Ὑπῆρξε ἔμμεσος ἀναγνώρισις «μακεδονικῆς γλώσσης» ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Πρὶν τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ οὐδέποτε εἶχε ἀναγνωρίση μακεδονικὴ γλῶσσα, ἔμμεσα ἢ ἄμεσα.

Τώρα τὸ ἔκανε, ὑπάρχει διπλωματικὸ δεδικασμένο, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ …πίσω.

Φυσικὰ αὐτὴ ἡ μπουρδολογία περὶ ἀναγνωρίσεως τὸ 1977, τὴν ὑποστηρίζουν μόνον τὰ παπαγαλάκια ποὺ ὑπερασπίζουν ἄκριτα τὴν συμφωνία. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀφ’ ἑνὸς ἡ σκοπιανὴ πλευρὰ ἐπανειλημμένως τὸ ζητοῦσε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, ἀλλὰ ἀφ’ ἑτέρου ὅτι ἡ διαῤῥοὴ περὶ ἀναγνωρίσεως τὸ 1977, ἦταν ἀπὸ τὸ Κοτζιᾶ λίγο πρὶν τὴν ἐπίσημο ἀνακοίνωση συμφωνίας μὲ τοὺς Σκοπιανούς.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 127 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπῆρξε ἔμμεσος ἀναγνώρισις «μακεδονικῆς γλώσσης» ἀπό τήν Ἑλλάδα;

  1. Στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ εἶμαι σὲ θέση νὰ γνωρίζω, εἶχε ἀναγνωριστῆ ἀπὸ πανεπιστημιακούς, τὸν Βαληνάκη π.χ., σὲ ἐκδόσεις ἐπίσημες – ἤδη κατὰ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 καὶ τὶς ἀρχὲς ἐκείνης τοῦ 1990. Οἱ Σουφλιᾶς, ἐπίσης, τότε ὑπουργὸς Παιδείας, καὶ Εὐάγγελος Κωφός, “ἐμπειρογνώμων” ἀμερικανοσπουδασμένος τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀνέχονταν/σιωπηρῶς ἐπιδοκίμαζαν τὴν ἀναγνώριση αὐτή.

Leave a Reply