Ξημέρωσαν ὅλοι τους …(μ)πατριῶτες!!!

Κι ὁ μίκυ μάους…

Κι ὁ μπαμπινιώτιους (ποὺ διέλυσε πρωτίστως τὴν παιδεία ὅμως, ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας καὶ τοὺς ἤχους τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ…!!!)

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Ἔως καὶ κάτι κουδουνισμένα τῶν ΑΝΕΛ…
…ποὺ εἶδαν …φῶς καὶ ἐξῆλθαν τῶν κομμάτων τους (ἀλλὰ οὐχὶ τῆς βο(υ)λῆς τους!!!)

Ποῦ ἦταν τό μυαλό τους ὅταν ὅμως ὅταν συν-ὑπέγραφαν σέ ἕνα ἤ καί σέ περισσότερα ξεπουλήματα; 

Ὁ βουλευτὴς ποὺ ἀπαιτοῦσε στὴν βουλὴ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς βουλευτικῆς συντάξεως, ἑνὸς προνομίου ποὺ εἶχε καταργήση ἡ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας λίγον καιρὸ πρίν.

Θέλει νὰ μᾶς …«σώσῃ» ἀπὸ τὸν …«κακό» μας ἑαυτὸ κι ὁ Δημήτρης Καμμένος

Ἔ… τί νά πῶ; Ὅταν τὸ χρῆμα …«σφυρίζῃ» καὶ συνειδήσεις καὶ ἐθνικὰ χρέη καὶ ἀλήθειες πηγαίνουν περίπατο.
Καί, δυστυχῶς μας, ἐδῶ, εἰδικῶς γιὰ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀμετρήτους ἄλλους, δὲν ἰσχύει τὸ «στερνή μου γνῶσις…»
Γιὰ νὰ καταλαβαινόμεθα ἔτσι;

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 183 times, 1 visits today)
One thought on “Ξημέρωσαν ὅλοι τους …(μ)πατριῶτες!!!

Leave a Reply