Λησμονήσαμε τό …«εἰρηνόφιλον» τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως;

Στὴν ἐπάνω φωτογραφία εἰκονίζεται ἔμβλημα τὸ ὁποῖο κατεσκευάσθη ἀπὸ κοινοῦ, ἀπὸ τὴν Γερμανία (Χίτλερ) καὶ τὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσσία (Στάλιν) καὶ φοροῦσαν Γερμανοὶ καὶ Σοβιετικοὶ στρατιῶτες. ἐν ὄψει τῆς εἰσβολῆς τους στὴν Πολωνία.

Σπάνιο ἔμβλημα τὸ ὁποῖο κατεσκευάσθη τὸ 1939, ἀπὸ κοινοῦ, ἀπὸ τὴν τότε Ναζιστικὴ ἡγεσία τῆς Γερμανίας (Χίτλερ), καὶ τὴν τότε Κομμουνιστικὴ ἡγεσία τῆς Ρωσσίας (Στάλιν), μετὰ τὴν πτώση τῆς Πολωνίας.

Γερμανο-σοβιετικὴ συμμαχία

Ἡ εἰσβολὴ ἔγινε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1939 καὶ ἀπὸ τοὺς Σοβιετικοὺς τὴν 17η Σεπτεμβρίου 1939.

Στὴν παρακάτω φωτογραφία διαβάζουμε τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ΚΚΕ στὴν Ἑλλάδα τὴν 7η Δεκεμβρίου τοῦ 1940 ποὺ χαρεκτήριζε ὡς …ἰμπεριαλιστικὸ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἰταλίας καὶ κατενόμαζε ὡς …εἰρηνόφιλο τὴν ἤδη εἰσβάλουσα στὴν Πολωνία Σοβιετικὴ Ἕνωση.

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Λησμονήσαμε τό …«εἰρηνόφιλον» τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λησμονήσαμε τό …«εἰρηνόφιλον» τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως; | Fanari Press

Leave a Reply