Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἡμέρα παραιτήσεως τοῦ GAP, στὸν Ἐθνικό μας κῆπο.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἡμέρα παραιτήσεως τοῦ GAP, στὸν Ἐθνικό μας κῆπο.

Μὲ τὸ μαλακὸ ὅμως… Σιγὰ σιγά…
Νὰ μὴν τρομάξουμε κι ἀντιδράσουμε…
Ὅπως δῆλα δὴ θὰ ἔπραττε ὁ κάθε καλὸς κι ἄξιος προπαγανδιστής, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του.

Μετὰ τὴν «μεγάλη» στιγμὴ τῆς «ἀποχωρήσεῶς» του ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν, γιὰ τὴν ὁποίαν ἔχω γράψῃ ἤδη, στό:

Λέτε στό τέλος νά κάνουμε κι ἄγαλμα στόν GAP;

ἔχουν παρέλθῃ περισσότερα τῶν δύο ἐτῶν καὶ ἔχουμε ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, ξεχάσῃ τὸ μεγάλο ΤΙΠΟΤΑ τῆς πολιτικῆς.
Ἕνα ἄτομο ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ψέμματα, δὲν μπόρεσε ΠΟΤΕ ΤΟΥ νὰ ἀρθρώσῃ ὁποιονδήποτε ἄλλον ὁλοκληρωμένο λόγο.
Γνώριζε ὅμως νὰ «χώνῃ» τοὺς «κολλητούς» του σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἀπὸ ὅπου θὰ ἀντλοῦσαν μὲ τὰ τσουβάλια τὸ χρῆμα.

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ὄν, ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς, ἄς ποῦμε, ἀποχωρήσεῶς του,  στὸν ἐθνικὸ κῆπο, μὲ ἕνα χαμόγελο ἀνακουφίσεως, ποὺ ὅλοι συνεπέραναν πὼς προήρχετο ἀπὸ τὴν ἀνακούφισίν του, δηλώνει πασιφανῶς πὼς δὲν τελείωσε μαζύ μας. 
Βγῆκε, ἐκείνην τὴν στιγμή, ἀπὸ τὴν δύσκολη θέσιν, φοβούμενος πράγματι γιὰ τὴν σωματική του ἀκεραιότητα, ἀλλὰ οὐδέποτε παρῃτήθῃ ἐκ τῶν φιλοδοξιῶν καὶ τῶν ὀρέξεῶν του.
Ἄλλως τὲ ἕνας τύπος σὰν κι αὐτόν, ὁ ἰδανικὸς ἠλίθιος (;;;) εἶναι πάντα χρήσιμος στὸ σύστημα καὶ στοὺς μηχανισμούς του. (Κι ὅπου «σύστημα» βᾶλετε ἐσεῖς ὅ,τι θέλετε… Σιωνιστές, ἑβραιόσκυλα, τραπεζίτες, γερμαναράδες, ἀμερικανά, πετρελαιάδες… Ὅ,τι προαιρεῖστε τέλος πάντων…!!!)

Παρατηροῦμε ὅμως πὼς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἀποχωρήσεῶς του παραμένει, περιφερειακῶς μέν, ἀληθῶς δέ, στὰ «πολιτικὰ τεκταινόμενα» καὶ φυσικὰ δὲν κρύβει τὶς ὀρέξεις του γιὰ ἐμπλοκὴ μὲ τὴν πολιτική.
Ἡ πρώτη ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄρνησίν του, ἀρχικῶς, νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν προεδρία τοῦ μΠατΣοΚ, πρὸς ὄφελος τοῦ Μπένυ. Τελικῶς «ἐπείσθῃ», μᾶλλον μὲ κάποια ἀνταλλάγματα. Πάντως μὲ τὴν στάσιν ποὺ διετήρησε τότε, ἀπεδείκνυε ὅτι μέσα του πίστευε πὼς «μπόρα εἶναι καὶ θὰ περάσῃ»…

Κατόπιν αὐτοῦ τὸ GAP ἀνέλαβε νὰ …ἐπιμορφώσῃ τὸν πλανήτη.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ἀνέλαβε κάτι τέτοιο, ἀλλὰ τὰ ἐγχώρια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως κι Ἐξαθλιώσεως ἀνέλαβαν νὰ μᾶς πείσουν διὰ τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές!!!
Τὶ πὼς στὸ Χάρβαρντ ἐδίδασκε, τὶ πὼς πληρώνεται μὲ 40.000 ἤ μὲ 80.000 τὴν ὥρα, τὶ πὼς δὲν προλαβαίνει νὰ κλείνῃ αἴθουσες, τὶ πὼς κάνουν οὐρὲς γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν, τὶ πὼς  ἀκόμη καὶ τώρα μᾶς ἐκπροσωπεῖ σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς…
Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε διαβάσῃ, γιὰ τὸ πρόσωπό του, εἶναι πὼς πρόκειται γιὰ μίαν παγκοσμίου ἐμβελείας ἰδιοφυΐα, ποὺ ἀφήσαμε καὶ μᾶς ξέφυγε μέσα ἀπὸ τὰ χέρια μας… Τέτοια ἀνισοῤῥοπία…
Ἤ ἄλλως… Καὶ μὴ χειρότερα…
Γιὰ νὰ καταλήξουμε φυσικὰ νὰ μάθουμε, ὅσοι τὸ μάθαμε, πὼς…

Δέν εἶναι καθηγητής στό Χάρβαρντ ὁ ΓΑΠ!

Οὔπς…
Τί ἔγινε;
Μπᾶ… Τίποτα σπουδαῖον… Τὰ συνήθη…
Ἁπλῶς μᾶς ἐμπαίζουν….
Γιατί ὅμως;

Τί προσπαθοῦν νά μᾶς «περάσουν» στά ἐγκεφαλικά μας κύτταρα;
Μήπως νά ἀρχίσουμε νά ἀμφιβάλουμε γιά τό εἶδος τοῦ GAPατου;
Διότι λίγο ἀπὸ ἐδῶ, λίγο ἀπὸ ἐκεῖ, τελικῶς τὴν πλύσιν ἐγκεφάλου τὴν παθαίνουμε, θέλουμε δὲν θέλουμε…
Κι ἔγραφα στὶς 11 Ἰανουαρίου τοῦ 2012:

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!3΄

Ἔγραφα τότε λοιπόν, ἐν περιλήψει, πὼς τὸ GAPατο οὐδέποτε θέλησε νὰ μᾶς ἀφήσῃ στὴν ἡσυχία μας. Οὔτε τὸ κόμμα του ἤθελε νὰ παρατήσῃ. Οὔτε νὰ βρεθῇ ἐκτὸς πολιτικῶν δράσεων. Ἔπρεπε ὅμως νὰ «ξεχαστῇ» τὸ παρελθόν του, καὶ στὸ μεσοδιάστημα νὰ συμβοῦν πολλὲς «ἐπανορθωτικές» κινήσεις, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἀποκαταστήσουν στὶς συνειδήσεις μας.
Καὶ βλέπω τώρα, μετὰ ἀπὸ διάστημα δύο ἐτῶν καὶ κάτι, πὼς δὲν εἶναι καὶ τόσο μακρυὰ ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ θὰ μᾶς τὸν παρουσιάσουν ὡς …ἰδανικὴ λύσιν, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς βγάλῃ ἀπὸ τὰ …ἀδιέξοδα, ποὺ αὐτὸς μᾶς ἔβαλε!
Θέλετε ἀποδείξεις τῶν ἰσχυρισμῶν μου; Εὔκολο…
Μία ματιὰ στὶς δημοσιεύσεις τοῦ τύπου θὰ σᾶς πείσῃ…

Τί ἔκανα ἐγώ;
Προσέξτε…
Ἔγραψα τὸ ὄνομά του σὲ σελίδες κεντρικῶν ἐφημερίδων (τὸ βῆμα, πρῶτο θέμα, ἔθνος, ἐλευθεροτυπία, καθημερινή, ζούγκλα…) κι ἔλαβα, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀναζητήσεῶς μου, τοὺς τίτλους τῶν ἀναφορῶν τους, καθὼς ἐπίσης καὶ λίγες λέξεις ἀπὸ τὰ σχετικὰ ἄρθρα.
Τὸ συμπέρασμα εἶναι πλέον κάτι περισσότερο ἀπὸ βέβαιον…
Μᾶς τὸν …ἐπαναφέρουν… Ἀλλὰ σιγὰ σιγά, γιὰ νὰ μὴν τὸν …«κάψουν».

Ξεκινᾶμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν …«ἀποκατάστασιν» τοῦ ὀνόματός του καὶ τῆς εἰκονος του…
Εἶδες τό Giorgo;

Ἐκρηκτικὸν κοκτέιλ παρέλαβε…
Αὐτὸ καὶ τὸ Ὀμπάμ(ι)α!!!!
Τὰ τσαμένα…

Ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς τοὺ …ἐπέβαλαν τὰ ὅσα ἔπραξε:Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!5΄

Καὶ μὲ τὸ …μαχαίρι στὸν λαιμό:Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!4΄

 

«Ἔφαγε» ὅλην τὴν καταστροφὴ τὸ Μπένυ καὶ στὸ μεταξὺ τὸ GAPατο ἔπαθε μίαν …κάθαρσιν…!!!
Καὶ …ἐπιστρέφει φυσικά…!!!Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!8΄

Καὶ μᾶς τὸν …ἐπαναφέρουν… κατὰ πῶς φαίνεται…

Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!17΄

Βλέπουν λοιπὸν κάποιοι… Καὶ τὶ δὲν βλέπουν….

Κι ἐδῶ κάπου ἀρχίζει νὰ μιλᾷ… Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!13΄

 

Ἄμ πῶς… Καὶ τέχνας κατεργάζεται…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!14΄

Καὶ κατὰ τῆς βίας παρακαλῶ…

Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!22΄

Ἀλλὰ καὶ ἐνωμένοι…
Ἔ; Πῶς τό βλέπετε;

Ὅμως καὶ γιὰ τὴν διπλὴ δολοφονία ἐτοποθετήθῃ…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!10΄

Εἶναι κατὰ τῆς πολώσεως… Τὸ δηλώνει …εὐθαρσῶς!

Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!23΄

Πάντως ἀκόμη τὸν …παρακολουθοῦν ἐπιφυλακτικοί…
(Λέμε τώρα…!!!)

Ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχῃ ἄποψιν ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!11΄

Καὶ φυσικὰ ἐξακολουθεῖ νὰ γίνεται ἀντικείμενον ἐνασχολήσεως ὅλων μας ἡ κάθε του …συνέντευξις.
Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς ἔχει νά μᾶς πῇ πού δέν μᾶς τό εἶπε ἤδη;
Μήπως αὐτό;

Διότι παραμένει …ἀμετανόητος!!!Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!18΄

Ὅμως καὶ κατὰ τῶν μνημονιακῶν πράξεων στρέφεται…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!21΄

Κάνει …ἀντίστασιν λέμε!!!!

Καὶ τὰ …μέρη μας λαμβάνει, στρεφόμενος κατὰ τῶν …κακῶν Εὐρωπαίων…
Καὶ οὐσιαστικῶς κατὰ τῶν Εὐρωπαίων στρέφεται…

Ἄ, ὅλα κι ὅλα. Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!15΄
Ἄλλο νὰ καλῇ αὐτὸς τὸ ΔΝΤ κι ἄλλο νὰ συνεργάζονται μαζύ του κάτι παλαιοί του συμμαθητές…

Τί λέγαμε;
Ἄ, λέγαμε γιὰ τὴν κακιὰ Εὐρώπη…
Εἶναι κακιὰ ἡ Εὐρώπη τώρα…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!24΄

Καὶ πρέπει νὰ ντρέπεται!!!

Κι ἐπίσης κακοὶ εἶναι καὶ οἱ Γερμανοί…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!16΄

Ποὺ δὲν τὸν θέλουν καὶ τὸν ἀποφεύγουν…

Μὰ αὐτὸ πάντα ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ καλό μας καὶ κυρίως γιὰ τὰ ἐξωτερικά μας ζητήματα…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!20΄

Καὶ ἐνημερώνεται…

Ἄν καὶ μόλις λίγες ἑβδομάδες πρὶν εἶχε συγκρουστῇ μὲ τὸ Μπένυ, τὸ GAPατο ἔριξε τὰ μοῦτρα του καὶ τὰ κατάφερε νὰ ἐπαναφέρῃ σὲ ἱκανοποιητικὰ ἐπίπεδα τὶς σχέσεις τους…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!26΄

Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ ἐμᾶς…
Ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθῇ…

Στὸ μεταξὺ …πνίγει τὸν πόνο του ταξειδεύοντας…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!6΄

 

Ἀλλά, κι ἐδῶ πρέπει νὰ τὸ προσέξουμε, ἐξακολουθεῖ νὰ κάνῃ …καριέρα …γελωτοποιοῦ στὸ ἐξωτερικό.
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, δύο ἀναρτήσεις …κολλημένες μεταξύ τους:

Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!9΄

Δῆλα δή…
Ἐντὸς …σωτήρας…
Ἐκτὸς πάντα παραμένει …καραγκιόζης!!!Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!2΄

 
Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν χρεωκοπία… Μὲ εἴσοδον παρακαλῶ!!!Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!7΄

  Θέλει νὰ ἐξηγήσῃ τὴν μεθοδολογία, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ἐφαρμόσουν κι ἄλλοι…
Εἶναι …εἰδικός!!!

Μὴν γελᾶτε…
Διότι μέσα στὰ ταξείδια του κάνει καὶ δημόσιες σχέσεις…Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!19΄

 

Δὲν εἶναι ἀστεῖο λέμε…
Ἀκόμη καὶ τὸ δένδρο, μέσα στὴν γλάστρα, τμῆμα τῆς ἐπαναδομήσεως τῆς εἰκόνος του εἶναι.
Γιὰ νὰ τὸν συμπαθήσουμε…
Εἶναι δυνατόν νά ἀντιπαθοῦμε ἕνα …χαζό παιδί χαρά γεμάτο;

Πῶς ἔφυγε τό GAPατο λοιπόν ἀπό τήν κυβέρνησιν κι ἀπό τό μΠατΣοΚ; Κλωτσηδόν;
Πῶς ἦταν ἡ μούρη του ὅταν εἶχε φύγῃ; Μαύρη ἤ λαμπερή;
Ἔ, ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν οἱ ὑποψίες μου..
Ἀφῆστε δὲ ποὺ …καμμία σχέσις σήμερα…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι κι αὐτὴ ἡ πλευρὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ποὺ τὸν χαϊδολογεῖ κανονικότατα…

Τί ἀκριβῶς συνέβῃ;
Ζήτησαν τήν παραπομπή του ἤ σκέτο τήν διεῤῥεὐνησιν τῆς σχέσεῶς του μέ τούς ἐξοπλισμούς, ἀλλά μετά ἀπέσυραν τήν στήριξίν τους;
Τί λέμε τώρα;

Δὲν ξέρω ἐὰν σᾶς ἔπεισα…
Ἄν καὶ τὸ πρόβλημά μου δὲν εἶναι νὰ σᾶς πείσω…
Τὸ πρόβλημά μου, ποὺ μὲ «τρώει», εἶναι πὼς «βλέπω» τὸ GAP  νὰ ἔρχεται καλπάζοντας καὶ τρομάζω…
Καὶ μάλλιστα, δὲν θὰ ἔλθῃ μὲ ἄσχημον τρόπο…
Καβάλα στὴν …δημοκρατία θὰ ἔλθῃ!

Φιλονόη

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, διαβᾶστε κι αυτό:Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!27΄

 

σχετικὰ θέματα

Τό GAPατο σέ συνέδριον στήν Κωνσταντινούπολι ὡς ἐκπρόσωπος Αἰγαίου-Μακεδονίας;

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

Τό GAPατο σέ συνέδριον στήν Κωνσταντινούπολι ὡς ἐκπρόσωπος Αἰγαίου-Μακεδονίας;

Ἡ ἀθώωσις τοῦ GAP ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου.

Ἡ ἀθώωσις τῶν Παπαδήμου καὶ GAP ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.

Δέν εἶναι καθηγητής στό Χάρβαρντ ὁ ΓΑΠ!

Ὁ Παπανδρέου 8 μῆνες ἔψαχνε τρόπους νά δέσῃ τή χώρα στό μηχανισμό!

 

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply