Χορτάσαμε ἀπὸ …«μαθήματα δημοκρατίας»!!!

«Ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ μᾶς δίνει δύναμη νὰ συνεχίσουμε»…

…εἶπε ὁ Ἀλ6 καταχειροκροτούμενος ἀπὸ ἑκατοντάδες μπάτσους καὶ ΜΑΤ ποὺ τὸν περιφρουροῦσαν!!!

Μαθήματα Δημοκρατίας καὶ πατριωτισμοῦ…

Mὲ δημοκρατικὲς ὅμως διαδικασίες (καὶ αὐτὸν) τὸν ἔβγαλαν σηκωτό.

(Λόγῳ σοβαρῆς πιθανότητος δημοκρατικῆς …ἐξαφανίσεως τοῦ στιγμιοτύπου, τὸ ἀνεβάσαμε καὶ στὴν σελίδα μας)

Νὰ τὰ λέμε κι αὐτά…
Γκώσαμε!!!

Τελικὸς ἀπολογισμὸς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ στὸ «Ἀλεξάνδρειο Μέλαθρο»:
Νὰ τὰ πάρουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ νὰ καταλαβαίνετε.

  • 1) Ναυλώνουμε μετακλητοὺς ὀπαδοὺς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (τοὺς χαρτζηλικώνουμε, τάζουμε καὶ κάποιαν μόνιμο θεσούλα). 
  • 2) Δίδουμε στοὺς ὀπαδοὺς ἀπὸ τέσσερεις σημαῖες, ἐπειδὴ αὐτὲς «γεμίζουν» τὴν ὀθόνη.
  • 3) Βάζουμε τὸν ὁμιλητὴ στὴν μέση του «Παλαί», ὥστε νὰ παίρνουμε πλάνα ἀπὸ τὸ μισὸ γήπεδο. 
  • 4) Βάζουμε κάμερα ἀπὸ πίσω, ὥστε νὰ δείχνῃ μόνο τὴν μία πλευρά, τὴν ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ὁμιλητὴ καὶ ἐξαφανίζουμε τὸ (ἄδειο) μισὸ γήπεδο.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ ΕΡΤ1 δείχνει ἕνα κατάμεστο «Παλαὶ» στοὺς τηλεθεατές. (Σχολὴ Μπιρσίμ..)

Ἐπειδὴ ὅμως ὑπάρχουν φωτογραφικὲς μηχανὲς καὶ smartphone ὅλα τὰ παραπάνω πῆγαν χαμένα.

Ἕνα «ΚΛΙΚ» καὶ …ἰδοῦ ἡ σκληρὴ πραγματικότης!!!

Χρῆστος Μόργκαν

Σημείωσις ἱστολογίου

Μὲ ἑκατὸ (100) λεωφορεῖα χειροκροτητῶν…
Μὲ ἀγνώστου ἀριθμοῦ σκοπιανούς…
Μὲ δεκαοκτὼ διμοιρίες ΜΑΤ…


…θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ἡ ἐκδήλωσις ἐπέτυχε, ἡ δημοκρατία ἐθριάμβευσε καί, ἰδίως, πὼς ἡ προπαγάνδα ἐβασίλευσε!!!

πατῆστε ἐπάνω στὴν εἰκόνα γιὰ μελέτη

https://filonoi.gr/2018/12/15/mesa-sto-stoma-toy-lykoy/

Μέσα στὸ «στόμα τοῦ λύκου»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χορτάσαμε ἀπὸ …«μαθήματα δημοκρατίας»!!!

  1. Εάν το έκανε αυτό ο κ.Στάθης Παναγούλης, τότε μπορεί να θεωρηθεί άξιος του Ονόματος το οποίο φέρει.

Leave a Reply