Διαχωρίζονται οἱ λεσβίες ἀπὸ τοὺς λοιποὺς ὁμοφυλοφίλους στὸ Λονδῖνο!

Τὸ κίνημα τῶν L (λεσβιῶν) διεχωρίσθη καὶ …κατήγγειλε τοὺς ὑπολοίπους (GBT)! στὴν ἐχθεσινὴ «παρέλαση» τοῦ Λονδίνου…

πηγὴ

Οἱ ἴδιες ἐπετέθησαν ἰδιαιτέρως στοὺς τραβεστί, τοὺς ὁποίους κι ἐχαρακτήρισαν ὡς «μισογυνιστικούς» ἄνδρες, ποὺ προσπαθοῦν νὰ κλέψουν τὸν ῥόλο τῶν λεσβιῶν!

Κωνσταντῖνος Βέργος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply