Λογικὲς διαπιστώσεις τοῦ Μάνου Χατζηδάκι

«Ὄχι, τοὺς μισούς. Ὅλους…»

Ἡ Μαρία Ῥεζὰν διηγεῖται τὸ παρακάτω περιστατικὸ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλὴ καὶ τὸν Μᾶνο Χατζηδάκι:

«Μίαν ἡμέρα, ποὺ τρώγαμε μὲ τὸν Καραμανλῆ, ἄρχισε νὰ μιλᾷ ὁ Μάνος καὶ δὲν σταματοῦσε.
Καὶ γιὰ ὅλα ἔφταιγε τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο.

Ἄκουγε ὁ Σερραῖος, ποὺ τοῦ εἶχε μεγάλη ἀδυναμία, ὅπως καὶ τοῦ Τάκη Χόρν, ἀλλὰ κάποιαν στιγμὴ δὲν ἄντεξε. Γύρισε καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀμάν, βρὲ Μᾶνο μου. Κοντεύεις νὰ μοῦ βγάλῃς σκάρτους τοὺς μισοὺς ὑπουργούς μου…» Ἀτάραχος ὁ Μάνος, συνεχίζοντας τὸ φαγητό του, ἀπήντησε: «Λάθος, κύγιε πγόεδγε. Ὄχι, τοὺς μισούς. Ὅλους…»

Μαρία Ῥεζάν: «Μὲ νοσταλγία… γιὰ μίαν ζωή, ἔτσι, χωρὶς πρόγραμμα.
Ἐκδόσεις Πατάκη

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 211 times, 1 visits today)
Leave a Reply