Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!3Ποιός ἰσχυρίστηκε πώς ὁ GAP φεύγει;  Ἢ ἔφυγε; Ἤ θά φύγῃ;

Ποιός πίστεψε ἔς τῳ γιά μίαν στιγμή πώς θά ἡσυχάσουμε ἀπό ἐτοῦτο τό ἄτομο;

Πάντως ὁ GAP ὄχι μόνον δὲν φεύγει, ἀλλὰ σκοπεύει νὰ μᾶς κάτσῃ γιὰ πολλοὺς ἀκόμη χρόνους στὸν σβέρκο. Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν θὰ τὰ καταφέρῃ, σημασία ἔχει τὸ τὶ σχεδιάζει καὶ τὸ τὶ θέλει. 

Θυμᾶστε τότε, ὅταν «ὑποτίθεται» παρέδωσε τήν διακυβέρνησι τῆς χώρας στόν Παπαδήμ(ι)ο; 

Ἐγὼ θυμᾶμαι μίαν ἐξαιρετικὴ λεπτομέρεια ἐκείνης τῆς ἠμέρας! 

Τὴν βόλτα του καὶ τὸν καφέ του στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο.

Ἕνα πρόσωπο ποὺ μισήθηκε ὅσο κανεῖς, ποὺ βρίστηκε ὅσο κανεῖς, ποὺ ἔως τῆς τελευταίας του (ἐπισήμου) στιγμῆς στὴν ἐξουσία ἔτρεμε ὡς φτερὸ στὸν ἄνεμο. Ποὺ δὲν κυκλοφοροῦσε ΠΟΤΕ μὲ λιγότερους ἀπὸ 200 ἀστυνομικούς ὡς συνοδεία. Ποὺ ὅταν ἔβγαινε ἀπὸ τὸν βο(υ)λὴ ἦταν σὰν κλαμένη χήρα,  (γιὰ νὰ μὴν γράψω κάτι χειρότερο)… Βγῆκε γιὰ καφὲ στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο σὰν νὰ μὴν ἔτρεχε τίποτα! 

Σὰν νὰ ἦταν τὰ πάντα γύρω του τέλεια, ἀσφαλὴ καὶ ὀνειρεμένα! 

Σὰν ΝΙΚΗΤΗΣ!!!!Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!2


Λυπᾶμαι ἀγαπητοί μου συμπολίτες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, μὲ αὐτὸ τὸ χαμόγελο καὶ αὐτὴν τὴν τόσο χαλαρὴ στάσι, μοῦ ἀποδεικνύει ἀπλούστατα πὼς ἔκλεισε ἕναν κύκλο κι ἑτοιμάζεται γιὰ κάποιον ἄλλον στὸ μέλλον. 

Ἀπόδειξις;

Προσέξτε τὶς διαδικασίες ποὺ συμβαίνουν στὸ μΠΑτΣΟΚ τὸν τελευταῖον καιρό. 

Παρατηρῆστε τοὺς καυγᾶδες καὶ τὴν κούρσα γιὰ τὴν διαδοχή. 

Καταγρᾶψτε τὶς προσπάθειές του νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία, ἐς τῳ κι ὡς πρόσωπο τοῦ περιθωρίου γιὰ μερικὰ χρόνια. 

Ἐν ὁλίγοις, κάτι τοῦ ἔχουν τάξει. 

Καὶ φυσικὰ θὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ τὸ πάρῃ.

Προσέξτε ἐπίσης τὴν πλήρη ἀσυλία ποὺ χαίρουν τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του, παρὰ τὶς τόσες ἀποκαλύψεις καὶ τὶς καταγγελίες τοῦ Καμμένου. 

Προσέξτε τὸ θρᾶσος μὲ τὸ ὁποῖον συμπεριφέρονται!

Παρατηρῆστε τὴν ἀναίδεια μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν κάθε ἀποκάλυψι!

Λὲς καὶ εἶναι πρίγκηπες κάποιου βασιλείου καὶ δικαιοῦνται νὰ πράττουν κατὰ τὴν ὄρεξίν τους!

Ἐκτὸς φυσικὰ τῆς ὅποιας ἀναιδείας, ποὺ ἔχουν λάβει πρὸ πολλοῦ, ἐξ αἰτίας τῆς τόσης τους προβολῆς, ἐδῶ τίθεται ἐπίσης θέμα ἐξακολουθήσεώς τους. 

Κι ἐν ᾦ ἄπαντες ἐπιθυμοῦν τὴν καταβαράθρωσί τους, ἐκείνοι συμπεριφέρονται ὡς νέοι θεοί-ἡγέτες-βασιλόπαιδες! 

Ποῦ ἀλλοῦ τέτοια στάσις πλήν τῶν σημείων ἐκείνων πού ἡ βεβαιότης τῆς ἀτιμωρησίας εἶναι δεδομένη;

Καί γιά ποιόν λόγο νά εἶναι βέβαια ἐτοῦτα τά βασιλοπαίδια, ἐάν δέν ἔχουν ἀπό κάπου διασφαλίσει τίς διαβεβαιώσεις τους;

Πιστεύω λοιπὸν βαθύτατα πὼς δὲν πρόκειται ἐπ’ οὐδενί, πρὸς ὥρας τοὐλάχιστον, νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν οἰκογένεια. 

Σὲ λίγο (ἄγνωστον πόσο λίγο) θὰ γίνουν ἐκλογές. 

Κι αὐτή, καὶ ἡ ἐπομένη καὶ ἡ μεθεπομένη κυβέρνησις θὰ ἀποτύχῃ παταγωδῶς στὰ πάντα. 

Οὐδὲ ἕνας ἱκανὸς νὰ βγάλῃ τὴν χώρα ἀπὸ τὸ τέλμα. 

Ὅμως, τὸ κουδουνισμένο παραμονεύει! Καραδοκεῖ! 

Μόλις ἀποτύχουν ὅλοι οἱ ἄλλοι, δεξιοί, ἀριστεροί, κεντρῶοι, ἀνένταχτοι, ἐνταγμένοι, οὐρανοκατέβατοι, γόνοι τζακιῶν, κόρες κι ἐγγόνια, ἀνήψια καὶ κουμπᾶροι, τότε θὰ μᾶς ἐπιστρέψῃ ὡς σωτήρ!

This slideshow requires JavaScript.

 

Καὶ τότε νὰ μᾶς δῶ…  Τότε νὰ δῶ ἐκ νέου νὰ τὸν κυνηγουν ἀπὸ πίσω γιὰ νὰ τὸν στηρίξουν!

Ὡς ξερολούκουμο θὰ τὸν βλέπουν! Ὡς σωτήρα!

Ἐδῶ εἴμαστε κι ἐδῶ θὰ εἴμαστε!

Καὶ τότε νὰ μᾶς δῶ πῶς θὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε!

Τότε εἶναι ποὺ ἀπὸ τὴν πολὺ δημοκρατία θὰ σκάσουμε καὶ θὰ πλαντάξουμε!

Διότι, ἐὰν εἴχαμε λίγη, τόσην δά, φαντασία, τότε θὰ ἀντιλαμβανόμασταν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἐπιστρέψῃ ὡς σωτήρ!

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Αὐτὸς καὶ τὰ ἀφεντικά του ἔχουν σχέδια ἐπὶ σχεδίων. Τὸ ἐὰν θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἄλλους παράγοντες!

σχετικὰ θέματα:

Λέτε στό τέλος νά κάνουμε κι ἄγαλμα στόν GAP;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ 

(Visited 25 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

    • Ὄχι βέβαια! Ἔχει κι ἄλλα νὰ πράξῃ ἀκόμη! Καὶ φυσικὰ τὸν στηρίζουν καὶ τὸν κρατοῦν στὴν θέσι του κάποιοι ὑπερ«πατριῶτες»!! !

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply