Θέλουν πλέον νά τελειώσουν ὁριστικῶς μέ τούς Ἕλληνες;

Θυμώνω ὅταν αὐτὰ ποὺ λέγαμε τὸ 2015, γιὰ τὸν κίνδυνο εἰσόδου φανατικῶν τζιχαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα, ἐπιβεβαιώνονται σήμερα.

Ἀρχικά μας ἀποκαλοῦσαν «συνωμοσιολόγους» καὶ μᾶς κορόιδευαν καὶ μετέπειτα μᾶς εἶπαν …ῥατσιστὲς καὶ φασίστες.
Ὅμως γιὰ τὸ ὀφθαλμοφανές, του ὅτι ἔμπαιναν (καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ μπαίνουν) ἀνεξέλεγκτα ἄτομα μὲ προκλητικὴ συμπεριφορὰά, τόση ὥστε νὰ καταστρέφουν τὰ ταὐτοτικὰ ἔγγραφά τους, ἐμπρὸς στὰ μάτια τῶν διασωστῶν, στὸ σημεῖον ἀφίξεώς τους, δὲν μᾶς ἔλεγαν κάτι…
…ἀλλὰ καὶ δὲν ἀπαντοῦν, στὶς ἐπίμονες ἐρωτήσεις, γιὰ τὸ πῶς τὸ ἐκλαμβάνουν καὶ πῶς τὸ ἐρμηνεύουν.

Ἡ διάψευσις τῶν συκοφαντῶν γιὰ τὸ Φαρμακονήσι ἔρχεται ἀπὸ τὴν …θάλασσα!!!

Τὸ ὅ,τι ὁ πόλεμος στὴν Συρία μετέπειτα ἔπαυσε, ἀλλὰ δὲν ἔπαυσαν οἱ …«πρόσφυγες» νὰ εἰσβάλουν στὴν χώρα, ἐπίσης δὲν λέει κάτι στοὺς «διασῶστες», καθὼς φυσικὰ καὶ στοὺς κυβερνῶντες ἢ στοὺς κρατικοὺς λειτουργούς.

Τὸ ὅτι πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἐκηρύχθη καὶ ἐπισήμως τὸ τέλος τοῦ πολέμου στὴν Συρία καὶ ὁ Ἀσσαντ ἐκάλεσε τοὺς Συρίους νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους, ἐπίσης δὲν ἔλεγε κάτι σημαντικὸ στοὺς προαναφερομένους.

Τὸ ὅτι εἰσέβαλαν ἄτομα ἀπὸ 174 χῶρες τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν ὁποίων μόνο οἱ τέσσερις (4) ἦσαν σὲ πόλεμο, πάλι δὲν τοὺς ἔλεγε κάτι…

Τὸ ὅτι τὸ 85% ὅλων αὐτῶν ἦσαν ἄνδρες, τοὺς ἄφηνε παγερὰ ἀδιαφόρους

Τὸ ὅτι ξανάρχισαν νὰ εἰσβάλουν σωρηδὸν μὲ τὸ ποὺ ἔπεσε καὶ τὸ τελευταῖο ὀχυρό του ISIS, οὐδὲ μίαν ὑποψίαν τοὺς ἐπροκάλεσε…

Καὶ σήμερα, ὄχι μόνο ὁ Γερμανικὸς τύπος ἀλλὰ καὶ οἱ Times τοῦ Λονδίνου, μᾶς ἀποκαλύπτουν πὼς ἡ Μόρια ἔχει γίνη στρατόπεδο τῶν τζιχαντιστῶν καὶ γνωρίζουμε πὼς πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες δύο χιλιάδες ἐξ αὐτῶν ἐστάλησαν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, γιὰ νὰ κυκλοφοροῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ νὰ ὀργανώντονται, χρησιμοποιώντας τὴν χώρα μας ὡς ….ἐφαλτήριο (πρὸς τὸ παρόν).

Φυσικὰ (ἐπισήμως) ἦσαν ὅλα αὐτὰ τὰ στοχευμένα δημοσιεύματα, στὸν διεθνὴ κυρίως Τῦπο, γιὰ τὶς συνθῆκες στὸ χὸτ σπὸτ τῆς Μόριας ἦταν αὐτὰ ποὺ ἐπίεσαν τὴν κυβέρνηση τῶν ἀνθελλήνων νὰ τοὺς φέρῃ στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἀντὶ νὰ τοὺς ξαποστείῃ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἦλθαν.

Μὰ ὅλο αὐτὸ πλέον εἶναι ἐξαιρετικὰ ὕποπτο, ἐὰν τὸ συνδυάσουμε καὶ μὲτὴν προχθεσινή, θρασυτάτη, παρεμπόδιση τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων, μὲ τὸ κλείσιμο δρόμου στὴν Θράκη, ἀπὸ 150 μαντραχαλαίους ποὺ μόλις εἶχαν εἰσβάλλ στὴν χώρα μας ἀπὸ τὸν ἀφύλακτο πλέον Ἐβρο.

Μᾶλλον ἄσκησις προσωμοιώσεως ἦταν αὐτό, ποὺ ἔκαναν οἱ «κομάντος» τῶν εἰβολέων, γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ θὰ δοθῆ ἡ ἀνάλογοη ἐντολὴ ἀπὸ τὴν …«μαμά» Τουρκία!!!

Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτά, τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἡ ἔντονος πίεσις ποὺ ἀσκεῖται, γιὰ τὴν μεταφορὰ ἀπὸ τὴν Μόρια, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων, στὴν Ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα, δὲν εἶναι καλὸ προμήνυμα….
Μᾶλλον οἱ «ἑταῖροι μας» δὲν ἀρκοῦνται μὲ τὴν λεηλασία καὶ τὸν διαμελισμό μας πλέον. Θέλουν καὶ τὸ αἷμα μας, μέσα ἀπὸ τὴν φυσική μας ἐξόντωση.
Θέλουν νὰ μᾶς ἀφανίσουν ἀπὸ προσώπου γῆς….

Τί ἔχουν λοιπόν νά μᾶς ποῦν τώρα ὅλα αὐτὰ τὰ λουλούδια ποὺ μᾶς ἔβλεπαν ὡς τὸν τρελλό τῆς γειτονιᾶς, ἀρχικῶς, ἀλλὰ καὶ μετέπειτα ὡς τόν ῥατσιστή καί φασίστα;
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἀλληλέγγυοι» τοῦ κ@λου, πῶς μποροῦν νά ἀπαντήσουν στά παραπάνω μέ λογικά ἐπιχειρήματα;
Τοῦ δικοῦ τους κ@λου βέβαια «ἀλληλέγγυοι», γιατί στὸν ξένο κ@λο ἂς πέσουν κι ἑκατὸ ξυλιές…
Πόσα ἑλικόπτερα νομίζουν ὅτι θὰ προλάβουν νὰ ἑτοιμάσουν γιά νά τήν κοπανήσουν ἀπό τήν χώρα;
Καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθοῦν, ἕνας Ἕλλην, μόνον ἕνας Ἕλλην νὰ ἀπομείνῃ ζωντανός, δὲν θὰ τὴν βγάλουν καθαρή.

Τὸ γνωρίζουν καὶ γιὰ αὐτὸ καὶ τώρα πιὰ δουλεύουν πυρετωδῶς καὶ μεθοδικότητα γιὰ τὴν γενοκτονία καὶ τὸν ἀφανισμό μας.
Θά τούς τό ἐπιτρέψουμε;

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply