Φάκα μᾶς στήνουν; (β)

Τί ἑτοιμάζουν;
Τὰ εἴπαμε ἤδη…

https://filonoi.gr/2018/12/11/faka-mas-sthnoyn/

Φάκα μᾶς στήνουν;

Ποιές χῶρες, στὰ βόρειά μας σύνορα, δέν ὑπέγραψαν τό σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ;
Ἔχουμε καὶ λέμε γιὰ ἀρχὴ ἡ Βουλγαρία…
Ἡ πρώην κομμουνιστικὴ Βουλγαρία βεβαίως βεβαίως.
Ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἡ πρώῃν ἀπ’ εὐθείας ὑποτεταγμένη στὸν σιωνισμὸ Βουλγαρία λοιπόν.

Ποιές ἄλλες χῶρες δέν ὑπέγραψαν τό ἐν λόγῳ σύμφωνον;
Δυστυχῶς μας, πλὴν τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Αὐστρίας, ὅλες αὐτὲς ἦσαν ἐπίσης κομμουνιστικές.
Ἤ, ἄλλως, ἐκομμουνιστικοποιήθησαν διότι οἱ Rothschild, μὲ βιτρίνα τοὺς Σῆθ, ἐξαγόρασαν μερικὰ πρακτοράκια, τὰ ἔστειλαν στὴν Ῥωσσία καὶ μετὰ μᾶς εἶπαν κάτι γιὰ μίαν κόκκινη ἐπανάστασιν, ποὺ τελικῶς ἦταν μία ἀκόμη ἐκδοχὴ τῆς κυριαρχίας τῶν ἰδίων τοκογλύφων, ἐπάνω στὶς μάζες τῶν χαχόλων.

https://filonoi.gr/2014/11/18/t-jacob-schiff-o-trapeziths-poy-xrhmatodothse-thn-kokkinh-epanastasin/

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

https://filonoi.gr/2014/04/12/s-anti-fasismos-ae-h-oi-tokoglyfoi-syspeironoyn-toys-exthroys-ton-exthron-toys/

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ φυσικά, χῶρες ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὸ ἐν λόγῳ σύμφωνον, ἢ ποὺ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ τὸ ὑπογράψουν, ἔχουν ἤδη κλείση τὰ σύνορά τους ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως.

Καί, ὅλως …τυχαίως, ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν μίαν μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὸ Ἰσραήλ, ποὺ παραμένει βιτρίνα τῶν τοκογλύφων…
(Μὲ ἀστεράκι κόκκινο αὐτὲς οἱ χῶρες ποὺ ἔκλεισαν ἢ θὰ κλείσουν σύνορα. Οἱ λοιπές, ποὺ ἁπλῶς ἐπισημαίνονται, ἤδη δὲν συμμετέχουν στὸ σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ. Εἰδικῶς πάντως γιὰ τὸν Σλοβένο πρωθυπουργὸ Miro Cerar ἀκόμη δὲν ἔχω ἐντοπίση κάτι, ἀλλὰ γιὰ τοὺς λοιποὺς διαρκῶς ἀποκαλύπτονται νέα στοιχεία, ἀναφορικῶς μὲ τὸν φιλοσιωνισμό τους.).

 

Φιλοσιωνιστικὲς μὰ καὶ …«ἀκροδεξιὲς» κυβερνήσεις

Ἐὰν ὅμως, τώρα εἰδικῶς, ποὺ μετὰ τὶς ὑπογραφὲς τῶν σαπροφύτων στὸ σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μᾶς ἔχουν στήση μίαν μεγάλη παγίδα…
…τότε ἴσως νὰ μποροῦμε νὰ διακρίνουμε καὶ κάτι ἀκόμη…
Τὸ ποιοὶ πράγματι εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συμμετεῖχαν στὸ νὰ μᾶς ἐγκλωβίσουν σὲ μίαν τέτοιαν παγίδα, μά, κυρίως, τὸ γιατί…

Κατ’ ἀρχὰς ἀποδείξαμε πὼς ὅλοι αὐτοὶ οἱ τάχα μου ὑπερ-ἐθνικιστὲς ἡγέτες, ποὺ ἀπέφυγαν νὰ ὑπογράψουν τὸ ἐν λόγῳ σύμφωνον (Ἰταλία, Αὐστρία, Οὐγγαρία, Τσεχία) εἶναι καὶ ἀπολύτως ὑποτεταγμένοι στὶς ὀρέξεις τῶν σιωνιστῶν καί, ἐπισήμως, τῆς βιτρίνας τους, τὸ Ἰσραήλ:

Φιλοσιωνιστικὲς μὰ καὶ …«ἀκροδεξιὲς» κυβερνήσεις

Ἐπὶ πλέον γνωρίζουμε πὼς ἤδη στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου θὰ συμβῆ τῆς …σφαγῆς, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἀλλαγὲς συνόρων, ὁ ἐγκλωβισμὸς ἑκατομμυρίων Ἀφροασιατῶν καὶ ἡ (μὴ ἐπίσημος ἀλλὰ ὑπαρκτή) χρεωκοπία τῶν χωρῶν, θὰ ἐπιφέρη τόσο ἔντονες ταραχές, ποὺ δὲν θὰ προλαβαίνουμε νὰ μετρᾶμε θύματα.

Ἐπὶ πλέον ὁ φίλος μας Ἠπειρώτης Ἀετός, χρόνια τώρα, ἰσχυρίζεται πὼς στήνεται στὴν περιοχή μας τὸ νέο ἑβραιοβυζάντιο, ποὺ θὰ εἶναι ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ Ἰσραῆλ μὲν ἀλλὰ θὰ ἔχη …ἐλλαδικὸ χρῶμα.
Κι ἐπ’ αὐτοῦ ἂς παρατηρήσουμε (ἐπὶ τέλους) πὼς ἐὰν ἡ (φερομένη) ὡς «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας» τῶν ἑβραίων ἦταν ἡ Παλαιστίνη, μὲ τὶς ἀπέραντες ἁμμώδεις ἐκτάσεις καὶ τὸ ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλος διφορούμενον ἰδιοκτησιακὸ καθεστώς της, τότε μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ κατανοήσουμε πὼς κάπου ἀλλοῦ πρέπει νὰ εἶναι ὁ στόχος τῶν σιωνιστῶν τοῦ κόσμου μας.

Συνυπολογίζοντας ἐπίσης πὼς ἡ Σαλὸμ (Θεσσαλονίκη) εἶναι γιὰ τοὺς ἐβραίους …πρωτεύουσά τους…
Συνυπολογίζοντας πὼς ἤδη ἔχουν πατήση στὴν Κύπρο καὶ τὴν ἐλέγχουν κανονικότατα (ναί, ἐπισήμως μέσῳ τῶν πετρελαίων, ἀλλὰ τὸ κάνουν!!!), κάτι ποὺ ὀρέγοντο ἐδῶ καὶ κάτι αἰῶνες.
Καί, σήμερα, τὸ ἐπέτυχαν, βεβαίως βεβαίως…

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Συνυπολογίζοντας πὼς τὰ ἴδια ἀκριβῶς συμβαίνουν καὶ στὴν Κρήτη, μὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν χώρα, μέσῳ τῶν καλλικρατικῶν νόμων καὶ τοῦ «σχεδίου Καποδίστριας»…
…Τί καταλαβαίνουμε;

Ἄλλο ἐρώτημα…
Τί θά τήν κάνουν λοιπόν μίαν σκέτη …Σαλόμ ἐάν δέν μποροῦν νά τήν συνδέσουν μέ ὅλα τά ὑπόλοιπα;
Ἐδῶ μᾶς θέλω πατριῶτες.

Τί θά κάνουν τά Ἰωάννινα, στά ὁποία βασιλεύουν;

Τί θά κάνουν τήν Κρήτη, ἐάν ὄχι ἀνεξάρτητο κράτος, πού ὡς συνωμοσπονδία, μὲ τὰ ὑπόλοιπα, θά ἀποτελοῦν ἐπαρχίες -ἐπισήμως αὐτοδιαχειριζόμενες- τοῦ νέου ἑβραιοβυζαντίου τους;

Μὰ μέσα στὰ παραπάνω ἔχουμε καὶ κάτι ἑκατομμύρια Ἀφροασιάτες ποὺ ἐποικίζουν σταθερὰ τὴν χώρα.
Γιατί ἀπεφάσισαν κάποιοι νά τούς ἐγκλωβίσουν ἐδῶ; Ποῦ προσβλέπουν; Τί σχεδιάζουν;

Ἂς ξανά-μελετήσουμε λοιπὸν τοὺς χάρτες μὲ τὶς χῶρες ποὺ ὑπέγραψαν-δὲν ὑπέγραψαν…
Ἀς ξανά-μελετήσουμε καὶ τοὺς (φερομένους ὠς) ἡγέτες αὐτῶν τῶν χωρῶν…
Ἂς ξανά-μελετήσουμε καὶ τὶς ἀπόψεις;τοῦ Ἠπειρώτου Ἀετοῦ…
…καὶ τότε, ἴσως, νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκουν ὅλοι αὐτοὶ (εἴπαμε ἕνα) εἶναι τὸ νὰ προσκυνήσουν κάποιοι, πολὺ συγκεκριμένοι, πρὸ κειμένου νὰ ἀπολαμβάνουν γιὰ μερικὲς ἑκατονταετίες τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἀπολύτων ἐπικρατήσεώς τους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Καλὰ ὅλα αὐτά… Ἕνα ἐρώτημα ὅμως ἀνακύπτει… Πότε ἀκριβῶς στό παρελθόν ἐυοδώθησαν οἱ (ἀνάλογοί τους) σχεδιασμοί; Πότε; Καί γιατί πάντα ἀπέτυχαν; Τί θά ἀλλάξη τώρα; Ἔχουν ἐλπίδες ἐπιτυχίας;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *