Ὥρα νὰ ἀποχαιρετήσουμε (κι ἐπισήμως) τὸ ἀλεξέι…

(Καὶ μάλιστα κακὴν κακῶς…!!!)

Παρατηρώντας προσεκτικὰ τὸ πῶς ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν κυβερνήσεις, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, τὰ «εὐαγῆ» ἱδρύματα τῶν τοκογλύφων, εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα τὸ πότε ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς λήξεως καὶ γιὰ τὸ σημερινὸ (φερόμενο ὡς) πρωθυπουργὸ (ναί, οὐδέτερον!!!!).
Ἤδη τὸ London School of Economics, ποὺ τὸν προωθοῦσε, ἔδωσε τὸ …σύνθημα τῆς ἀντικαταστάσεώς του:

Οἱ ἐπενδύσεις τοῦ Soros στὴν χώρα μας πάντα περνοῦν μέσα ἀπὸ τὰ …κόμματα!!!

Τὰ London Boys ποὺ πραγματικὰ κυβερνοῦν!

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!

Οἱ εὑρεσιτεχνίες, ὁ Σταθάκης, τὸ ἑκατομμύριον καὶ τὸ L.S.E.

πηγὴ

πηγὴ

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς ὅλα αὐτὰ γράφονται σὲ προσωπικὸ ἱστολόγιο ὅπου μποροῦν νὰ ἐκφράζονται κάθε λογῆς ἀπόψεις, δίχως νὰ δεσμεύουν τὰ …ἀφεντικά.
Σωστὴ παρατήρησις.
Ἀλλά πόσοι ἐκ τῶν ὑπαλλήλων, ποὺ ἔχουν σώας τὰ φρένας, θά τολμοῦσαν νά …δαγκώσουν τό χέρι πού τούς ταΐζει;
Ἔμ… ἐδῶ μᾶς θέλω.

 

(Ναί, τὰ ἔπιασε κόψιμο τὸ βούτσιους καὶ τὸ ἀλεξέι… Ἤ μήπως κάτι τούς …ἐσφύριξαν;)

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, πάντα κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καὶ τῶν ἀναλόγων περιστατικῶν τοῦ παρελθόντος (βλέπε φωτιὲς τοῦ 2007 καὶ ἀποπομπὴ καραμανλῆ), εὔκολα ὑποψιαζόμεθα πὼς λίγες εἶναι οἱ ἡμέρες τῶν τΣΥΡΙΖΑΝΕΛικῶν κουδουνισμένων.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸν βούτσιους, ποὺ θεωρεῖ πὼς οἱ ἐκλογὲς εἶναι …ἐμπόδιον γιὰ τὸ …«θεάρεστον ἔργον» τους…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὸ ἀλεξέι ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς ὅσοι ἀναφέρονται σὲ ἐκλογὲς δὲν εἶναι καὶ τόσο καλά…

…ἔ, εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὁσονούπω…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Νὰ συνυπολογίσουμε, σὲ ὅλα τὰ παραπάνω, τὶς ἐξῆς παραμέτρους:

  1. Πρὸ κειμένου νὰ διαφύγουν, δίχως τιμωρία, θὰ προσπαθήσουν νὰ προκαλέσουν πόλεμο μὲ κάποιαν γείτονα χώρα. (Βλέπε καὶ «μέγα» Περικλῆ, πού, ὡς πρῶτος διδάξας, ἔβαλε τὴν Ἀθῆνα στὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν κατέστρεψε…!!!)
    Πιθανοτέρα δὲ αὐτῶν τῶν γειτόνων διαφαίνεται ἡ Τουρκία, ποὺ ἐπίσης, παρέα μὲ τὸν Ἐρντογάν, στήνουν σκηνικὰ …ἐντάσεως, γιὰ νὰ καλύπτουν τὶς πομπές τους.
  2. Ὁ Ἐρντογὰν δὲν ἤθελε νὰ στραφῇ κατὰ τῆς χώρας μας, ἀλλὰ λίγο οἱ οἰκονομικὲς πιέσεις, λίγο οἱ διπλωματικές, λίγο τὸ κουρδικό, θὰ τὸν στείλουν ἐπάνω μας. Ἐπὶ προσθέτως κυκλοφοροῦν, λέει, τελεσίγραφα ἀπὸ τὰ ἀμερικανά, ποὺ τὸν πιέζουν ἀκόμη περισσότερο. Αὐτὸ κάπου θὰ ξεσπάση καί, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς θὰ ξεσπάση ἐπάνω μας. Ὄχι διότι δὲν ἔχει διεξόδους, ἀλλὰ διότι κι αὐτὸς πολλὰ ἔχει νὰ καλύψῃ, βεβαίως βεβαίως…
  3. Ἡ Τουρκία, καθ’ ὅλα ἕτοιμη κι ἔμπειρη στὰ τῶν ἐμπολέμων καταστάσεων, ἑτοιμάζεται νὰ μᾶς προσαρτήσῃ ὡς ἐπαρχία της.
    Ἤδη (καὶ ἐκ παραλλήλως ὅμως) στήνεται σκηνικὸ ἀποχωρήσεως τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήσῃ πολλά, εἰδικῶς δὲ τὰ ἀντίποινα ἀπὸ τοὺς συμμάχους μας.

Ἔχετε μήπως προσέξη τώρα τελευταία πόσο πολύ μᾶς …«ἀγαποῦν» οἱ σύμμαχοί μας;
Ἔχετε προσέξη πόσο πολύ μᾶς …ἀναβαθμίζουν;
Μὴν χαίρεσθε… Γιὰ καλό (μας) δὲν εἶναι…

Ἂς μὴν καταπιασθῶ μὲ τὸ σὲ βάθος ἱστορικὸ τοῦ σημερινοῦ (φερομένου ὡς) πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, διότι θὰ γίνω κουραστική.
Θὰ σᾶς παρουσιάσω μόνον ἕνα σύντομο ἰστορικὸ (μὲ εἰκόνες) τῶν ἀλεξέι-βαρουφάκιους.

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Πρόκεται γιὰ τοὺς (ἐκ πρώτης ὄψεως) συνδετικοὺς κρίκους, ποὺ ἀπεδείκνυαν ἐξ ἀρχῆς τὸ ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγοῦσαν.
Ὅσο γιὰ τὸ βαρουφάκιους… Μὴν σκιάζεσθε… Ὄχι μόνον δὲν τὸ ἀπωλέσαμε, ἀλλὰ θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτὸ συντόμως ἀπὸ κάπου νὰ μᾶς …σώζῃ ἐπίσης.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον ποὺ δὲν γίνεται σάλος μὲ τὸ θέμα τῶν ἐκλογῶν ἐκ τῶν (φερομένων ὡς) ἀντιπολιτευομένων.
Προφανῶς ναὶ μὲν πρέπει νὰ φύγῃ ἄμεσα τὸ ἀλεξέι, ἀλλὰ μᾶλλον τὶς …«καυτὲς πατάτες» δὲν ἔχουν ἀκόμη εὑρεθῆ κάποιοι γιὰ νὰ τὶς τακτοποιήσουν.
Ποιές «καυτές πατάτες»;  Μά; Τά προαναφερόμενα τί εἶναι;

Ἡ γραμμὴ λοιπὸν ἐδόθη.
Μένει μόνον νὰ δοῦμε τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ …δράματός (τους).

One thought on “Ὥρα νὰ ἀποχαιρετήσουμε (κι ἐπισήμως) τὸ ἀλεξέι…

Leave a Reply