Ψηφίζουμε Τσίπρα γιὰ νὰ φθάσῃ (ἐπὶ τέλους) στὴν Βιέννη ἡ Τουρκία

Tamam Basbakan Tsipras – Tamam Bakan Gotzias…

Μὴν ἀκοῦτε κανέναν ἐσεῖς!
Ψηφίστε Τσίπρα γιὰ νὰ φθά{γ ξανὰ ἡ Τουρκία στὴν Βιέννη!

~*~~*~~*~~*~

Νέα Τουρκικὴ Κυβέρνησις:
Νὰ σᾶς τὰ πῶ στὰ γρήγορα γιατί εἶμαι στὸ χαλαρό μου αὐτὲς τὶς ἡμέρες:

  • Μπερὰτ Ἀλμπαϊράκ: Ὁ γαμβρὸς τοῦ Ἐρντογᾶν στὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομίας, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸ Ἐνεργείας, ἀφοῦ ἔφερε τὸν «Πορθητή»!
  • Ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγὸς Χουλουσὶ Ἀκάρ, ἀπ’ εὐθείας στὸ Ἀμύνης, μαζὺ μὲ τὴν στολή του! Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ ἔδρασε στὸν πόλεμο τῆς Βοσνίας καὶ συντόνιζε τὶς σφαγές! Δὲν ξέρετε βέβαια γιατί εἶχε τὸ ψευδώνυμο «Σερὶ Πασσᾶ»! Σᾶς ἀφήνω νὰ τὸ βρεῖτε μόνοι σας!
  • Φατὶχ Ντονμὲζ στὴν θέση τοῦ γαμβροῦ στὸ Ὑπουργεῖον Ἐνεργείας νὰ κατευθύνῃ τὸν «Πορθητή» σὲ Αἰγαῖο καὶ Κύπρο!

Οἱ ὑπόλοιπες ἀλλαγὲς δὲν ἔχουν κάποιαν σημασία!
Τί σημαίνουν ὅμως αὐτές οἱ τρεῖς ἀλλαγές λοιπόν;
(Γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω κι ἔχει καὶ ζέστη σήμερα…)

Τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ τὸν ΟΗΕ γιὰ τὴν λαθρομετανάστευση πηγαίνουν πλέον ἀπ’ εὐθείας στὸ σπίτι τοῦ Σουλτάνου καὶ γίνονται …οἰκογενειακὴ ὑπόθεσις!

Ὅσα περισσεύουν ἐπενδύονται σὲ θερμὰ ἐπεισόδια μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Κούρδους τῆς Ἀνατολικῆς Τουρκίας!

Τὰ ὑπερκέρδη ἐπενδύονται ἀπὸ τὸν Νεο-Οθωμανὸ στὴν ἀγαπημένη τοῦ Royal Dutch Shell.

Καὶ κάπου ἐκεῖ στὸ βάθος, τὰ ψίχουλα, ὅ,τι πέφτη δηλαδὴ κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, τὰ μαζεύουν οἱ Προοδευτικοὶ ποὺ ψηφίσατε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ξεπληρώσουν τὰ χρέη τῶν κομμάτων τους, τῶν καναλιῶν τους καὶ γιὰ νὰ σᾶς κάνουν νὰ ἀνεχθεῖτε τὸν πόλεμο ποῦ συντονίζει ὁ Σουλτάνος στὰ Βαλκάνια!!! Ἕναν πόλεμο ποῦ αἰτία θὰ ἔχη, τί ἄλλο ἀπό τήν «συμφωνία εἰρήνης» τῶν Πρεσπῶν, ποὺ δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, παρὰ ἡ ἐγγύησις τοῦ ἐμφυλίου ἀλληλοσπαραγμοῦ, ποὺ προωθεῖ ὁ Ἐρντογᾶν στὰ Σκόπια!

Μὴν ἀκοῦτε κάποιον ἐσεῖς…!!!
Ψηφίστε Τσίπρα γιὰ νὰ φθάσῃ ξανὰ ἡ Τουρκία στὴν Βιέννη ὅπως τότε, μὲ τὸν «Μαῦρο Βεζίρη» Καρὰ Μουσταφᾶ! Μόνο ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ ἔχη τὸ σὶκ παρατσοῦκλι, «Σερὶ Πασσᾶ» καὶ ἔχει ἐργασθῆ ἤδη 30 χρόνια γι’ αὐτό!!! Μὴν πιστεύετε αὐτοὺς τοὺς …ἀτίμους Αὐστριακοὺς ποὺ δὲν θέλουν τὰ Σκόπια νὰ ὀνομασθοῦν Μακεδονία καὶ βάζουν βέτο σὲ αὐτήν! Οἱ Τσιπροκοτζιάδες ξέρουν καλλίτερα!

Τέλος, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ σανοῦ, χάριν στὴν …Ἀριστερά μας κυβέρνηση, ἔπεσε κατὰ 50% στὶς διεθνεῖς σανοχρηματαγορές!!!

Tamam Basbakan Tsipras…
Tamam Bakan Gotzias…

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ. Αὐτὰ καὶ πάω γιὰ μπάνιο, ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ αὐτὴν τὴν φορά! Στὴν Ἀκτὴ Λαγομάνδρα βγῆκαν …φώκιες ποὺ τὸ παίζουν γοργόνες!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply