Χάθηκε «τζάμπα» τό παλληκάρι;

Διαβάζοντας γιὰ τὴν δολοφονία (διότι ἐγὼ ἔτσι τὴν ἀντιλαμβάνομαι) τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπεφάσισα λίγο νὰ …σκαλίσω τὰ ὅσα ἔχουν εἰπωθῆ καὶ γραφῆ. Καὶ εἶναι πολλά. Πάρα πολλά. Ἰδίως αὐτὰ ποὺ σκοπεύουν νὰ τὸν παρουσιάσουν ὡς παρανοϊκό, ἀκραῖο (σὲ αὐτοκτονικὰ ὅρια) καί, ἰδίως, θεοπάλαβο ἔως καὶ παραβατικό. Κι αὐτὸ δὲν εἶναι μόνον ἔργο τῆς γείτονος ἀλλὰ καὶ τῶν …«δικῶν μας» Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἠδη, γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε, ἔσπευσαν νὰ «σκαλίσουν» τὸ παρελθόν του γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώσουν πὼς ἦταν μέσα σὲ συλλυφθέντες γιὰ ναρκωτικά. Τὸ ἐὰν κατεδικάσθη (λόγῳ αὐτῆς τῆς συλλήψεως) ἢ τὸ ἐὰν ἀθῳώθη δὲν ἀναφέρεται φυσικά.

πηγὴ

Καὶ βλέπεις ξαφνικὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σκίζονται γιὰ τὴν ἐλευθέρα διακίνησιν ναρκωτικῶν ἀκόμη καὶ στὰ σχολεῖα (μὲ τὸν ἔλεγχο καὶ τὰ κέρδη φυσικὰ στὶς τσέπες τῶν γνωστῶν …«ἐπενδυτῶν») νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ …ἦθος τοῦ Κωνσταντίνου!!! Καὶ βλέπεις τὸ «πρῶτο θέμα» (κι ὄχι μόνον) νὰ …κόβεται γιὰ τὸ ἦθος τοῦ Κωνσταντίνου, μὰ κυρίως γιὰ τὴν βεβήλωσιν τῆς μνήμης του.
Τὸ «πρῶτο θέμα» βρὲ παιδιὰ ποὺ πρῶτο ἀπὸ ὅλα τὰ γνωστὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως «ἔδιδε στεγνὰ» τὸν καμμένο γιὰ τὶς ἀπόψεις του περὶ παραμονῆς μας στὸν ἔλεγχο τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης…

Τὸ ἀγγλόφωνο «Πρῶτο Θέμα» …καρφώνει Ἕλληνα βουλευτὴ γιὰ ἀντισημιτισμό!!!

(Δὲν ξεχνᾶμε τὶς κωλοτοῦμπες τοῦ δημητράκι, ἀλλὰ οὔτε καὶ τῶν μέσων ἐξαπατήσεως!!!)

Ὑποκρισία; Τς… Τὰ ἐμά μας ἐμά τους καὶ τὰ ἐμά τους ἐμά τους, βεβαίως βεβαίως.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε τὸ τελευταῖο εἰδικῶς, περὶ τῆς βεβηλώσεως μνήμης νεκροῦ, τῆς κατασυκοφαντήσεώς του καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν «ἁρμονικῶν μας σχέσεων σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδον» κρίνεται ὡς …«ἀναγκαῖον» γιὰ τὴν «καλή μας γειτονία». Ἐὰν λοιπὸν ἔτσι ἐδήλωσε τὸ ῥᾶμα, ἔτσι θὰ χορέψουν καὶ τὰ ἐδῶ κουδουνισμένα… Καὶ τρελλὸ καὶ ἀνισόῤῤοπο καὶ ψυχοπαθῆ καὶ ἀκραῖο καὶ παραβατικό, ἔως καὶ …ἐξωγήινο θὰ τὸν βγάλουν, ἐὰν θὰ ἐξυπηρετῇ τὰ συμφέροντα τοῦ πSoro-ῥᾶμα στὴν περιοχή.

Ὑπάρχει ἐν ψυχρῷ ἐκτέλεσις;
Κατὰ πῶς ὅλα δείχνουν, ναί.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ξεκινώντας ἀπὸ τὰ τοπικὰ μέσα ἐνημερώσεως τῶν Βορειοηπειρωτῶν μαθαίνω πὼς ὑπάρχει σοβαρὴ πιθανότης νὰ μὴν ἐδολοφονήθη τὸ παλληκάρι στὸν τόπο συλλήψεώς του ἀλλὰ λίγο ἀργότερα.  Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἔφαγε δύο μόνον ἰδιατέρας ἀκριβείας καὶ πάρα πολὺ καλὰ …στοχευμένες σφαῖρες, μία στὴν καρδιὰ καὶ μία στὸ κεφάλι, θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς ἢ τὰ ἀλβανὰ εἶναι πρωταθλητὲς παγκόσμιοι στὴν σκοποβολὴ ἢ πὼς μᾶς …ἐπεξεργάζονται γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως. Διότι ὅταν κάποιος γίνεται στόχος καί, μάλιστα, κινούμενος στόχος, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ τόσο ὑψηλὴ εὐστοχία, μὲ μόνον δύο σφαῖρες, τότε συζητᾶμε γιὰ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς …ὑπερβολῆς!!!
Παραλλήλως ὅμως μαθαίνουμε πὼς ὅλην τὴν περασμένη ἑβδομάδα τὰ ἀλβανὰ προκαλοῦσαν ἐντόνως τὸν Κωνσταντῖνο, μὲ σκοπό, προφανῶς, νὰ τὸν πιέσουν ἐντόνως καὶ αὐτὸς νὰ ἀντιδράσῃ.
Συνυπολογίζοντας πὼς μόνον μέσα σὲ τριάντα λεπτὰ ἐπέτυχε σύσσωμος ἡ ἀστυνομικὴ δύναμις, μαζὺ μὲ τὶς εἰδικὲς δυνάμεις, τῶν Ἀλβανῶν, νὰ σπεύσῃ στὸ σημεῖον ποὺ ὁ Κατσίφας περιφρουροῦσε τὴν σημαία, τότε συζητᾶμε γιὰ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἑτοιμότητος καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως.
Ἀλήθεια… Αὐτό πότε τούς προέκυψε;

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ τὰ …περίεργα κι ἀσύμβατα (μὲ τὴν λογική), ἀδυνατοῦμε (πρὸς ὥρας τοὐλάχιστον) νὰ ἀποδείξουμε τοὺς ἰσχυρισμούς μας, παρὰ μόνον νὰ καταθέσουμε τὰ ὅσα στοιχειοθετοῦν τὶς ἀμφισβητήσεις μας. 

Ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ… Τὸ ἱστορικό, σὲ γενικὲς γραμμές, ἐμφανίζει ἕναν Κωνσταντῖνο ἀποφασισμένο νὰ ὑπερασπισθῇ τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες (κάτι ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ἐδήλωσε δημοσίως στὴν σελίδα του στὸ φατσοβιβλίο).
Οἱ προκλήσεις τῶν ἀλβανῶν ἦσαν δεδομένες ὅλην τὴν περασμένη ἑβδομάδα καὶ ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἀπήντησε σὲ αὐτές.
Τὴν 28η Ὀκτωβρίου ὁ Κωνσταντῖνος, ἐπισήμως πάντα, φέρεται νὰ πυροβολῇ γιὰ ἐκφοβισμὸ στὸν ἀέρα, μετὰ τὸ κατέβασμα τῆς ἑλληνικῆς σημαίας ἀπὸ ἀλβανούς.
Ἀπὸ ἐκεὶ καὶ μετὰ σὲ ἐλάχιστα λεπτὰ τῆς ὥρας ὅλη ἡ ἀστυνομικὴ δύναμις τῆς περιοχῆς, μαζὺ μὲ τὶς εἰδικὲς δυνάμεις τους, ἔθεσαν τὸν Κωνσταντῖνο σὲ κλοιό, τὸν περιῴρισαν στὸ ὑδραγωγεῖον καί, κατόπιν, ἂν κι ἀνεφέρθη ἀρχικῶς σύλληψις, μαθαίνουμε πὼς ἐπάνω στὴν ἀνταλλαγὴ πυρῶν (ἀληθεύει; ἤ ὄχι;) ὁ Κωνστναντῖνος, μὲ δύο μόνον σφαῖρες, ἔπεσε νεκρός.
Μαθαίνουμε ἐπίσης πὼς ἀπὸ τὶς σφαῖρες τοῦ Κωνσταντίνου ἐκινδύνευσαν οἱ ἀλβανοὶ ἀστυνομικοί.
Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀληθὲς ἐὰν δὲν ἦταν τόσο …ὑπερβολικὰ εὔκολο.

Γιατί εἶναι ὑπερβολικά εὔκολο; Μὰ διότι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔως τὸ τέλος του τὸ «σενάριον» μπάζει.
Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ τέλος του, ἀντιλαμβανόμεθα εὔκολα πὼς τὸ περιπολικὸ δὲν ἐπυροβολήθη ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο.
Ἐγὼ ποὺ δὲν κατέχω ἀπὸ ὅπλα μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω.
Γράφει ὁ (Συνταγματάρχης) Κωνσταντῖνος Σκοπελίτης:

Λέν τα @λβανα, ότι τους πυροβόλησε ο Έλληνας με καλάσνικωφ….
Έδωσαν και φωτογραφία στην δημοσιότητα απο τις τρύπες στο τζάμι του περιπολικού….
Εκ πείρας σας λέω, ότι αυτές οι τρύπες στο τζάμι του περιπολικού, δεν είναι από Καλάσνικωφ….

 1. Η συγκέντρωση αυτή για να γίνει από Καλάσνικωφ πρέπει να είναι σε απόσταση λιγότερη του ενός μέτρου….
 2. Η διάμετρος τους δεν είναι όμοια της διαμέτρου του προαναφερομένου όπλου…..
 3. Είναι από βολές πιστολιού, για αυτό και όλες δεν έχουν τρυπήσει το τζάμι….
 4. Εάν ήταν καλάσνικωφ θα είχαν τρυπήσει και την άλλη πλευρά του περιπολικού…..
  Και….
 5. Στο σημείο που έγιναν οι τρύπες έπρεπε να έχει κτυπηθεί και ο επιβαίνων του οχήματος….

Αυτά τα λίγα για να μην μας παπαριάζουν τα @λβ@ν@ με ιστορίες για δράκουλες χωρίς δράκουλα…..
Οι ίδιοι πυροβόλησαν το περιπολικό, για να δικαιολογήσουν την πράξη τους!

Μά, ἐὰν τὸ περιπολικὸ ἐπυροβολήθη ἀπὸ τὰ ἀλβανά, τότε ποῦ πῆγαν οἱ σφαῖρες τοῦ Κωνσταντίνου; Ἤ μήπως δέν ὑπῆρχαν;
Ὁ Κατσίφας ἐμφανίζεται ἔνοπλος σὲ σχετικὸ ὑλικὸ ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ δὲν φαίνεται νὰ πυροβολῇ, παρὰ μόνον νὰ ἐπιχειρῇ νὰ προστατευθῇ καὶ νὰ κρυφθῇ!
Κι αὐτὸ τὸ μαρτυροῦν καὶ οἱ συμπατριῶτες του.

Ἑκατοντάδες ἤ καί χιλιάδες ἀστυνομικοὶ (μὲ τὶς ὁποίες λεκτικὲς ὑπερβολές!!!).
Πάντως ὄχι τριάντα ἤ πενῆντα ἤ ἑκατὸ ἀστυνομικοὶ ποὺ μᾶς εἶπαν!!!
Μά ποιός ἦταν τέλος πάντων αὐτός ὁ Κωνσταντῖνος; Τί συνιστοῦσε ἕνας μοναχικός …«τρελλός» ὅπως τόν ἀποκαλοῦν; Τόσο σοβαρό κίνδυνο; Ἤ μήπως τόσο καλά στημένη παγίδα;

Ἂς προχωρήσουμε ὅμως.
Διαβάζουμε πὼς μᾶλλον ἡ δολοφονία ἐπηκολούθησε ἀρκετὰ μετὰ τῆς συλλήψεως, καθὼς ἐπίσης πὼς κενὰ πληροφορίας, ἀλλοιώσεις πληροφορίας καὶ ἀσάφειες ἐπικρατοῦν στὴν γείτονα, ἀπὸ ὅπου καὶ ἀντλῶνται οἱ …εἰδήσεις στὰ ἐγχώρια μέσα.

Η σύλληψη, η δολοφονία και η συγκάλυψη

Σοκαρισμένοι παρακολουθήσαμε λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στους Βουλιαράτες και είχαν ως αποτέλεσμα την εν ψυχρώ δολοφονία του Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα. Δυστυχώς με όσους ανθρώπους μιλήσαμε κατά την διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού μεταφέραμε την προσωπική μας άποψη πως θα «τον φάνε». Όταν ενημερωθήκαμε για την σύλληψή χαρήκαμε αλλά και απορήσαμε ώσπου δυστυχώς λίγα λεπτά μετά μάθαμε πως τον δολοφόνησαν.

Έχουμε κάποια εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα γεγονότα που θέλουμε να μοιρασθούμε μαζί σας. Ερωτήματα που έχουν όλοι όσοι παρακολούθησαν τα γεγονότα και μας κάνουν να αμφισβητούμε αυτά που θέλει η Αλβανική αστυνομία και ο Αλβανός πρωθυπουργός να μας κάνουν να πιστέψουμε.

 • Οι πρώτες φωτογραφίες των δημοσιογράφων που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, μιας και θα παρακολουθούσαν την εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου στο στρατιωτικό νεκροταφείο, δεν έδειχναν κανένα περιπολικό να είχε δεχθεί σφαίρες.
 • Αφού «εμφανίσθηκε» η φωτογραφία του περιπολικού, απορήσαμε πως γλύτωσαν οι αστυνομικοί από τα πυρά. Πως γλυτώνεις από κάποιον που σε σημαδεύει με καλάσνικωφ και πυροβολεί από τις δυο πλευρές του οχήματος; Αν είχε στρέψει το καλασνικοφ προς αυτούς τι τον εμπόδισε και δεν κατάφερε να τους σκοτώσει εάν αυτό πραγματικά επεδίωκε;
 • Όταν περικυκλώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και ανταπέδωσε τα πυρά δεν σκέφθηκε κάποιος πως θα ξεμείνει από πυρομαχικά και η σύλληψη θα ήταν εύκολη υπόθεση; Ακόμη και εκεί αν ήθελε να σκοτώσει κάποιον αστυνομικό απ’ τους πολλούς δεν θα το είχε καταφέρει;
 • Γνωρίζουμε πως τα αλβανικά ΜΜΕ έχουν άμεση ενημέρωση από την αλβανική αστυνομία, για του λόγου το αληθές από τα πρώτα λεπτά είχε δημοσιευθεί το ονοματεπώνυμο και η φωτογραφία του Κωνσταντίνου απ’ όλες τις αλβανικές ιστοσελίδες και κανάλια. Όταν έφθασε στην σελίδα μας η πληροφορία πως τον συνέλαβαν, την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσαν και τα αλβανικά ΜΜΕ που έγραψαν για την σύλληψη του πριν από μερικές ώρες δημοσιεύοντας και φωτογραφίες.
 • Λίγα λεπτά μετά την δολοφονία του οι σελίδες αυτές έχουν διαγραφεί ή έχει αλλάξει το περιεχόμενο και ο τίτλος και αντί για σύλληψη γράφει πως έπεσε νεκρός. Η μηχανή της google έχει συγκρατήσει αυτή την απόπειρα συγκαλύψεως των γειτονικών ΜΜΕ και σας παραθέτουμε τις εικόνες.Πώς μια σύλληψη ξαφνικά έγινε δολοφονία; Πώς τα αλβανικά μέσα ενημερώσεως έπεσαν τόσο έξω; Είμαστε πεπεισμένοι πως κάποιοι άλλαξαν γνώμη τελευταία στιγμή για το φινάλε της τραγικής αυτής υποθέσεως, κάποιοι θεώρησαν πως μία σύλληψη δεν θα περνούσε το μήνυμα προς την Ελλάδα και την ελληνική μειονότητα.

Ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η αλήθεια είναι να εξετάσουν το άψυχο σώμα του Κωνσταντίνου ιατροδικαστής και εμπειρογνώμονας από την Ελλάδα. Αυτοί θα μπορέσουν να δώσουν σαφή απάντηση για τα πραγματικά αίτια του θανάτου.

Η τελευταία ανάρτηση του Κωνσταντίνου στο facebook.

Αντίο Κωνσταντίνε!

πηγὴ

Ἐὰν ἰσχύουν ὅλα τὰ παραπάνω (ἢ καὶ μέρος τους), τότε συζητᾶμε γιὰ κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἕναν …τρελλὸ ποὺ ἐξ αἴφνης τὸν ἔπιασε τὸ …πυροβολιτικό του καὶ ἀπειλοῦσε ὅ,τι ἀλβανικό. Συζητᾶμε γιὰ ἕναν ἐμψυχωτὴ ποὺ ἀπειλοῦσε (κυριολεκτικῶς κι ὄχι θεωρητικῶς) τὴν πλαστότητα τῆς ἀλβανικῆς κυριαρχίας στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Συζητᾶμε γιὰ κάποιον κεντρικὸ πυλῶνα (ἴσως καὶ ἐν ἀγνοίᾳ του ἀκόμη) ποὺ μόνον μὲ τὴν παρουσία του λειτουργοῦσε ὡς πυλὼν στηρίξεως τῶν βαθυτέρων πόθων τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου γιὰ Ἐλευθερία.
Ἐὰν λέμε… Ἐάν…
Μά, πρὸς ὥρας,
ἀδυνατοῦμε (τοὐλάχιστον) νὰ ἀποδείξουμε ὅλους τοὺς ἰσχυρισμούς μας.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἦταν σίγουρα ὁ …«τρελλός». Ὄχι ὅμως αὐτὸς ποὺ θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, σὰν τὸν Σολωμοῦ, ποὺ περεσύρθη (;;;) εἶτε ἀπὸ ἀγωνία, εἴτε ἀπὸ ἐνθουσιασμό, εἴτε ἀκόμη καὶ μόνον ἀπὸ τὸ πάθος του γιὰ μίαν Ἐλευθέρα Βόρειο Ἤπειρο.
Ὅμως σίγουρα δὲν ἦταν αὐτοκτονικός. Οὔτε καὶ βλὰξ (ἂν καὶ κάποιοι τὸν θέλουν ἔτσι!!!)!!!
Ἤξερε τὸ ποῦ διαβιοῦσε καθὼς ἐπίσης πὼς κάτι τέτοιο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἀλλάξῃ μόνος του.
Τὰ θέλω του τὰ ἐξέφραζε. Τὶς (ὁποίες) δράσεις του ὄχι.

Ὅμως ἦταν καὶ στόχος, ἠθελημένα ἢ ἄθελά του, καί, μάλιστα, εὔκολος στόχος, ἐφ΄ ὅσον δημοσιεύοντας φωτογραφίες σὰν κι αὐτές:


…ἔδιδε ξεκάθαρο στίγμα καὶ ἦταν σίγουρο πὼς τὸν ἐγνώριζαν οἱ ἐκεῖ ἀρχές.
Ἐὰν σκαλίσουμε μάλιστα κάπως προσεκτικότερα τὶς δημοσιεύσεις του, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅσα ἔγραφε ὁ Κωνσταντῖνος ἦσαν δικές του θέσεις κι ὄχι ἀποκαλύψεις περὶ μυστικῶν ὀργανώσεων καὶ λοιπῶν μηχανευμάτων. Ἂλλο τὸ νὰ ζητᾷς ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες σου νὰ κινητοποιηθοῦν κι ἄλλο τὸ νὰ δηλώνῃς πὼς κάποιοι ἐκ τῶν συμπατριωτῶν σου ἔχουν ἤδη κινηθῆ.
Κι ὅσο γιὰ τὸ δημοσίευμά του μὲ τὴν Μ.Α.Β.Η. εἶναι ἐμφανέστατον πὼς πρόκειται γιὰ παλαιώτερον δημοσίευμα τοῦ Τύπου, ποὺ ὁ ἴδιος ἀναπαρήγαγε.

Ὄχι λοιπόν… Ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἔγινε στόχος ἀπὸ βλακεία του.
Οὔτε πιστεύω πὼς εἶναι προκλητικὸ (ἢ ἀκόμη καὶ κακό), τὸ νὰ δηλώνῃς δημοσίως τὰ πιστεύω σου εἰδικῶς δὲ γιὰ μίαν Βόρειο Ἤπειρο ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἔπρεπε νὰ εἶναι Αὐτόνομος.
Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι προβληματικὲς οἱ δημόσιες τοποθετήσεις του ἐὰν ἐξέθεταν τὸν ἴδιον καί, ἐμμέσως, τοὺς συντρόφους του, μὰ καὶ τὸν σκοπό τους. (Ἐὰν ὑπῆρχαν φυσικὰ ὅλα αὐτὰ καὶ δὲν ἦσαν εὐχολόγια τῆς φαντασίας του).
Οἱ θανάσιμοι κίνδυνοι, ὡς ἀποτέλεσμα τέτοιων δημοσιεύσεων στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες ῥουφιάνους τους, εἶναι σαφεῖς καὶ ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἦταν …χθεσινός. Ἤξερε νὰ διαχειρίζεται τὸν λογαριασμό του γιὰ νὰ ἐμψυχώνῃ κι ὄχι γιὰ νὰ ἐκθέτῃ.
Φυσικὰ ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἔδειχνε νὰ ἀνησυχῇ γιὰ αὐτὰ ὅλα, ἐφ΄ ὅσον τὰ ὅσα ἐδημοσίευε ἀφοροῦσαν στὶς δικές του τοποθετήσεις καὶ ὄχι σὲ κοινές του, μὲ ἄλλους, δράσεις.
Συνεπῶς ποῦ ἀκριβῶς ἐνυπάρχει ἡ βλακεία του; Ἤ μήπως τό θάῤῥος τῆς γνώμης σου πλέον πρέπει νά τό ἐκλαμβάνουμε ὡς βλακεία;..

Ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἦταν, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, ὁ ἀνόητος. Ἦταν ὁ ἀναγκαῖος …«τρελλός» ποὺ μποροῦσε νὰ ξεσηκώσῃ. Ἦταν ὁ ἀναγκαῖος ἐμψυχωτής!!! Ἕνας ἀκόμη λόγος γιὰ νὰ δολοφονηθῇ. Δὲν χρειάζονται τέτοιοι στὴν ἐποχή μας.

Ὁ Κωνσταντῖνος δρώντας ἐκεῖ μποροῦσε νὰ ἐπιφέρῃ σοβαρὲς ἀναταραχές. Δὲν πρέπει νὰ ἦταν τυχαῖος.
Ἡ δολοφονία του ὅμως ἦταν προδιαγεγραμμένη καὶ διόλου εὐφάνταστος, μὰ καὶ ἰδιαιτέρως θορυβώδης.
Ἡ δολοφονία του ἦταν μία ἐπιχείρησις σκηνοθετημένη κατὰ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ ἐπιδεικνύῃ τὸ ποιὸς τὴν ὑπογράφει καὶ γιατί.
Δὲν ἐξυπηρετοῦσε βλέπετε τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ πSoros (ποὺ ἐκπροσωπεῖται στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὸν Ῥᾶμα!) αὐτὴν τὴν στιγμή. Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ δοῦμε ἀντιδράσεις ἀπὸ τὰ (φερόμενα ὡς) ἑλληνικὰ κυβερνητικὰ κλιμάκια. Πῆραν ἐντολὲς καὶ τὸ ἔχουν βουλώση.
Δύο τρεῖς ψίθυροι, τουφεκιὲς στὸ σκοτάδι, γιὰ τὰ μάτια τῶν χαχόλων καὶ μετά…
…μούγκα!!!

Τὸ ὅ,τι ὁ Κατσίφας ἔγινε ἐπὶ πλέον σαφὴς στόχος, ἦταν λοιπὸν ἀναμενόμενον, ἐνᾦ ἡ δολοφονία του ἔχει πολλαπλῶν ἐπιπέδων ὀφέλη, γιὰ κάποιους.
Ἔτσι γιὰ παράδειγμα, λειτουργεῖ (ξανά) ὡς μέσον ἐκφοβισμοῦ-καταστολῆς γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀλλὰ καὶ ὡς μέσον ἀφυπνίσεως ὑπερβάλλοντος πατριωτισμοῦ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους, ἐκτὸς Βορείου Ἠπείρου. Μόνον ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ ἔμφυτός μας πατριωτισμὸς κινδυνεύει νὰ γίνῃ ἐργαλεῖο μικροπολιτικῆς στὰ χέρια ἀλητηρίων.
Τὸν νοῦ μας λοιπόν.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη τὸ Μακεδονικὸ ξυπνᾶ πολλὰ συναισθήματα ὀργῆς, ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται καὶ δὲν μποροῦν νὰ καπελωθοῦν ὁλοκληρωτικῶς…
Ἐὰν προσθέσουμε σὲ αὐτὰ τὰ ἤδη ἀφυπνισμένα συναισθήματτα καὶ τὸν χαμὸ τοῦ παλληκαριοῦ, ποὺ ἔρχεται νὰ τὰ πολλαπλασιάσῃ…
Ἐὰν θυμηθοῦμε καὶ τὸ βορειοηπειρωτικό, μαζὺ μὲ τὶς ἀμέτρητες σκευωρίες καὶ προδοσίες τῶν ἀνθελληνικῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεων.
…τότε ἡ στιγμὴ αὐτὴ εἶναι ἰδιαιτέρως κρίσιμος γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ὁλοκληρωθοῦν, ἤ ὄχι, τὰ σχέδια τῶν σαπροφύτων εἰς βάρος μας.
Πρὸς τοῦτον καὶ τόσος θόρυβος στὴν γείτονα, ἀλλὰ καὶ τόσο προσκύνημα ἐντὸς τῶν συνόρων.

Ξέρετε ὅμως τί πραγματικά πιστεύω;
Νομίζω πὼς ἔφθασε ἡ δολοφονία Κατσίφα γιὰ νὰ μεγιστοποιήσῃ αὐτὰ τά, ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας, ἀφυπνισμένα πατριωτικὰ συναισθήματα καὶ νὰ τρομοκρατήσῃ ὑπερβολικῶς (ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀκόμη περισσότερο) τὰ σαπρόφυτα. Τελικῶς νομίζω πὼς ναὶ μὲν «ἔφαγαν» τὸ παλληκάρι μὲ σκοπὸ νὰ καταστείλουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀντιδράσεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπειλήσουν τοὺς ὁποίους σχεδιασμούς τους, ἀλλὰ ἡ στιγμὴ ἦταν λάθος (γιὰ αὐτούς). Ἡ ἐν ψυχρῷ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ ἐξ ἀρχῆς θὰ μποροῦσε νὰ ἀπειλήσῃ σοβαρά, ἔως καὶ νὰ σβήσῃ, τὶς ὁποίες ἐλπίδες Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, εἰδικῶς τώρα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσῃ ἔτσι. Σιγὰ σιγὰ συνειδητοποιῶ πὼς ἡ ἐν ψυχρῷ δολοφονία, στὰ χέρια τους ἀν τὶ γιὰ μέσον καταστολῆς μας θὰ καταλήξη ὅπλο μας.

Τὸν νοῦ μας λοιπόν.
Ἡ ἄδικος θυσία τοῦ Κωνσταντίνου πρέπει νὰ γίνῃ καὶ σημαία μας καὶ σύμβολό μας καί, ἰδίως, σημεῖον σταθμὸς γιὰ νὰ μὴν ξανά-πέσουμε στὰ δίκτυα ἐλέγχου τους.
Τὸν νοῦ μας.
Ἡ θυσία αὐτὴ εἶναι πολὺ σοβαρὴ γιὰ νὰ ἐπιτραπῇ στὰ ἀλητήρια καθάρματα νὰ μᾶς καθυποτάξουν ἐκ νέου!!!
Δὲν ἀρκεῖ ἡ μνήμη μας πλέον!!!
ἀπαιτεῖται καὶ ἡ κάθε εἴδους Δράσις μας!!!
Ἂς μὴν πάῃ κι αὐτὴ ἡ Θυσία χαμένη!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Χάθηκε «τζᾶμπα» τό παλληκάρι;
Δὲν νομίζω… Καὶ δὲν τὸν νομίζω γιὰ πολλοὺς λόγους, ἀλλὰ ὄχι γιὰ ὅσα, ἐκ πρώτης ὄψεως, διακρίνονται.
Ἔχω διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ τὶ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ὁ θρῆνος ἑνὸς ἀδίκου θανάτου. Πολλῷ δὲ μᾶλλον γιὰ μίαν ἐν ψυχρῷ δολοφονία ἐνὸς τέτοιου παλληκαριοῦ.
Ἂς περιμένουμε καλλίτερα. Τώρα ἀρχίζουν τὰ ἐνδιαφέροντα…

Ἐπεὶ δὴ τὰ …τυχαία τοῦ κόσμου μας ἔχω πρὸ πολλοῦ παύση νὰ τὰ πιστεύω γιὰ …τυχαία, πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ παλληκάρι ἦταν τὸ εὔκολο θῦμα (καί) γιὰ ἄλλες ἱστορίες, ποὺ δὲν θὰ μάθουμε συντόμως καὶ οἱ ὁποῖες μυρίζουν «ἀμερικανικοὺς δακτύλους» ἀπὸ τὰ τοπικά τους γραφεῖα στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου, μερικὰ ἐκ τῶν ὁποίων ἑδράζονται (καί) στὴν ΕΥΠ.

Ἔχουν κυκλοφορήση καὶ κάποιες φωτογραφίες τάχα μου ἀπὸ τὴν στιγμὴ εἰσόδου τοῦ Κατσίφα στὸ περιπολικό, λέει, ἀλλὰ εἶναι πλαστές, ἐφ΄ ὅσον προέρχονται ἀπὸ μίαν ἄσχετο στιγμὴ συλλήψεως κακοποιοῦ, κάπου στὰ βόρεια τῆς Ἀλβανίας (Σκόδρα) μὰ κάποιοι ἐδῶ τὸ ἐπέδειξαν ὡς σχετικὸ μὲ τὸν Κατσίφα.

(Τὰ δύο παραπάνω στοιχεία ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Σίγμα)
Συνήθης τακτικὴ ΚΛΙΚαδόρων ἀλλὰ καὶ προβοκατόρων. Εἰδικῶς, στὶς ἡμέρες μας, ἡ προπαγάνδα εἶναι τόσο διαδεδομένη, ποὺ καλὸ εἶναι νὰ προσέχουμε τὰ πάντα καί, ἰδιαιτέρως, τέτοιες πληροφορίες.

Τὸ βλέμμα του καὶ μόνον ἀρκεῖ γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ εἶδος τοῦ ἤθους αὐτοῦ τοῦ παλληκαριοῦ!!!
Ἔγραψε…

«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Προϋπόθεση της ελευθερίας είναι η ευψυχία, η γενναιότητα και η ανδρεία. Η δειλία είναι η αιτία της δουλείας και της σκλαβιάς.

Η ζωή κάτω από το ζυγό της τυραννίας δεν έχει νόημα και αξία.

Η ελευθερία δε χαρίζεται, αλλά είναι έπαθλο που το κερδίζει ο άνθρωπος με τον αγώνα του.

θάνατος!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χάθηκε «τζάμπα» τό παλληκάρι;

 1. Χαριτωμένο πολὺ αὐτό: τὸ νὰ ἀναλάβη “Ἕλληνας δικαστής¨. Σύμφωνα μὲ ὅ,τι ἐγὼ εἶμαι σὲ θέση νὰ γνωρίζω, ὁ ὁποιοσδήποτε “Ἕλληνας δικαστὴς” θὰ ἀποδειχθῆ δέκα (10) φορἐς χειρότερος ἀπὸ τὸν ὁποιοδήποτε Ἀλβανό. Καὶ αὐτό, διότι ὁ Ἀλβανός, ὅσο φιλοχρήματος καὶ νὰ εἶναι, ἔχει στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς του τὴν μπέσα. Ἀντιθέτως, ὁ Ἕλληνας στὰ κατάβαθα τῆς δικῆς του ἔχει τὴν πατρογονικὴ ἐπιταγή: “Πρόδωσε, γιὰ νὰ ζήσης καλά!”
  Ὅλα τὰ ἄλλα – κατὰ τὴ γνώμη μου: ἀρλουμπολογίες.

 2. Φοβουντε τετοιους Ελληνες [ γιατο και τους σπιλωνουν σο τους παιρνει]
  γιατι αυτοι οι Ελληνες χαλασανε τα σχεδια τους
  και το 1940
  και το 1821
  και παρολιγον το 1974

Leave a Reply