Θυμοῦνται καὶ τιμοῦν ἀκόμη τὸν Καποδίστρια στὴν Γενεύη

Ἡ κατοικία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια στὴν Γενεύη, στὸν ἀριθμὸ 10 τῆς Rue de l’Hotel de Ville (Ὁδὸς Δημαρχείου), εἶναι τόσο ἁπλῆ, ὅσο ἁπλὸς ἦταν καὶ ὁ ἴδιος.

Ἔζησε σὲ αὐτὸ τὸ σπίτι τῆς παλαιᾶς πόλεως, στὸν πρῶτο ὄροφο τοῦ ὁποίου μία πινακὶς βεβαιώνει:

ΕΔΩ ΔΙΕΜΕΙΝΕ

ΑΠΟ ΤΟ 1822 ΕΩΣ ΤΟ 1827

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι.

ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΠΗΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

• αὐτός, ὁ ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς Ἕλλην, ποὺ διετέλεσε γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἰονίου Πολιτείας,

• Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν της Ρωσσικῆς Αὐτοκρατορίας ἐπιτυγχάνοντας νὰ στρέψῃ τὴν γνώμη τοῦ Τσάρου ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων,

• αὐτὸς ποὺ συνέταξε τὸ Ἑλβετικὸ Σύνταγμα ἐπάνω στὶς ἀρχὲς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Δημοκρατίας καὶ συνεισέφερε μὲ προσωπικὰ προσχέδια στὸ ἑλβετικὸ ὁμοσπονδιακὸ πολιτειακὸ σύστημα, συνενώνοντας τὰ διαφωνοῦντα καντόνια,

• ἐκεῖνος ποὺ ἐξελέγη ὡς πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐδημιούργησε Κράτος ἀπὸ τὸ Χάος, πέφτοντας τελικὰ ἀπὸ χέρι συμπατριώτου.

Φωτογραφίες «δανεικές», ἀπὸ τὸν φίλο, Σταῦρο Μελᾶ.

Νεφέλη

(Visited 140 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θυμοῦνται καὶ τιμοῦν ἀκόμη τὸν Καποδίστρια στὴν Γενεύη

Leave a Reply