Φιλοσιωνιστικὲς μὰ καὶ …«ἀκροδεξιὲς» κυβερνήσεις

Εἰκόνες μόνον σήμερα…

Τερέζα Μαίυ… Φιλο-ἰσραηλινή ἤ σκέτο ἑβραία;
Ἀδιάφορον ἀλλὰ κάποιοι προβληματίζονται σοβαρά…
Βίκτωρ Ὄρμπαν…

Ἄλλο λέλουδο αὐτός… Στὸ δὲ «τεῖχος τῶν δακρύων» φοροῦσε καπέλλο… Γιά νά μήν φαίνεται τό κιπᾶ ἴσως;

Ἰταλία…
Τελικῶς καὶ ἡ Ἰταλία βαίνει ὁλοταχῶς, κατὰ πῶς μαθαίνουμε, στὸν φιλοσιωνιστικό της παράδεισο, γιὰ νὰ ἐνταχθῇ στὸν νέο …κύκλο τῶν «ὐπέρ-ἀκρό-ἐθνικιστικῶν» κραυγῶν, πάντα ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Ἱσραῆλ καὶ μὲ ἀπέραντο φιλοσιωνιστικὸ πνεῦμα…

(Ναί, ὁ ὑπέρ-πατριώταρος σαλβίνι ἐπίσης σπεύδει νὰ δηλώσῃ ὑποταγή…!!!)

 

https://filonoi.gr/2018/12/14/latreia-kai-afosiosis-kai-toy-salbini-sto-israhl/

Λατρεία καὶ ἀφοσίωσις (καὶ) τοῦ Σαλβίνι στὸ Ἰσραὴλ

Στὴν Αὐστρία, στὴν Βραζιλία, στὴν Γερμανία, στὴν Γαλλία καί, φυσικά, ἤδη στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ στὴν Τσεχία δὲν κρατοῦν κἂν τὰ προσχήματα πλέον…


Ἀνοικτὰ φιλοσιωνιστὲς πλέον ἅπαντες οἱ …«ἀκρο-δεξιοί» λέμε!!!

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Τὸ σύνθημα βεβαίως, ἐπισήμως, ἐδόθη ἀπὸ τὸν τραμπάκουλα…

Ξεκινοῦν τὰ …ὄργανα στὴν Μέση Ἀνατολή!!!

Ὡραία ποὺ θὰ περάσουμε στὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη λέμε…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Φιλοσιωνιστικὲς μὰ καὶ …«ἀκροδεξιὲς» κυβερνήσεις

   • Ῥὲ …«καλλιοπίτσα» νομίζεις πώς ἔχουμε χρόνο, διαθέσεις καί ὀρέξεις νά παίζουμε στά παιχνιδάκια σου;
    Ἐν τάξει, γελάσαμε μὲ τὶς παρεμβάσεις σου, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον ἐπὶ τῆς οὐσίας (συνειδητῶς) ἀερολογεῖς, δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε περισσότερο.
    Ἤ μήπως νομίζεις πώς δέν λυπούμεθα μέ τίς ἀστειότητές σου; Θὰ μποροῦσες πράγματι νὰ κάνῃς πολλὰ περισσότερα, χρήσιμα καὶ σημαντικά, ἀπὸ τὸ νὰ συντηρῇς τὶς ἐμμονές σου, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ὁποίους δικούς σου λόγους, δὲν τὸ κάνεις. Καί, εἰλικρινῶς, κάτι τέτοιο εἶναι λυπηρό, σὲ μίαν χώρα ποὺ βουλιάζει καθημερινῶς καὶ σὲ ἕναν λαὸ ποὺ χρειάζεται Καλλιόπες κι ὄχι …«καλλιοπίτσες» γιὰ νὰ ἐπανακτήσῃ τμήματα τῆς αὐτοεκτιμήσεώς του καὶ νὰ αἰσθανθῇ ἐκ νέου δυνατός, γιὰ νὰ κτίσῃ πρότυπα καὶ νὰ δομήσῃ πυλῶνες γερούς, στοὺς ὁποίους θὰ στηρίξη τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν του.
    Θὰ μπορούσαμε ἐπίσης νὰ σὲ παρακολουθοῦμε στὶς (τέλος πάντων) παρεμβάσεις σου, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτά, κατ’ ἐμᾶς, ἀποτελοῦν δευτερεύουσες καὶ ἀνούσιες αἰχμές, δὲν θὰ τὸ κάνουμε.
    Κρίμα, διότι πράγματι, ἐὰν δὲν ἐπέλεγες νὰ παίξῃς σὲ γήπεδα Γ’ καὶ Δ΄ κατηγορίας, θὰ μποροῦσες νὰ προσφέρῃς πολλὰ στοὺς συμπατριῶτες σου. Μὰ δὲν τὸ κάνεις κι αὐτὸ ἀποδεικνύει πὼς ὄχι μόνον δὲν ἀγαπᾶς αὐτὸν τὸν τόπο καὶ τοὺς συνανθρώπους σου, ἀλλὰ «ἐκλείδωσες» τὸν ἑαυτόν σου ἔξω ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τῆς φυλῆς. Ἐπιλογή σου…
    Ἀν τὶ νὰ ἑστιάσῃς στὸ πῶς θὰ βοηθηθοῦμε ὅλοι μας, ἐσὺ κυνηγᾶς …φαντάσματα. Ἀλλὰ εἴπαμε… Ἐπιλογή σου… Μὰ δὲν θὰ σὲ ἀκολουθήσουμε στὸ χάσιμο χρόνου.
    Ἴσως τελικῶς νὰ μποροῦσες νὰ κάνῃς πολλά… Ἴσως… Εἶναι κάτι ποὺ τελικῶς δὲν θὰ μάθουμε.

    Υ.Γ. Ὅσο γιὰ τὸν μιχαλολιάκο (σου, πού, παρεμπιμπτόντως, χ@σμένο τὸν ἔχουμε) ἐὰν γνωρίζῃς κάτι, τὸ ὁποῖον νὰ ἀποδεικνύεται, γνωστοποίησέ το μας, ἀλλὰ καὶ στοὺς ψηφοφόρους του. Ἔως τότε σὲ παρακαλῶ, μὲ τὸ καλό, μὴν ξανά-περάσῃς ἀπὸ ἐδῶ μέσα, διότι θὰ ὑποχρεωθῶ νὰ σὲ κόψω ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως, γιὰ ἀρχή.
    Κι ἐπεὶ δὴ προσωπικῶς θλίβομαι περισσότερο ἀπὸ ὅσο φαντάζεσαι γιὰ αὐτὰ ποὺ κάνεις καὶ ντρέπομαι γιὰ λογαριασμό σου, θὰ προτιμήσω νὰ μὴν ἀσχοληθῶ περισσότερο μαζύ σου. Τὸ σταματῶ ἐδῶ. Γιὰ τὴν ὥρα …«καλλιοπίτσα». Γιὰ τὴν ὥρα…

Leave a Reply