Φωτίζοντας (μὲ τὸ …καλὸ ἢ τὸ …«κακό»!) τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο

Ἀφοῦ συσκότισαν τὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτη ἐπὶ δύο ἡμέρες καὶ ἀπάντηση γιὰ τὸν λόγο τῆς συσκοτίσεως δὲν μᾶς ἔδιδαν, ἐχθές, ἐπὶ τέλους, ἐπικαλούμενοι (ἐκ τῶν ὑστέρων) βλάβη, ἐπὶ τέλους τὸ ἐφωταγώγησαν.

Στὴν πραγματικότητα ὅλα αὐτὰ συνέβησαν μετὰ τὴν ἀνακοίνωσή μας πὼς θὰ ὅλοι ἤμασταν ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸ φωταγωγήσουμε μὲ κάθε μέσον.

Μακεδόνες Θεσσαλονικεῖς τὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου παραμένει σκοτεινό, ὅπως καὶ τὰ μυαλά τους.
Σήμερα στὶς 8:00 τὸ βράδυ θὰ εἴμαστε ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸ φωτίσουμε μὲ δάδες καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο φωτίζει!

Σκοπὸς τῆς εἰρηνικῆς ἐκδηλώσεώς μας ήλωσης εἶναι νὰ φωτισθῇ τὸ ἄγαλμα, εἶτε μὲ δάδες, εἴτε γιὰ νὰ ἀναγκάσουμε τὸν δήμαρχο νὰ ἁνάψῃ τοὺς προβολεῖς!

Ξέρουμε πὼς μετροῦσαν τὶς ἀνοχές μας καὶ τὶς ἀντοχές μας, εἰδικὰ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ ἡ μισὴ Θεσσαλονίκη ἑτοιμάζετο γιὰ τὸ μεγάλο συλλαλητήριο τῆς Βεργίνας.
Φυσικά… Δὲν παρέλειψαν νὰ μᾶς στείλουν δύο κλοῦβες καὶ δύο διμοιρίες ΜΑΤ, λὲς καὶ ἤμασταν ἐγκληματίες.

Ξοδεύεσθε καὶ κουράζεσθε…
Καί, τὸ χειρότερο ὅλων, εἶναι ὅτι πληρώνεσθε ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ μᾶς καταδυναστεύετε καὶ νὰ παραδίδετε Ἱερὰ καὶ Ὅσια.

Θὰ μᾶς εὑρίσκετε διαρκῶς ἐμπρός σας!
Εἴμαστε πολλοὶ καὶ εἴμαστε παντοῦ!!!

Θὰ λογοδοτήσετε!!!!!!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply