Ἱερὰ Σιωπή…

Κάποιες φορὲς ἡ σιωπὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ μπορεῖ νὰ περιγράψῃ τὰ πάντα, ὅταν τὰ λόγια εἶναι ἀνίκανα νὰ τὸ κάνουν.

Ἱερὰ Σιωπή!

Κλίνουμε γόνυ στοὺς νεκρούς μας, προσευχόμεθα γιὰ τοὺς ἀγνοουμένους καὶ συμπαραστεκόμεθα στοὺς ἐπιζῶντες…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημείωσις

Σ’ αὐτὴν τὴν Χώρα, οἱ σημαῖες θὰ ἔπρεπε νὰ κυματίζουν μεσίστιες 365 (+1) ἡμέρες τὸν χρόνο…

Ἡ μακαβρία καταμέτρησις συνεχίζεται…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *