Δὲν γινόταν νὰ μὴν περάσῃ ἡ «συμφωνία» στὰ Σκόπια

«Αὒτὸ ποὺ ἔγινε ἐχθὲς στὰ Σκόπια καὶ προξενεῖ ἀλγεινὴ ἐντύπωση σὲ ὅσους, λίγους, διατηροῦν ἀκόμη κάποια ψήγματα ἀξιοπρεπείας, γίνεται σὲ μεγαλύτερο καὶ καθημερινὸ ῥυθμὸ στὸ εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο.

Οἱ Βρυξέλλες εἶναι ἕνα ἀπέραντο χωριὸ δικηγορικῶν γραφείων, τὰ ὀποῖα ἐνασχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μὲ τὸ λόμπυϊνγκ.
Ἀτελείωτα τραπέζια, μὲ κοινοτικοὺς παράγοντες, βουλευὲς καὶ ἄλλα λόμπυ, ποὺ ἔχουν σκοπὸ νὰ φέρουν σὲ ἐπαφὴ ὁμάδες παραγόντων μὲ ἐπιχειρήσεις (τεράστιες πολυεθνικές), οἱ ὁποῖες περνοῦν διάφορα σχέδια καὶ γράφουν διάφορες ὁδηγίες, οἱ ὁποῖες, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαντάζουν ἀπίθανες καὶ ἄχρηστες καί, στὴν οὐσία, παραβιάζουν τὸν ἀναγωνισμό, βγάζοντας ἐκτὸς ἀγορᾶς ἀνταγωνιστικὲς ἐπιχειρήσεις ἢ ἐπιχειρήσεις ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ παραγοντίσουν….»

Ὡραία ποὺ βυθιζόμεθα …ἐπιδοτούμενοι!!! 

Γιὰ ὅσους θέλουν νὰ μαθαίνουν τὴν ἀλήθεια κι ὄχι τὰ φέηκ νιοῦζ, ἔγραφα τὸ βράδυ τῆς 30ης Σεπτεμβρίου, ὅταν ὅλοι ἔλεγαν ὅτι ἡ «συμφωνία ἀπέθανε» τὰ κάτωθι: 

Ἔγραψα νωρίτερα καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω:
Ἡ συμφωνία πέρασε γιατὶ …ἔτσι!!!

Δὲν ὑπῆρχε ἄλλη ἐπιλογή!

Θὰ περάση καὶ ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις, γιατὶ ...ἔτσι, ὁμοίως!!

Δεκατρεῖς (13) βουλευτὲς χρειάζονται, ἐὰν θελήσουν νὰ ξοδεύσουν δεκατρία (13) ἑκατομμύρια δολλάρια, θὰ πάρουν 81 ψήφους στὴν βουλή.
Ἐὰν ξοδεύσουν εἴκοσι (20) ἑκατομμύρια, θὰ πάρουν 88 κι ἐὰν ξοδεύσουν τριάντα (30) ἑκατομμύρια, θὰ πάρουν 98!!!

Ἔτσι γίνεται πλέον στὶς κοινοβουλευτικὲς δημοκρατίες. Τὰ παίρνεις ἀπὸ τὰ λόμπυ,
Ἐὰν εἶσαι στὸ γερμανικὸ ἢ στὸ βελγικὸ ἢ στὸ ἑλληικὸ κοινοβούλιο καὶ στοιχίζει κάτι παραπάνω,, ἢ τὰ παίρνεις ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσιες ἐὰν εἶσαι Σκοπιανός, καὶ ἐξαγοράζεσαι σχετικῶς φθηνά.

Ἡ μπάλα θὰ περάση στὸ δικό μας γήπεδο πρὸς τὰ τέλη τοῦ ἔτους ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐπομένου καὶ θὰ ψηφισθῆ ἀπὸ τὴν  νέα βουλή.
Στὴν ψηφοφορία θὰ πάρη τοὺς ἑξῆντα (60) βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς 145-155 βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἕνα σύνολον 205-215 βουλευτῶν δηλαδή, τοὐλάχιστον.

Στὴν δική μας περίπτωση δὲν θὰ χρειασθοῦν ἐξαγορές, διότι τὰ λόμπυ ἔκαναν τὴν δουλειά τους χρόνια πρίν. Ἡ Ζήμενς, γιὰ παράδειγμα, δὲν χρειάζεται νὰ ἐξαγοράσῃ τοὺς ἐξαγορασμένους.
Τζᾶμπα θὰ τὴν βγάλουν στὴν Ἑλλάδα…

Εὐτυχεῖτε….

Περιμένω τώρα ἐκλογὲς καὶ ψῆφο ἀπὸ τὴν Ν.Δ. τοῦ Κυριάκου….

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Ἔγραφα ἐπίσης τότε:

Πρὸς τοὺς φίλους ἀδωνιστάς, κυριακίστας καὶ λοιποὺς νεοδημοκράτας, οἱ ὁποῖοι σήμερα φοροῦν ντουλαμάδες μακεδονοφροσύνης..

Ἀγαπημένα μου παιδιά, παιδιά μου ἄμυαλα καὶ πλανεμένα, πουλάκια μου χρυσᾶ…
Μυαλὸ δὲν βάλατε ἀκόμη καὶ ὁρισμένοι διανύετε πλέον τὰ χρόνια τῆς τρίτης ἡλικίας…

Βασικὴ ἀξία τῆς Δύσεως εἶναι ἡ παρατήρησις καὶ τὸ συμπέρασμα. Βλέπετε λοιπὸν γιὰ τέσσερα πλέον κοντὰ χρόνια τὸν τύραννό σας Ἀλέξη νὰ σᾶς παίρνῃ παρτ@ύζα καὶ σᾶς πονᾶ ὁ πωπός σας ἀπὸ τὴν ἀνελέητο περατζάδα καί, ἐσεῖς οὔτε νὰ καταλάβετε δὲν μπορούσατε…

Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν «Βόρειο Μακεδονία» δὲν θὰ ψηφισθῆ ἀπὸ αὐτὴν τὴν βουλη, θὰ ψηφισθῆ ἀπὸ τὴν βουλή πού, πλειοψηφία (ἴσως καὶ αὐτοδυναμία) θὰ ἔχη ὁ ἀγαπημένος σας Κυριακούλης (ὄχι φυσικὰ ὁ Μαυρομιχάλης, ἀλλὰ ὁ ἄλλος!).
Καί, τότε, ἄμυαλοι νεαροὶ σὲ προχωρημένη ἡλικία, θὰ θαυμάσουμε τὶς κωλοτοῦμπες τοῦ Κυριακούλη καὶ τοῦ Ἀδώνιδος (Σπύρου) (ἀλλὰ καὶ τὶς δικές σας), ὑπὸ τὶς παιανίζουσες μπάντες τοῦ ΣΚΑΙ, τῆς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ καὶ τοῦ Φιλεφτέρου.

Τὴν συμφωνία γιὰ τὸ σκοπιανὸ θὰ τὴν ψηφίση ἡ ΝΔ. Εἶναι εὔκολο νὰ σᾶς κάνῃ, ἀκόμη μίαν φορά, κορόιδα ὁ Ἀλέξης.
Διότι εἶσθε γιὰ τὸν Λοῦτσο (τὸ γνωστὸ ψάρι) Καβάλα (τὴν γνωστὴ πόλη τῆς νοτίου Μακεδονίας). .

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply