Θὰ χαθοῦν στὴν λήθη…

Ποιοί; Μὰ ὅλα αὐτὰ τὰ φιλοτομαριστικὰ τιποτανθρωποειδῆ…
Οὔτε ἢ ἄλλως θὰ χαθοῦν στὴν λήθη…
Καὶ μὴν σᾶς ξεγελᾷ ἡ λάμψις τῶν φώτων ποὺ πέφτουν ἐπάνω τους… Πλαστὴ κι αὐτὴ σὰν τὰ τιποτανθρωποειδῆ ποὺ φωτίζει… Ἴσα γιὰ νὰ μᾶς ἀποκρύβουν τὴν σαπίλα καὶ τὴν βρωμιά τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν καταλάβουμε τὸ πῶς ἐπέτυχαν τὰ ἀνθρωποειδῆ τοῦ τίποτα νὰ ὑποκρίνονται τοὺς ἀνθρώπους…

Νὰ χαθοῦν στὴν λήθη.
Γυρίσατέ τους τὴν πλάτη!

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ τραγουδοποιοὶ καὶ τραγουδιστὲς ποὺ δῆθεν ἐκόπτοντο γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ Ἀχμὲτ καὶ ναααὰ οἱ συναυλίες, ἀνέκαθεν ἔκαναν τὴν πάπια γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ Ἕλληνος, ποὺ στὴ μαύρη ἑπταετία τσαλαπατήθηκαν.

Οὔτε ἕνας!!!

Ἡ ἀλληλεγγύη τους ἔφθανε μόνον μέχρι ἐκεῖ ποὺ φθάνει ἡ τσέπη τους καὶ ἡ προβολή τους ἀπὸ τὰ ἀγορασμένα ΜΜΕ.

Ἡ εὐαισθησία τοὺς τὸ ἴδιο.

Καὶ σήμερα ποὺ ὁ λαὸς μᾶς στενάζει ,ποὺ ἡ Μακεδονία ξεπουλιέται ἀντὶ πινακίου φακῆς, ποὺ ὁ Μέγας Σρατηλάτης ἀκόμα καὶ μετὰ τόσους αἰῶνες ἀπὸ τὸν θάνατό του κατάφερε νὰ ἑνώσῃ ὅλους τους Ἕλληνες, αὐτοὶ μακρὰν τυρβάζουν …ἀποδεικνύοντας περίτρανα πὼς ἦδαν καὶ εἶναι ἀνδρείκελα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ποὺ δὲν ἔφθασαν ἐκεῖ ποὺ ἔφθασαν μὲ τὸ ταλέντο τους ἀλλὰ γλείφοντας καὶ ἕρποντας. Κι ἂν ὑπῆρχαν ἄλλοι μὲ περισσὸ ταλέντο, έσίγησαν, ἐφιμώθησαν καὶ ἐχάθησαν γιατί δὲν ἐφίλησαν κατουρημένες ποδιές.

Σήμερα, ποὺ ξεβρακώνονται ὅμως ἕνας ἕνας, εἴτε μὲ τὸ θράσσος τους καὶ τὸν δεδηλωμένο ἀνθελληνισμό τους εἴτε μὲ τὴν σιωπή τους, ποὺ αὐτονοήτως σημαίνει συνενοχή, θὰ φροντίσουμε νὰ τοὺς τὸ ἀνταποδώσουμε μὲ τὸ νὰ τοὺς ξεχάσουμε καὶ νὰ τοὺς φερθοῦμε σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν.
Αὐτὴ εἶναι ἡ χειροτέρα τιμωρία ποὺ ἐφαρμόζετο ἀπὸ τοὺς Ἰνδιάνους.
Ἡ φυλὴ τοὺς ἀγνοοῦσε.Ἦσαν ἀόρατοι. Δὲν ὑπῆρχαν!!!

Δὲν θὰ ξαναπατήσουμε τὸ πόδι μας ὅπου ἐμφανίζονται αὐτοί, δὲν θὰ ξαναανοίξουμε κανάλι ὅπου ἐμφανίζονται αὐτοί. Εἶναι τὸ μόνο ποὺ τοὺς τσούζει. Ἡ ἀφάνεια!

Θὰ τοὺς θυμόμαστε μόνον ὅταν τοὺς συναντοῦμε στὸν δρόμο καὶ θὰ τοὺς δείχνουμε τὴν ἀγάπη μας, ἀκριβῶς τὴν ἴδια ποὺ ἔδειξαν κι αὐτοὶ γιὰ τὸν λαό μας καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα μας ὅταν μᾶς τὴν ἔκλεβαν.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Σαφῶς καὶ κάτι τέτοιο θὰ τοὺς τσούξη, ἀλλὰ εἶναι κοντὴ ἡ μνήμη πολλῶν, γιὰ νὰ βασισθοῦμε μόνον σὲ αὐτό.
Ὑπάρχει κάτι ἄλλο, πιὸ σημαντικὸ καὶ πιὸ σπουδαῖο…
Ὁ ἀείμνηστος φίλος Τᾶσος Γκολέμης ἔλεγε πὼς «θὰ …περάσουν ὅσοι καθαροί»… Τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐννοοῦσε δὲν θὰ τὸ μάθουμε, ἀλλὰ μποροῦμε, λίγο καλλίτερα σήμερα, νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀντελαμβάνετο ὁ ἴδιος.

Ὅσοι καθαροὶ λοιπόν.
Ποιός ὁ καθαρός ἀπό αὐτά τά παπαγαλάκια πού γλείφουν γιά νά «ὑπάρχουν» μόνον ὅσο τά φῶτα τῆς δημοσιότητος θά πέφτουν ἐπάνω τους;

Φιλονόη

Υ.Γ. Καί μόνον αὐτοί θά χαθοῦν στήν λήθη; Μήπως πρέπει νά ἀρχίσουμε νά μετρᾶμε τό πόσοι δέν θά χαθοῦν, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἄλλοι, οἱ …χαμένοι, θά εἶναι ἀμέτρητοι;

(Visited 1,007 times, 1 visits today)
Leave a Reply