Φθηνιάρηδες καὶ μικρόψυχοι πολιτικάντηδες

«Γιατί νά μή κάνῃ μπάνιο ὁ κόσμος;;; Ἐγὼ πιστεύω ὅτι εἶναι ἀσφαλής!».

Αὐτὸ ἐδήλωσε ὁ ..Ἕλλην ὑπουργὸς ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλῆς.

Ὁ δὲ «οἰκολόγος» ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καὶ ἰδρυτικὸ μέλος τῶν Οἰκολόγων Πρασίνων, Γιάννης Τσιρώνης δηλώνει:

«Τὴν εὐθύνη τὴν ἔχει μία κοινωνία ὁλόκληρη καὶ μία παγκόσμια οἰκονομία ἐξηρτημένη ἀπὸ τὸ πετρέλαιο…»

Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ἡ πίσσα καὶ ἡ πετρελαιοκηλίδα ἐκάλυπτε τὶς ἀθηναϊκὲς ἀκτὲς καὶ οἱ εἰκόνες μὲ τὴν θαλάσσια ῥύπανση ἔκαναν τὸν γύρο τοῦ κόσμου, ἐνᾦ τὸ Παγκόσμιο Ταμεῖο γιὰ τὴν Φύση, τὸ WWF, ὑπέβαλε μήνυση κατὰ παντὸς ὑπευθύνου γιὴ τὴν ῥύπανση τοῦ Σαρωνικοῦ.

Οἱ ἀνεύθυνοι, μικρόνοοι καὶ μαυρόψυχοι πολιτικάντηδες.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply