Ὥρα νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ GAP ὡς …«σωτήρ»!!!

Τὸ 2011, ὄταν ἀκόμη ὁ GAPατος ἔφευγε ἐκ τῆς κυβερνήσεως μὲ κατεβασμένα τὰ αὐτιά, ἔγραφα πὼς πολὺ πιθανὸν νὰ μᾶς τὸν ἐπαναφέρουν ὡς …«σωτῆρα» συντόμως. Καὶ τὸ ἰσχυριζόμουν αὐτὸ ἐπ΄ ἀφορμῆς μίας βραβεύσεώς του «ὡς ἥρωος τῆς χρονιᾶς» ἀπὸ τὴν «telegraph»:

«…Στην δική του ξεχωριστή λίστα για την χρονιά που φεύγει συμπεριέλαβε τον Γ. Παπανδρέου, η Telegraph. Δείτε τι γράφει για το πρόσωπό του (Pics)

Καθώς το 2011 βαίνει προς το τέλος του, η Telegraph δημοσιεύει την δική της λίστα με τους ήρωες και τους…κακοποιούς, Ηeroes and Villains, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.Ανάμεσα στους ήρωες συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος εμφανίζεται, τρίτος κατά σειρά.
Στην εν λόγω φωτογραφία ο Γ. Παπανδρέου εμφανίζεται να ανάβει ένα κερί ενώ από κάτω η λεζάντα γράφει: “Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχασε τη δουλειά του λόγω της κρίσης χρέους, αλλά πριν από αυτό έκανε μία καθοριστική κίνηση ώθησης της δημοκρατίας….»

Λέτε νά καταλήξουμε νά τόν παρακαλᾶμε στό τέλος;

Διότι πολὺ κατὰ ἐκεῖ πάει τὸ πρᾶγμα..

Ἡ κυβέρνησις Παπαδημ(ί)ου ἔχει ἐμπρός της προδιαγεγραμμένη ἀποτυχία!

Ὁ Σαμαρὰς κοιμᾶται στὴν δική του κοσμάρα τῆς …ἀναμονῆς καὶ τοῦ σκεπτικισμοῦ! Νὰ κυβερνήσῃ μόνος του δὲν προβλέπεται! Νὰ «στηρίξῃ», νὰ σιγοντάρῃ, νὰ «σώσῃ» ναί… Ἀλλὰ γιὰ κυβέρνησι δὲν τὸ βλέπω…

Ὁ τσίπι τσίπι Τσίπρας πασχίζει νὰ κυβερνήσῃ!! Τὸ παλεύει ὅμως μὲ κάθε τρόπο! Ἔως καὶ τὴν μΠΑτΣΟΚικὴ Σακοράφα «τσίμπησε»!…»

Λέτε στό τέλος νά κάνουμε κι ἄγαλμα στόν GAP;

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2012 ἐπανερχόμουν καὶ ἔγραφα:

«…Ἕνα πρόσωπο ποὺ μισήθηκε ὅσο κανεῖς, ποὺ βρίστηκε ὅσο κανεῖς, ποὺ ἔως τῆς τελευταίας του (ἐπισήμου) στιγμῆς στὴν ἐξουσία ἔτρεμε ὡς φτερὸ στὸν ἄνεμο. Ποὺ δὲν κυκλοφοροῦσε ΠΟΤΕ μὲ λιγότερους ἀπὸ 200 ἀστυνομικούς ὡς συνοδεία. Ποὺ ὅταν ἔβγαινε ἀπὸ τὸν βο(υ)λὴ ἦταν σὰν κλαμένη χήρα,  (γιὰ νὰ μὴν γράψω κάτι χειρότερο)… Βγῆκε γιὰ καφὲ στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο σὰν νὰ μὴν ἔτρεχε τίποτα! 

Σὰν νὰ ἦταν τὰ πάντα γύρω του τέλεια, ἀσφαλὴ καὶ ὀνειρεμένα! 

Σὰν ΝΙΚΗΤΗΣ!!!!

…Λυπᾶμαι ἀγαπητοί μου συμπολίτες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, μὲ αὐτὸ τὸ χαμόγελο καὶ αὐτὴν τὴν τόσο χαλαρὴ στάσι, μοῦ ἀποδεικνύει ἀπλούστατα πὼς ἔκλεισε ἕναν κύκλο κι ἑτοιμάζεται γιὰ κάποιον ἄλλον στὸ μέλλον. 

Ἀπόδειξις;

Προσέξτε τὶς διαδικασίες ποὺ συμβαίνουν στὸ μΠΑτΣΟΚ τὸν τελευταῖον καιρό. 

Παρατηρῆστε τοὺς καυγᾶδες καὶ τὴν κούρσα γιὰ τὴν διαδοχή. 

Καταγρᾶψτε τὶς προσπάθειές του νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία, ἐς τῳ κι ὡς πρόσωπο τοῦ περιθωρίου γιὰ μερικὰ χρόνια. 

Ἐν ὁλίγοις, κάτι τοῦ ἔχουν τάξει. 

Καὶ φυσικὰ θὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ τὸ πάρῃ….»

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

Τέλος, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ἔγραφα:

«…Μὲ τὸ μαλακὸ ὅμως… Σιγὰ σιγά…
Νὰ μὴν τρομάξουμε κι ἀντιδράσουμε…
Ὅπως δῆλα δὴ θὰ ἔπραττε ὁ κάθε καλὸς κι ἄξιος προπαγανδιστής, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του….»

Σὰν σωτήρα μᾶς τὸ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸ GAP!!!

Ἀπὸ τότε ἔως τώρα περάσαμε πολλὰ καὶ σχεδὸν ξεχάσαμε αὐτὸν τὸν …«σωτῆρα». Δυστυχῶς μας ὅμως δὲν τὸν ἔχουν ξεχάσῃ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς παρανοϊκότητος ποὺ βιώνουμε. Κι ἔτσι, ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ «ἀπεχώρησε» προετοιμάζετο νὰ ἐπανέλθῃ. Σταθερά, διακριτικά, ξεκάθαρα…

«Επανεξελέγη πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ο Γοδεφρείγος (Jeffrey) Μινέϊκο Παπανδρέου…»

ΓΑΠ καὶ ξανὰ …ΓΑΠ!!!

Ὑπ’ ὄψιν πὼς «πρόεδρος» ὁπουδήποτε (πολλῷ δὲ μᾶλλον τῆς «σοσιαλιστικῆς διεθνοῦς) σημαίνει προετοιμασία γιὰ νέα προπαγανδιστικὴ ἐπιθετικότητα εἰς βάρος μας καὶ πάντα ὑπέρ του. Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον, ποὺ  τώρα τελευταία ὅλο καὶ περισσότερο «καθάρεται» ἀπὸ τὰ μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, δηλώνει νέαν ἀνάληψιν κυβερνητικῶν θέσεων, ἴσως καὶ κυβερνήσεως.
Κι ἐπεὶ  δὴ τὸ ἔχουμε ξαναδῇ τὸ σεναριάκι τους, ἂς θυμηθοῦμε…

Στὰ πόδια τῶν Rothschild σπούδασε κι ὁ Παπανδρέου!!!

Στὸ μεταξύ, τὸ 2015, ἐπ΄ ἀφορμῆς λέει τῆς …προπαγάνδας ποὺ ἀσκοῦσε, τὸ ἀλεξέι ἦταν ἐπίσης μέσα στὰ ἑκατὸ (100) πρόσωπα ποὺ ἀσκοῦσαν ἐπηροὴ παγκοσμίως… Λέει.

πηγὴ

Τώρα ποὺ φεύγει καὶ τὸ ἀλεξέι, ἀναλόγως τοῦ ἐὰν τὸ χρειάζονται, ἢ ὄχι, στὸ μέλλον, θὰ δοῦμε παρόμοιες ἐξελίξεις.
Πάντως μὲ τὸ GAPατο ξεκίνησαν ἤδη νὰ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος τῆς ἐπιστροφῆς του…

πηγὴ

Θὰ δοῦμε πολλά…
…μὰ γιὰ ἀρχὴ μαθαίνουμε πὼς ἔχουμε μίαν παρόμοιο ἐξέλιξιν, Αὐτὰ ὅμως δὲν τὰ φανταζόμασταν κάποτε.

Τώρα διαφαίνεται ξεκάθαρα ἡ πρόθεσις τῶν διεθνῶν τοκογλύφων νὰ μᾶς τὸν ξαναφορτώσουν…
Ἡ …«εὐλογία» ἀπὸ τὸν …Ῥομπάι, ποὺ τόσο πολὺ ἀπολαύσαμε ὡς πρόεδρο (πόθεν;) τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κΥνοβουλίου, εἶναι σαφεστάτη!!!
Ἔρχονται ἐξελίξεις καὶ μαζύ τους πολλοὶ …«σωτῆρες», τύπου GAP.

Φιλονόη

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply