Στὸ σκοτάδι κι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος

Τὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν Θεσσαλονίκη ἐχθὲς τὸ βράδυ δὲν ἐφωταγωγήθη.

Περιμένουμε νὰ δοῦμε τὸ ἐὰν πρόκειται γιὰ βλάβη, πρὶν ξεκινήσουμε νὰ τοὺς …στολίζουμε!!!
Κάτι τέτοιο ὅμωςθὰ φανῆ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν.
Ἴσως φυσικὰ νὰ τὸ ἔκαναν ἐπίτηδες γιὰ νὰ σφυγμομετρήσουν ἀντιδράσεις.

Πάντως, ὅ,τι κι ἐὰν συμβαίνῃ, τὸ θέαμα εἶναι ἀποτρόπαιον!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 

(Visited 635 times, 1 visits today)
Leave a Reply