ἡ διατήρησις τῆς ἐξουσίας στὰ ἴδια χέρια, αἰῶνες τώρα, ἀνεξαρτήτως τοῦ τιμήματος ποὺ πληρώνουν οἱ λαοὶ σὲ γενοκτονίες.

Στὰ πόδια τῶν Rothschild σπούδασε κι ὁ Παπανδρέου!!!

Ἀλλὰ ἂς ἐπανέλθουμε καλλίτερα στὰ τῶν συμπτώσεων. Ὅ,τι ἀκριβῶς συνέβη τότε, μὲ τὴν δυσαρέσκεια τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀπειλητική, γιὰ τὶς βιτρίνες (καί, κατ’ ἐπέκτασιν, γιὰ τὴν ἀσφάλεια) τοῦ καθεστῶτος, λαϊκὴ ὀργή, συμβαίνει καὶ σήμερα. Ὅσοι ἀκριβῶς ἀστυνομικοὶ ἀπαιτοῦντο τότε, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν εἰκόνα τῶν κάθε λογῆς GAPάτων καὶ σαμαροβενιζέλων, ἀπαιτοῦνται καὶ σήμερα, γιὰ τοὺς τσιπροκαμμένους. Ὅση παραπληροφόρησις, λάσπη, τρομοκρατία, ἀνομία ὑπῆρξε τότε, ἄλλη τόση ὑπάρχει σήμερα. Ὅση ἐλπιδοφορία καὶ ἐλεγχομένη ἐκτόνωσις ἔχουν ἐπιστρατευθῆ, συντόμως ἀκυρώνονται. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος χρόνος. Τὰ νέα ἐπεισόδια θὰ τὰ δοῦμε συντόμως. Τὸ ἐὰν αὐτὰ θὰ εἶναι μορφῆς ἐκρηκτικῆς ἤ ὄχι εἶναι δευτερεῦον. Ἤδη ὅμως ἡ ἔντονος δυσαρέσκεια ἐπικρατεῖ καὶ μεγιστοποιεῖται.
Πρέπει νὰ γίνῃ «ἀλλαγὴ φρουρᾶς» ἄμεσα.

Φυσικὰ τὸ ὅποιο σχῆμα βιτρινο-κόμμα, ποὺ θὰ ἀποτελέσῃ μίαν μελλοντικὴ «σωτήριο» (ὑπὲρ Rothschild πάντα, βεβαίως βεβαίως!!!) μορφὴ διακυβερνήσεώς μας, προετοιμάζεται. Ἤ, ἄλλως, μίαν ἀκόμη ἐκδοχὴ τῶν τρόπων δουλοποιήσεώς μας, μὲ ἄλλα ὀνόματα ἀλλὰ μὲ ἕνα πανομοιότυπον τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» σύνθημα, ἔρχεται, ἐνισχυόμενον ἴσως κι ἀπὸ τὸ σύνθημα: «κάθαρσις», δίπλα στὸ ἄρτι ἀναγεννηθὲν (ποιός ἦλθε;) «ἐθνικο-μ-πατριωτικό» πνεῦμα, ποὺ ὁσονούπω μαγειρεύεται. (Ἐὰν δὲν εἶναι ἤδη ἕτοιμα τὰ σχετικὰ σχήματα…!!!) Εἶναι δεδομένον πλέον πὼς ἐδόθη τὸ κεντρικὸ σύνθημα (ποῦ ἀλλοῦ, βεβαίως βεβαίως;) στὴν πλατεία Συντάγματος καί, ἀναμένεται, νὰ χρησιμοποιηθῇ συντόμως ὡς ἡ κυρία προπαγανδιστικὴ καραμελίτσα.
Πάντα φυσικὰ καὶ σαφέστατα σὲ μίαν, ἀπολύτως ὑπέρ-μνημονιακὴ κυβερνητικὴ ἐκδοχή.

Αὐτὰ ὅμως ἔπονται.
Πρὸς ὥρας καλὸ εἶναι νὰ παρατηρήσουμε τὶς σχετικὲς συμπτώσεις, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἐπιταχύνονται. Ἡ σημερινὴ κυβερνητικὴ «φρουρά» βεβαιωμένα πλέον ἀλλάζει! Τὸ κύμα δυσαρεστημένων πολιτῶν γιγαντώνεται καὶ τὰ μέτρα ἀσφαλείας τῶν κουδουνισμένων λαμβάνουν τέτοιες ἐκτάσεις, ποὺ καταλήγουμε πλέον μὲ βεβαιότητα νὰ συμπεράνουμε πὼς συντόμως μᾶς ἀδειάζουν τὴν γωνιά. Ὁ ῥόλος τους τελειώνει. Θὰ παραδώσουν τὴν σκυτάλη στοὺς ἐπομένους πού, πολὺ πιθανόν, θὰ εἶναι κάποια «ὑπερκομματική» ἐκδοχὴ ἢ κάποια στρατιωτικὴ ἐκδοχὴ ἤ, ἀκόμη καὶ κάποια «ἐξ ἀνάγκης» δικτατορία.

πηγὴ

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν «ἀλλαγὴ φρουρᾶς» στὰ κυβερνητικὰ μαγαζάκια (πιστεύοντας κι ἐλπίζοντας πὼς ἦταν καὶ πάλι δική μας, δημοκρατικοτάτη, ἐπιλογή), θὰ συμβοῦν διάφορα ἔκτακτα γεγονότα. Γεγονότα ποὺ θὰ σχετίζονται μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα σίγουρα, ἀλλὰ καὶ ἄλλα, δευτερεύοντα, οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ φαίνεσθαι. Ἐν τούτοις καλὸ εἶναι πλέον νὰ ἑστιάζουμε στὶς λεπτομέρειες, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ εὑρύτερο σχέδιον τῆς ἐκ νέου χειραγωγήσεώς μας, ὑπὸ ὁποιονδήποτε μανδύα. Ἀκόμη καὶ τὸν …μπατριωτικό εἴπαμε!!!

Γιὰ τὴν ὥρα ἂς θυμηθοῦμε τὶ ἔγραφε (πρὸ τοῦ συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν) ὁ φίλος μας John Drake:

ΜΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ

Όπως μπορεί να σας πληροφορήσει οποιοσδήποτε πυρηνικός φυσικός, η λειτουργία μίας πυρηνικής βόμβας βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση.

Σ’ έναν περιορισμένο χώρο οι συγκρύσεις σωματιδίων μεταξύ τους, όταν υπάρχει υπερβολική ενέργεια, είναι ιδιαίτερα βίαιες.

Φαντασθείτε την αρχή ενός παιχνιδιού μπιλιάρδου.

‘Ολες οι μπάλες συγκεντρώνονται σε ένα τρίγωνο (περιορισμένος χώρος).

Το παιχνίδι αρχίζει, όταν μία μπάλα κτυπά αυτόν τον χώρο με μεγάλη ταχύτητα.

Τότε όλες οι μπάλες κτυπούν η μία την άλλη και σκορπίζονται επάνω στο τραπέζι του μπιλιάρδου.

Στην συνέχεια του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης επιδιώκει με μία μπάλα να κτυπήσει όσες περισσότερες μπάλες μπορεί με σκοπό να τις οδηγήσει διαδοχικά στις γωνιακές οπές.

Δυστυχώς για τους κυβερνώντες, αύριο το παιχνίδι έχει πολλές μπάλες επάνω στο τραπέζι και ευρίσκονται όλες στριμωγμένες σε μικρό χώρο, στο κάτω μέρος της Πλατείας Συντάγματος.

Αν επιχειρήσει κάποιος να κτυπήσει ένα μεγάλο πλήθος σε αυτό το σημείο, δυνητικά θα έχει τα αποτελέσματα μίας πυρηνικής εκρήξεως στο κέντρο της Αθήνας.

Φαντάζομαι ότι μόνο ηλίθιοι μπορεί να τολμήσουν κάποιο εξωτερικό κτύπημα στο πλήθος.

Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος ευρίσκεται στο κέντρο του πλήθους.

Οι κυβερνώντες ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ έκαναν το λάθος να μαζέψουν ενάντια στις πολιτικές τους ένα τεράστιο πλήθος πολιτών.

‘Οπως ακριβώς συμβαίνει στην πυρηνική φυσική, το πλήθος ατόμων, που μπορείς να συγκεντρώσεις χωρίς κίνδυνο σε ένα μικρό χώρο, δεν πρέπει να υπερβαίνει έναν κρίσιμο αριθμό, που ονομάζεται κρίσιμη μάζα.

Αν αυτό δεν προσεχθεί, προκύπτει πυρηνική έκρηξη και χωρίς την παροχή εξωτερικής ενεργείας.

Αρκούν κάποιες τυχαίες συγκρούσεις στο κέντρο και αρχίζει η αλυσιδωτή αντίδραση.

 

Είναι αφελείς όσοι νομίζουν ότι αύριο το πλήθος, που θα μαζευθεί θα φωνάξει μόνον για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και θα εκτονωθεί πολιτικά.

Από μεθαύριο ο Βασιλιάς θα είναι γυμνός και δεν θα μπορεί να σταθεί πουθενά χωρίς κράξιμο και επεισόδια.

Οι πολίτες θα αντιληφθούν με τα μάτια τους ότι οι διαμαρτυρόμενοι στην Ελλάδα είναι πλέον πλειοψηφία.

Θα νοιώσουν ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και χρειάζονται κάποιαν αλλαγή στην ζωή τους προς το καλύτερο.

Αυτή η αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο, αν το παλαιό πολιτικό σύστημα εξαρθρωθεί και διαλυθεί.

Ο κος Γεώργιος Παπανδρέου ευρέθη σε παρόμοια κατάσταση, λίγο πριν την «κυβέρνηση» Παπαδήμου.

Διεπίστωσε με τρόμο ότι δεν μπορούσε να πάει από το σπίτι του ως την Βουλή χωρίς να συναντά διαμαρτυρομένους πολίτες στον δρόμο του.

Σε μία παρόμοια κατάσταση, ουδείς θα έπρεπε να νοιώθει ασφαλής.

Έτσι έσπευσε να παραιτηθεί με τον καραγκιόζικο τρόπο, που οδήγησε στην μοιραία «κυβέρνηση» Παπαδήμου και στην συνέχεια στις εκλογές.

Νομίζετε ότι ο κος Τσίπρας θα γλυτώσει από τις κρίσεις πανικού του, αν ευρεθεί στην ίδια κατάσταση;

Aν ξεπεράσει το πρόβλημα με φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει κάποιος να τον πληροφορήσει ότι ήδη τον φρουρούν δυνάμεις ασφαλείας, που ετοιμάζεται να τους περικόψει τον μισθό.

Τρελλοί υπάρχουν πολλοί γύρω του.

Κάποιοι από αυτούς θα ντοπαρισθούν και θα βιαιοπραγήσουν στο αυριανό συλλαλητήριο είτε εντός του πλήθους, είτε εκτός αυτού.

Σ’ ένα παρόμοιο περιβάλλον, τα «ατυχήματα» με «τρελλούς συνήθως είναι μοιραία.

Με την ευκαιρία, καλό θα ήταν να τον πληροφορήσει κάποιος για τον τρόπο που πέθανε ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος.

ΠΗΓΗ

Αν είναι να πέσει η κυβέρνηση για το Μακεδονικό, καλό θα ήταν να μάθει και λίγη Μακεδονική ιστορία.

Η τύχη των πολιτικών κομπάρσων δεν ήταν ποτέ καλή, στον βαθμό που είχαν υπερβολική αυτοπεποίθηση και ξεπερνούσαν με τις ενέργειές τους το απαραίτητο μέτρο λογικής και το ένστικτο αυτοσυντηρήσεως, που πρέπει να διαθέτει απαραίτητα κάθε πολιτικός ετών 43…

Drake John

Μὲ πρόσχημα (ἀλλὰ κι ἐπίσημον αἴτιον) τὴν ἀνθελληνικὴ κυβερνητικὴ μειοδοσία, στὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας, θεωρεῖται πολὺ λογικὸ τὸ νὰ καταπέσουν κι ἐπισήμως, αὐτά, τὰ τωρινὰ παιδιὰ τοῦ πSoros -Rothschild, γιὰ νὰ κάνουν χῶρο νὰ ἔλθουν νέοι «διασῶστες» μας, ποὺ ὅμως θὰ ἐξακολουθήσουν τὴν ἰδίαν τακτική, στοὺς ἰδίους παραπλανητικοὺς τόνους. Μίαν τακτικὴ ποὺ δὲν ἔχει βεβαίως στόχο τὸ νὰ ἐπιλύσῃ τὰ ἀληθῆ προβλήματά μας, παρὰ μόνον νὰ τοὺς ἀλλάξῃ ὄνομα. Ἤ ἄλλως νὰ τὰ μεταλλάξῃ, κερδίζοντας χρόνο…
…ἐνᾦ ἐκ παραλλήλου θὰ μᾶς ὑποχρεώνη νὰ μετακινοῦμε καὶ νὰ χάνουμε τοὺς ἑστιασμούς μας σὲ δευτερεύοντα ζητήματα, μὲ κεντρικότερον ὅλων φυσικὰ τὸ ζήτημα τῆς ἐπιβιώσεώς μας.

Τὸ νομικὸ πλαίσιον (Σύνταγμα, νομοθεσία) διαμορφώνεται ὁριστικῶς μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ γιὰ μερικοὺς ἀκόμη αἰῶνες νὰ παραμένουμε ἐμεῖς δουλάκια ἐξαθλιωμένα. Κι ἐπεὶ δή, ὅπως πάντα, θὰ βλέπουμε μόνον τὰ πρόσωπα-μαριονέτες (GAPατοι, σαμαροβενιζέλοι, παπαδήμιοι, τσιπραῖοι) ὁ πραγματικὸς μηχανισμός, ποὺ χρησιμοποιεῖ τὶς ἐν λόγῳ βιτρίνες, θὰ παραμένη μονίμως ἀόρατος καὶ ἀσφαλής, ἐνὦ μᾶς ὁδηγοῦν μὲ σταθερὰ βήματα στὴν μελλοντικὴ μορφὴ ἐλέγχου μας, ὑπὸ τὸ (δικῆς τους ἐκδοχῆς) δημοκρατικὸ πρίσμα βεβαίως βεβαίως. Διότι ὅλο τὸ δημοκρατικὸ μύθευμα, βεβαίως βεβαίως, ἐὰν δὲν ὑπηρετοῦσε ἀπολύτως πιστὰ τὸν τοκογλυφικὸ μηχανισμό, δὲν θὰ ὑπῆρχε.
Μὰ ὑπάρχει… κι ὅσο θὰ ὑπάρχη, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, ἀπολύτως δημοκρατικὰ μᾶς γενοκτονεῖ.

Κοινῶς;
Ὅπως πανικόβλητο ἔφυγε τὸ GAPατον, ἔτσι πανικόβλητον ἐξέρχεται τοῦ πολιτικοῦ προσκηνίου τὸ ἀλεξέι.
Ὅπως μᾶς ἐπέβαλαν ἕναν τραπεζίτη τότε, μὲ τὴν μορφὴ τοῦ «οἰκουμενικοῦ», ἔτσι προετοιμάζεται ἡ μετακίνησίς μας σὲ ἕνα ἀποδεκτό, νομιμοφανὲς καί, σαφῶς ἀπὸ τὴν πλειοψηφία ἀνεκτό, κυβερνητικὸ σχῆμα, πρὸ κειμένου καὶ πάλι νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς δυνάστες μας.
Ὅπως φαινόταν τότε ὡς λαϊκὴ  βούλησις ἡ ἐκλογὴ  τῶν σαμαροβενιζέλων, τῶν τσιπροκαμμένων, ἢ ἀκόμη καὶ τῶν παπαδημίων, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ φαίνεται καὶ τώρα, ἀνεξαρτήτως τοῦ περιτυλίγματος.
Ἡ διάδοχος κατάστσις εἶναι πανέτοιμος κι ἐμεῖς θὰ παραμείνουμε παρατηρητές της.
Γιὰ  νὰ παύσῃ κι αὐτή, καθὼς καὶ ὅσες ἔπονται, ἀπαιτῶνται ἄλλες συνθῆκες, ποὺ ὅμως μετὰ τὰ συλλαλητήρια διαφαίνεται ξεκάθαρα πὼς πλέον ὑφίστανται.
Τὸ πῶς θὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν σημερινὴ μορφὴ δικτατορίας σὲ ἕνα σχῆμα ἐλευθέρου πολιτείας, εἶναι κάτι ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε μόνοι μας, πολεμώντας καθημερινῶς, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, κάθε εἴδους ὀρατὸ κι ἀόρατο ἐχθρό.

Φιλονόη 

 

 

Leave a Reply