Ἔπιασε δουλειὰ ὁ …«σπόρος»!!!

ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Athens Review of Books»

Εἶχα τὴν μεγάλη ἀτυχία νὰ τὸν ἀκούσω συνεντευξιαζόμενον τὸν …«ἐθνικό μας σπόρο» καὶ νὰ καταλάβω πόσο μεγάλη δυστυχία μας εἶναι ποὺ χάσαμε τέτοιο κελεπούρι.

Μεγάλη μας δυστυχία λέμε, κατὰ κοτζιᾶ, ποὺ ἂν καὶ παρῃτήθη, ἐν τούτοις ἡ λατρεία γιὰ τὸ ἀλεξέι καὶ τὸν τΣΥΡΙΖΑ παραμένει δυνατή, ἐνᾦ παραμένει καὶ ἀνοικτὸ τὸ κουδουνισμένο σὲ συνεργασίες μὲ τὸν …«ἐθνοσωτήριο» τΣΥΡΙΖΑ ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ θαυμάζῃ τὸ …ἔργο του!!!

Μέσα ὅμως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἔμαθα καὶ τὶς δικές του θέσεις καί, ὁπωσδήποτε, τὶς πραγματικὲς θέσεις τοῦ καμμένου καὶ τῆς δικῆς του ὑπό-συμμορίας (ὑποσύνολον τῆς μεγαλυτέρας συμμορίας τῶν 300!!!). Τὸ πιντί, ἐπισήμως (καί, ἐννοεῖται, δίχως ἀντίλογο καὶ  καταγγελίες τῶν λεγομένων του ἀπὸ μέλη τοῦ τΣύριζα ἢ τῶν καμμενικῶν κουδουνισμένων) κατηγορεῖ τὰ καμμενο-κουδουνισμένα γιὰ ἀπόλυτες ταὐτίσεις μὲ τὸ ἀλεξέι, γιὰ πλήρη καὶ ἄνευ ἀντιῤῥήσεων ἀλληλοστήριξίν του καί, φυσικά, γιὰ ἀπόλυτο ἀποδοχὴ τῆς «συμφωνίας» τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὴν πλευρὰ καμμένου. Καὶ ἦταν ἀναμενόμενον καὶ λογικὸ κάτι τέτοιον ἐφ΄ ὅσον ἐὰν διαφωνοῦσε θὰ εἶχε ἀποσυρθῇ ἀπὸ τὸ (φερόμενον ὡς) κυβερνητικὸν σχῆμα.
Τὸ τὶ λέει τό καμμένο βέβαια γιὰ αὐτά, δὲν θὰ μάθουμε ἐφ΄ ὅσον κι αὐτό, ὅπως καὶ τὸ πιντὶ ποὺ χάσαμε, χρησιμοποιοῦν τὰ ὑπουργεία ποὺ πληρώνουμε καὶ συντηροῦμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ ἐξαπολύουν προπαγάνδες πρὸς ὄφελος προσωπικό τους…
Μάθαμε ὅμως πὼς ἁπλῶς κατηγορεῖ τὸν κοτζιᾶ τὸ καμμένο γιὰ τὰ πSoro-ἑκατομμύρια ποὺ ἐμοίραζε δεξιὰ κι ἀριστερά, δίχως ὅμως νὰ ἀναφέρεται στὰ ὑπόλοιπα ἑκατομμύρια ποὺ ὁ ἴδιος διαχειρίζεται..

Ἀλλὰ ἂς σταθοῦμε σὲ μερικὲς λεπτομέρειες τῶν ὅσων ἰσχυρίσθηκε…
Λέει λοιπόν, ἀλλὰ καὶ τὸ πιστεύει, γιὰ παράδειγμα, πὼς θεωρεῖ ἑαυτὸν ὑπέρ-πατριώταρο ὁ πρώην ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν. Λέει, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, πὼς εἶναι πατριωτισμὸ τὸ νὰ ἐκχωρηθοῦν τὰ πάντα στὰ Σκόπια, ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας (μας) ἔως τὴν ΑΟΖ (μας), ἐνᾦ ἐμεῖς ὑποχρεούμεθα νὰ παραιτηθοῦμε τῆς κληρονομίας μας, χαρακτηρίζοντας τὸ ξεπούλημα ὡς …«ἐθνικὴ ἀνάγκη».
Μὰ αὐτὸ ἦταν κάπως ἀναμενόμενον. Τί ἄλλο θά ἔλεγε;

Τὸ νὰ θεωρῇ κι ἑαυτὸν θιγόμενον, ἐπεὶ δὴ τὸν βλέπουμε ὡς προδότη, ἐφ΄ ὅσον ἐνεργῶς συμμετεῖχε, μὰ καὶ ἀπολύτως συνειδητῶς, στὴν παραχάραξιν τῆς Ἱστορίας μας, στὴν ἀλλοίωσιν τῆς μνήμης μας καὶ στὴν ὁποιασδήποτε ἐκτάσεως ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα, εἶναι βεβαίως μέσα στὰ ὅρια τῆς κάθε ἀναμενομένης ἀντιδράσεώς του, ἐφ΄ ὅσον ἀρέσκεται νὰ ἑστιάζῃ μόνον σὲ ὅλα τὰ …«θετικά» τῆς «συμφωνίας», ποὺ παύουν, λέει, τὸν ἀλυτρωτισμὸ τῶν γειτόνων μας…
(Ἂς ἀποδεκτοῦμε, χάριν συντομίας τοῦ λόγου μας, πὼς πράγματι ἔτσι πιστεύει καὶ ἔτσι λέει, ὄχι ὅμως πὼς ἔτσι εἶναι…!!!)

Ὅμως ἐπὶ πλέον τὸ νὰ ὁμολογῇ πὼς στὸ πέρας λέει, τῆς ὑλοποιήσεως τῆς «συμφωνίας» «δὲν θὰ ὑπάρχη παρὰ ἐλάχιστον τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ποὺ θὰ ἔχη ἀντιῤῥήσεις» (μετὰ τὸ 9ο λεπτό), δὲν συνιστᾶ σκέτο …προφητείες, ἀλλὰ κάτι περισσότερο. Τί στό καλό; Θά καταφέρουν νά ἐξαφανίσουν τήν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πού ἀντιστέκεται κι ἀρνεῖται τίς παπάτζες τους θά μᾶς λοβοτομήσουν πλήρως;
Ἐδῶ πράγματι ἀρχίζουν οἱ ψυχοπάθειες, ἐφ΄ ὅσον, ὅσους καὶ νὰ ἐξαγοράσῃ ἢ νὰ …«πείσῃ» ἡ ἀλήθεια τῆς Ἱστορίας ἀποδεικνύει μόνον μία Ἑλληνικὴ Μακεδονία.

Σὲ κάποιαν λοιπὸν ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του μιλᾶ γιὰ τὶς «κομμένες χῶρες» (μετὰ τὸ 56ο λεπτό), ὅπου δὲν τὸ λέει, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα ὅλο καὶ πιὸ σαφῶς ἐμεῖς, πὼς κάποιαν στιγμή, ποὺ ἤδη τὴν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἔφθασε…

«…Τα προβλήματα από την Συνθήκη των Πρεσπών μόλις άρχισαν καθώς πλέον οι Σκοπιανοί μπορούν να διεκδικήσουν οτιδήποτε θελήσουν, όπως Ιστορία, Πολιτισμό, εμπορικά σήματα και χρήσεις και εν τέλει να ισχυριστούν, όπως ήδη κάνουν ότι στην ελληνική Μακεδονία υπάρχει «μακεδονική» μειονότητα.

Ήδη κυκλοφορεί ένα ύποπτο ρεπορτάζ από την γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung που τιτλοφορείται: «Μουσική παράσταση στο Meta – Theater – Ρέκβιεμ για ένα χωριό», όπου αναφέρεται «καταπιεσμένη μακεδονική μειονότητα σε χωριά της Βορείου Ελλάδας»!

Η συγκεκριμένη εφημερίδα διαρρέει παραδοσικά απόψεις της γερμανικής καγκελαρίας και εκφράζει απόψεις της, ενώ συνδέεται με think tank που σχεδιάζουν και εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική.

Δεν είναι ένα τυχαίο δημοσίευμα.

Σαφέστατα κάνει αναφορά σε «καταπιεσμένους Μακεδόνες» και συνεπώς τους «δίνει» το δικαίωμα για ένωσή τους με τα Σκόπια.

Πρόκειται για την αναγγελία μίας παραστάσεως που δόθηκε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 στην πόλη του Μονάχου και στο πλαίσιο του προγράμματος του θεάτρου και της εταιρείας θεατρικών παραγωγών ‘Meta – Theater’ που εδρεύει στο Μόναχο.

Η γερμανική εφημερίδα μιλάει για την «μυστική μακεδονική κουλτούρα» της καταπιεσμένης «Μακεδονικής μειονότητας της Έδεσσας»!

«Φυσικά δεν πρόκειται για τυχαίο ρεπορτάζ καθώς ΗΠΑ και Γερμανία επιθυμούν την μελλοντική αυτονόμηση της Μακεδονίας και της ενώσεώς της με τα Σκόπια αφού θεωρούν την Ελλάδα ύποπτη χώρα ως εμπόδιο για τα συμφέροντά τους.

«Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, το θέμα στο Meta – Theater της οδού Moosacher θα είναι «η μυστική μακεδονική κουλτούρα’: «Ρούσιλβο» είναι το παλαιό, σλαβικό όνομα για το χωριό Ξανθόγεια στην βορειοδυτική Ελλάδα, κοντά στα σύνορα με την Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εκεί μεγάλωσε ο πολυ – οργανοπαίκτης, Dine Doneff, η οικογένειά του όμως απαγορευόταν να μιλά την μητρική του γλώσσα, τα Μακεδονικά, και να καλλιεργεί την κουλτούρα της, διότι αυτό θεωρείτο ως κάτι το ανθελληνικό.

πηγὴ

…θὰ τεθῆ θέμα …«ἑνώσεως» τῶν δύο Μακεδονιῶν.
Ἤ μήπως κάνω λάθος; Ψιλὰ γράμματα κι αὐτά. Αὐτὸς αἰσθάνεται ὑπερήφανος καί, κυρίως, ὑπέρ-πατριώτης.
Καὶ μαζύ του συμφωνοῦν καὶ κάποιοι Κρῆτες, ἀρκετοὶ κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, ποὺ ἔσπευσαν νὰ τὸν ἀκούσουν καί, φυσικά, νὰ τὸν χειροκροτήσουν γιὰ τὶς ἀπόψεις του. Εἶναι μάλιστα τόσο εὐτυχισμένος γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεώς του (ποὺ σαφῶς εἶχε παλαμοκροῦστες), ποὺ τὸ τονίζει ἀρκετὰ στὴν ἀρχὴ τῆς συνεντεύξεώς του.

Ἐννοεῖται φυσικά, πὼς ἦταν ὁ κύριος ὑπεύθυνος, κατὰ τὰ λεγόμενά του, τῆς αὐξησεως τῶν (…θαλασσίων) ἐδαφῶν μας κατὰ μίαν …Θεσσαλία!!! Τοὐλάχιστον νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε μᾶς πρέπει…
Τί; Ὄχι;

Καί, φυσικά, εἶναι τὸ …ἀτυχὲς θῦμα κάποιου …ἀνωνύμου, πρώην συνεταίρου του.
Τέλος μαθαίνουμε πὼς π
ροοδευτικὸ μέτωπο πάντως ὀνειρεύεται ὁ ἀπόγονος τοῦ …Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ μΠατΣοΚ, τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ἰδίου, γιὰ νὰ ἀποκόψουν ὁριστικῶς τὴν ἀκροδεξιὰ (ναί, ἔτσι πιστεύει) ΝουΔουλάρα ἀπὸ τὴν ἐξουσία.
Τί νά πῶ ἐγώ; Τὰ λέει μόνος του…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὁ mister Ericson ἦταν καὶ τὸ ἀγνοούσαμε.
Τί νά πῶ;

Θὰ ἀναγνωρίση ἡ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μίαν ἐκτὸς συνόρων Μακεδονία, θέλουν νὰ πιστεύουν.
Καλὰ κάνουν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸν ξενοδόχο δὲν τὸν ἔχουν λάβη ὑπ΄ ὄψιν τους.

Ὁ τρόπος ποὺ μιλᾶ ὁ (κάθε) κοτζιᾶς στοχεύει στὴν δημιουργία ἐμφυλιοπολεμικοῦ σκηνικοῦ. Δὲν θὰ πάρουμε.

Στὴν πραγματικότητα μᾶς ὁμολογεῖ πὼς ἀνάγκη καὶ κόψιμο τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ (ποὺ τὸν ὑποστηρίζει), τῶν ΗΠΑ (ἀμερικανικὴ πρεσβεία, CIA καὶ Μοσάντ), ποὺ ἐλέγχουν ἀπολύτως τὴν (χὰ χὰ χά…!!!) ἐθνική μας πολιτική, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τὸ τὶ ἀκριβῶς σχεδιάζεται καὶ εἰς βάρος μας καὶ εἰς βάρος ἄλλων λαῶν, μέσῳ τῆς ἀπολύτου ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς ἀπολύτου ἀμνημοσύνης. Αὐτὸς εἶναι ὁ προοδευτισμός τους καὶ αἰσθάνονται ὑπερήφανοι.

Ὅλα αὐτά ποὺ εἶπε εἶναι ἐμπνεύσεις ἐθνικῆς πολιτικῆς ἤ ἐμπνεύσεις ὑπαλλήλων πολυεθνικῶν πού θέλουν νά κάνουν τίς δουλειές τους δίχως ἐμπόδια; Τελικῶς τήν ἐξωτερική μας πολιτική τήν ἀποφασίζουν, ἐπισήμως λέμε, διάφοροι χρηματοδότες αὐτῶν τῶν μορφωμάτων καὶ οὐδέποτε φυσικὰ Ἐθνικὲς Ἀνάγκες καὶ προτεραιότητες

Θὰ τελειώσουμε ἀπὸ τοὺς κοτζιάδες, συντόμως, ἀλλὰ δὲν θὰ τελειώσουμε μὲ τὶς πλάνες ποὺ ἄφησαν πίσω τους.

Κρατώντας ὡς πρῶτον κρατούμενον τὴν πολυπληθὴ παρουσία Κρητῶν καὶ ὡς δεύτερον τὰ νέα τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπὸ τὸν βερέμη (ΕΛΙΑΜΕΠ), δὲν γνωρίζω ἐὰν ὑποδηλώνουν καὶ ἀποκοπή του ἀπὸ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ. Ἐὰν ὅμως ἀπεκόπη ἀπὸ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, τότε πολλὰ μπαίνουν σὲ ἄλλην σειρὰ καὶ ἄλλος ἔλαβε τὴν σκυτάλη (προσωρινῶς) ἔως νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ κοτζιᾶς μὲ ἄλλον …ἀνάλογο.
[Τὸ ἱστορικὸ μὲ λίγα λόγια: Ὁ βερέμης πῆρε τὸ μέρος τοῦ ζεύγους Βασιλάκη –
περιοδικὸ Athens Review of Books, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ Κοροβέσης, μαζὺ μὲ τὸν Γλέζο, ποὺ προσέφεραν στὸν κοτζιᾶ δικά τους χρήματα, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν διαμάχη του μὲ τὸ ζεῦγος Βασιλάκη.
Ὁ δικηγόρος, τώρα, τοῦ κοτζιᾶ φαίνεται νὰ εἶναι ὁ φαῆλος κρανιδιώτης ἀλλὰ κάποιες ἐκπροσωπήσεις ἔκανε ὁ Μαντζουράνης.
Οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ κοτζιᾶ ἀπὸ τὸ ζεῦγος Βασιλάκη δὲν ἦσαν εὐκαταφρόνητες, ἐνᾦ καὶ πάλι ἡ (χὰ χὰ χὰ…!!!) δικαιοσύνη ἔλαμψε διὰ τῆς …ἀπουσίας της!!!
Οἱ ἐπιθέσεις κοτζιᾶ, βάσει καταγγελιῶν τοῦ κ. Βασιλάκη, ἦσαν τόσο συντονισμένες, ποὺ ἔθφασε στὸ σημεῖον νὰ χρησιμοποιῇ ὅλην τὴν δυναμικότητα τοῦ ὑπουργείου κατὰ τῶν ἐκδοτῶν. Ἡ ἐν λόγῳ σύγκρουσις φαίνεται νὰ προεκάλεσε σοβαρὲς ῥήξεις σὲ παλαιὲς συνεργασίες, φιλίες καὶ συμμαχίες. Προφανῶς ὅμως φαίνεται, γιὰ τὴν ὤρα, νὰ ἔχασε ὁ κοτζιᾶς, ἐφ΄ ὅσον τὸ ζεῦγος βασιλάκη ναὶ μὲν ἀκόμη πληρώνει, ἀλλὰ ἔχει δίπλα του …«ἰσχυρὰ χαρτιά» τῆς δημοσιοκαφρίας καὶ τῆς πολιτικῆς, ἔως ἀκόμη καὶ τὸν βερέμη.]

Ὁ Κοτζιᾶς «κλείνει» περιοδικὸ μὲ συνήγορο τὸν κολλητό του Μαντζουράνη.

Παρὰ τὶς ὑποχρεώσεις του ὡς ἐκπροσώπου τοῦ «κράτους δικαίου» νέου τύπου, ὁ Ἰωάννης Κ. Μαντζουράνης αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἔχει νὰ φέρῃ εἰς πάρας καὶ μίαν ἄλλην, σημαντικὴ ὑπόθεση…
Να προχωρήσῃ στὴν ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση εἰς βάρος τῆς Athens Review of Books, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ, ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν.

Φιμώνει περιοδικό ὁ Κοτζιᾶς;

Στὸ περιοδικὸ κοινοποιήθηκε, ἤδη, τὸ «ἐκτελεστὸ ἀπόγραφο» τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ζητώντας νὰ καταβάλῃ στὸν Κοτζιᾶ «λύτρα» ἀξίας 18.311,59 εὐρῶ.

Ἄμεμπτος νομικὸς ὁ Μαντζουράνης, κατόρθωσε νὰ κερδίσῃ στὸ Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν τὴν δίκη ποὺ εἶχε ἐγείρη ὁ «ἐντολεύς» του Κοτζιάς. Ἀρχικὰ ζητοῦσε ἀποζημίωση 250.000 εὐρῶ, μὲ ἀφορμὴ τὴν δημοσίευση μίας ἐπιστολῆς στὴν ARB, ποὺ ἀξιολογοῦσε τὸν Κοτζιὰ ὡς «τὸν πιὸ ἀκραῖο καὶ φανατικό, σκληρὸ καὶ ἀμείλικτο κνίτη τῆς γενεᾶς μας/του, ἕναν πραγματικὸ γκαουλάιτερ τοῦ σταλινισμοῦ».

Ἔκτοτε, μὲ μεθοδεύσεις οἰκεῖες στὸ παρελθόν τοῦ, ὁ Κοτζιὰς προσπαθεῖ νὰ φιμώσῃς τὴν Athens Review of Books καί, ἐὰν εἶναι δυνατόν, νὰ τὴν κλείσῃ.

Φιμώνει περιοδικό ὁ Κοτζιᾶς;

Ὅταν τά βουβάλια φαγώνονται στὸ χωράφι, τήν πληρώνουν τά βατράχια;
Πάντως, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἀποδεικνύεται πὼς στὴν ἀναμπουμπούλα (κάποιοι) λῦκοι χαίρονται…
…μὰ καὶ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ξεκίνησε μία φαγωμάρα, ἐμεῖς μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες ποὺ ἀγνοούσαμε.

Ἐδῶ οἱ καταγγελίες Μανώλη Βασιλάκη:

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ATHENS REVIEW OF BOOKS

Ο εκδότης Μανώλης Βασιλάκης γράφει: Ὀλα όσα τράβηξα από τον Νίκο Κοτζιά

Ο εκδότης του περιοδικού Athens Review of Books Μανώλης Βασιλάκης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στα δικαστήρια με τον Νίκο Κοτζιά, διότι ένας επιστολογράφος του περιοδικού του απεκάλεσε τον πρώην ΥΠΕΞ «γκαουλάιτερ του σταλινισμού».

Με δικηγόρο τον Φαήλο Κρανιδιώτη, ο Νίκος Κοτζιάς προσπάθησε να κλείσει το περιοδικό, με αγωγές και απαιτήσεις χιλιάδων ευρώ.

Ο εκδότης κ. Βασιλάκης γράφει σήμερα, στο iefimerida.gr, για τον πρώην υπουργό με τον οποίο συγκρούσθηκε και μέσα από την προσωπική του περιπέτεια σκιαγραφεί το προφίλ μιας (τουλάχιστον) ιδιάζουσας προσωπικότητας.

Η Athens Review of Books στο Γκουλάγκ του Κοτζιά

Τα παραληρήματα μεγαλείου του αποπεμφθέντος υπουργού Εξωτερικών και Πολυκαθηγητή Ν. Κοτζιά μετά την αποπομπή του («Μεγαλώνουμε την Ελλάδα γι’ αυτό σκούζουν. Προσθέτουμε μια έκταση σαν την Θεσσαλία») τον καθιστούν αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Ελλάδας των… τριών ηπείρων και των επτά θαλασσών. Θα είναι σκάνδαλο πλέον να ονομάζονται τόσες οδοί Ελευθερίου Βενιζέλου: τουλάχιστον οι μισές πρέπει να μετονομασθούν, όπως και το Αεροδρόμιο.

Ο Κοτζιάς κομπορρημονεί ότι μεγάλωσε την Ελλάδα, ότι είναι κατευθείαν απόγονος του Παλαιών Πατρών Γερμανού, ότι τον πέρασε δυο φορές στρατοδικείο η Χούντα και τον «εκδίωξε από την χώρα», ότι «κατείχε θέση καθηγητού» στην Οξφόρδη και το Χάρβαρντ (mind the ΓΑΠ), ότι είναι συγγραφέας «δεκάδων επιστημονικών (sic) βιβλίων και μιας ποιητικής συλλογής» αφού πρώτα υπήρξε υβριστής του «αγνώστου Πολωνού πρόσφυγα» Τσέσλαβ Μίλος, ότι «εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής» στο Μαρβούργο, ότι «δίδαξε στην [ανύπαρκτη] έδρα Abendroth στον οποίο [υποτίθεται ότι] έκανε διδακτορικό ο κ. Σημίτης», ότι η οικογένειά του είχε στην δούλεψή της τον Σημίτη (τι εμμονή!), ότι «κατ’ εντολήν του κόμματός του έγραφε ανοησίες».

Και βέβαια, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι μεν εκ των ιδρυτών του ΚΚΕ αλλά δεν υπήρξε σταλινικός, ούτε καν θαυμαστής των κομμουνιστικών καθεστώτων. Κι ο Τσίπρας τον πήρε στα σοβαρά! Πήρε στα σοβαρά και την «συγκυβερνώσα Κίνηση Πράττω», με τους Κοτζιά, Τόσκα και Καπάκη. Αρκεί να προσέξει κάποιος μόνον την  φράση του Ψεμματοκοπείου «Ο Κοτζιάς» για να διατυπώσει μια ασφαλή διάγνωση: «Είμαι και αριστερός που αποποιήθηκε την περιουσία του πατέρα του, της μητέρας του και του θείου του, όταν στην επιχείρηση της οικογενείας του δούλευε και ο Κώστας Σημίτης».

Όσο κι αν όλα αυτά φαίνονται γραφικά, δεν είναι για γέλια αν σκεφθεί κάποιος τι εξουσίες δόθηκαν σ’ αυτόν τον άνθρωπο.

Παρακάτω θα αναφερθούμε μόνο στην τρομοκρατία που υπέστη η Athens Review of Books από τον αποπεμφθέντα υπουργό Ν. Κοτζιά και τις προσπάθειές του που δεν έχουν προηγούμενο να κλείσει ένα περιοδικό το οποίο τιμά τα ελληνικά γράμματα. Αφορμή ήταν μια επιστολή που δημοσιεύσαμε, στην οποία ο επιστολογράφος, αναφερόμενος στην περίοδο που ο Κοτζιάς ήταν ιδεολογικός καθοδηγητής στο ΚΚΕ («ο Σουσλώφ του Κόμματος»), τον χαρακτήριζε «γκουαλάιτερ του σταλινισμού».

Ο Κοτζιάς υπέβαλε μια αγωγή ζητώντας 250.000 ευρώ για βαριά προσβολή της (σταλινικής) τιμής του. Και μόνο από το αιτούμενο ποσόν φαινόταν ο εκβιαστικός χαρακτήρας της. Χρησιμοποιώντας την θέση του ως υπουργού Εξωτερικών κατόρθωσε να επιτύχει την καταδίκη μας με σκανδαλώδη δικαστική απόφαση που γράφει δυο (2) φορές: «Ναι μεν απεδείχθη ότι ο ενάγων [: Ν. Κοτζιάς] υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ» [το οποίο εφέτος εορτάζει τα 100χρονά του], όμως «ούτε και από τα κείμενά του που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι προκύπτει ο θαυμασμός του για το εν λόγω απολυταρχικό καθεστώς [: Χόνεκερ] και η διαφήμισή του.»

Ένας άνθρωπος που έχει επαφή με την πραγματικότητα, την σοβαρότητα και την λογική, μια τέτοια απόφαση θα την θεωρούσε προσβλητική, ο Κοτζιάς όμως όχι. Προτίμησε να εκθέσει ανεπανόρθωτα τους δικαστές που την εξέδωσαν και αυτούς που την επικύρωσαν, και προσπάθησε να κλείσει την Athens Review of Books, αποδεικνύοντας τον σταλινισμό του. Δεν υποκύψαμε σ’ αυτήν την βία και δεν του καταβάλαμε τα λύτρα που του επιδικάστηκαν.

Τον Ιούλιο του 2017 προχώρησε στις δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών μας και των εσόδων από το πρακτορείο διανομής τύπου «Άργος». Ακόμα κι όταν μορφές της αντιστάσεως στην γερμανική κατοχή και στην απριλιανή δικτατορία όπως ο Μανώλης Γλέζος και ο Περικλής Κοροβέσης με κοινή ανακοίνωσή τους τον κάλεσαν να παραλάβει από αυτούς μια επιταγή, δεν ντράπηκε: επιτέθηκε στον Περικλή Κοροβέση! Η μυθομανία τού κατά φαντασίαν καθηγητή στην Οξφόρδη και το Χάρβαρντ (αργότερα ο Παντός Καιρού είπε ότι ήταν «ερευνητής στο Weather Center») έφθασε στο σημείο να διατείνεται ότι  τον εκδίωξε η Χούντα από την Ελλάδα, αφού ευκόλως εννοείται ότι πέρασε από περισσότερα στρατοδικεία και διώξεις απ’ ό,τι ο Περικλής Κοροβέσης. Η Athens Review of Books αφενός έκανε προσφυγή με δικηγόρο τον αξέχαστο Καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αφετέρου άσκησε αγωγή κακοδικίας η οποία επρόκειτο να εκδικασθεί στο Ειδικό Δικαστήριο στις 9 Οκτωβρίου αλλά «αναβλήθηκε οίκοθεν».

Με δικηγόρο τον Φαήλο Κρανιδιώτη
Ο Κοτζιάς εξαπέλυσε την τρομοκρατική επιχείρηση εις βάρος της Athens Review of Books, πιστεύοντας προφανώς ότι θα επετύγχανε πολύ εύκολα την συντριβή της, αφού μάλιστα είχε ξεκινήσει την δίωξη με δικηγόρο τον τότε συναγωνιστή του Φαήλο Κρανιδιώτη. Όμως έκανε λάθος εκτίμηση και η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολυετή πόλεμο. Η εξαφάνιση της Athens Review θα λειτουργούσε ως παράδειγμα προς αποφυγήν ώστε κανείς ποτέ να μην ασχοληθεί με τα έργα του όταν υπηρετούσε την προπαγάνδα των καθεστώτων Χόνεκερ και Γιαρουζέλσκι.

Πέτυχε όμως το αντίθετο: ξαναθυμίσαμε τα λησμονημένα βιβλία του, όπως το «Η Πολωνία κι Εμείς» ή το «Ο Τρίτος Δρόμος του Πασόκ», όπου μετριοπαθέστατα είχε διατυπώσει την μεγάλη ιδέα ενός «γεωγραφικά περιορισμένου εμφυλίου που δεν φθάνει σε πανεθνικό εμφύλιο πόλεμο»…

Αλλά αποκαλύψαμε και πράγματα εντελώς άγνωστα, δημοσιεύοντας τις απαντήσεις των πανεπιστημίων Οξφόρδης, Χάρβαρντ και Μαρβούργου που διαψεύδουν τον εν λόγω «συλλέκτη πανεπιστημιακών εδρών», σύμφωνα με τον Θ. Βερέμη. Και το σημαντικότερο, αποκαλύψαμε ότι ο Ν. Κοτζιάς συμμετείχε στην συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Der autonome Intellekt», που γράφτηκε υπό την καθοδήγηση του διαβόητου Manfred Buhr, επικεφαλής Προπαγάνδας του καθεστώτος Χόνεκερ (και πράκτορα της Στάζι με το ψευδώνυμο «Ελαφοπόδαρος»). Επρόκειτο για ένα βιβλίο που γράφτηκε για λογαριασμό του καθεστώτος Χόνεκερ, εκδόθηκε από το καθεστώς Χόνεκερ, υπηρετούσε την προπαγάνδα του καθεστώτος Χόνεκερ.

Κατάχρηση της δυνάμεως του κρατικού μηχανισμού
Χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό και την δύναμη του ΥΠΕΞ, σαν να είμαστε σε κάποιο από τα καθεστώτα που προπαγάνδιζε, ο Κοτζιάς κατασκεύαζε και διέδιδε ακατονόμαστες συκοφαντίες εις βάρος του «ζεύγους Βασιλάκη», όπως μας αποκαλεί, που είναι αδύνατον να παρακολουθήσει κάποιος. Γι’ αυτή την ιδιοτελή κατάχρηση των μηχανισμών της κρατικής εξουσίας μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει κάποιος. Ο πρώην υπουργός έπαιζε για μια ακόμη φορά αδίστακτα με την ζωή των Άλλων: και οι Άλλοι συμβαίνει να είμαστε το «ζεύγος Βασιλάκη» που έχει το θράσος να εκδίδει την Athens Review of Books.

Το καλοκαίρι του 2017, με αφορμή σφόδρα επικριτικό γι’ αυτόν δημοσίευμα των Financial Times, κατηύθυνε μια πρωτόγνωρων διαστάσεων εκστρατεία δυσφημήσεως του «ζεύγους Βασιλάκη» σε όλα τα ΜΜΕ του πλανήτη, με την χρησιμοποίηση του μηχανισμού του ΥΠΕΞ, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που διακινήθηκε παγκοσμίως στα αγγλικά (και βέβαια στα γαλλικά και ελληνικά), από το Γραφείο Τύπου και την ιστοσελίδα του Υπουργείου. Μας εκήρυξε ολοκληρωτικό πόλεμο ‒ μέχρι την τελική συντριβή του «ζεύγους Βασιλάκη» και της Athens Review.

Χρησιμοποίησε όλους τους αθέμιτους τρόπους, και βέβαια όλες τις διασυνδέσεις, την επιρροή, την δύναμη και τα μέσα «πειθούς» του ΥΠΕΞ στον ελληνικό τύπο και τους ανταποκριτές ξένου τύπου. Χρησιμοποίησε δεκάδες ή εκατοντάδες τρολ, λερναία και δυσώδη site, τα Τάγματα Ηλεκτρονικής Εφόδου του Διαδικτύου (e-Ταγματαλήτες), την πολιτική του οργάνωση-Ποτέμκιν «Πράττω» και ανθρώπους ορισμένων ΜΚΟ που εξαρτώνται από την χρηματοδότηση του ΥΠΕΞ. Κατασκεύαζε και διέδιδε τερατώδη ψέμματα εις βάρος μας, όπως αυτά που έγραφε όταν υπηρετούσε την προπαγάνδα του Γιαρουζέλσκι και του Χόνεκερ. Με αλλεπάλληλες εισβολές λεηλατούσε την ζωή των Άλλων, δηλαδή πολέμησε και προσπάθησε να εξοντώσει δύο πολίτες. Και η μανία του δεν σταμάτησε μόνον σ’ εμάς. Ακόμη κι όσοι επέκριναν τον παραλογισμό του ή τις αμφίβολης νομικής αλλά και ηθικής υποστάσεως αποφάσεις που τάχα τον «δικαιώνουν», έγιναν θανάσιμοι εχθροί του, με πρώτον απ’ όλους τον πραγματικό (και όχι κατά δήλωσή του πολυκαθηγητή όπως ο αντίδικός μας) μονοκαθηγητή Θάνο Βερέμη.

Κι εμείς ματαιοπονούσαμε καταγγέλλοντας το θέμα «της καταχρήσεως εξουσίας, της αναίσχυντης χρησιμοποιήσεως του Υπουργείου για ιδιωτική του αντιδικία, δηλαδή για ιδιοτελείς σκοπούς, και της τρομακτικής σε έκταση, ένταση και διάρκεια επιχειρήσεως εναντίον μας όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και παγκοσμίως, προς όλα τα ξένα μέσα ενημερώσεως, με την ισχύ και τους μηχανισμούς του ΥΠΕΞ, επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την συντριβή μας».
Ο εφιάλτης διαρκεί τόσο πολύ και τόσο άγρια: ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών έκανε εισβολή στην ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στην δουλειά μας. Δεν μας αφήνει χρόνο να κάνουμε τίποτα άλλο. Έστησε ένα Γκουλάγκ ειδικά για εμάς. Έχει εγκατασταθεί στην ζωή μας, την δυναστεύει και με τον πιο ύπουλο και «λευκό» τρόπο την απειλεί, παριστάνοντας τον θιγμένο από μια φράση σε μια επιστολή που δημοσιεύσαμε, δήθεν «με αντάλλαγμα σημαντικές κρατικές θέσεις»!

[*] Ο Μανώλης Βασιλάκης είναι διευθυντής της Athens Review of Books.

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, πατῆστε ἐδῶ κι ἐδῶ, ἀπὸ ὅπου προέρχονται καὶ οἱ παραπάνω εἰκόνες, πα

Ἡ σειρὰ δημοσιευμάτων ποὺ ἔχουν ξεκινήση εἰς βάρος κοτζιᾶ, εἰδικῶς τώρα, νομίζω πὼς οὐδόλως ἄσχετος εἶναι. Δίχως νὰ γνωρίζω τὸ περιοδικὸ καὶ τὸν ἐκδότη του, ἀλλὰ καὶ δίχως νὰ ἐκτιμῶ κάποιους ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκομένους (καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές), ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὑπάρχει μεγάλη πιθανότης ἡ ἀπομάκρυνσις κοτζιᾶ νὰ μὴν εἶναι κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ …προσωπικὲς διαφορὲς καὶ μόνον.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply