Φάκα μᾶς στήνουν;

Γιὰ παρατηρεῖστε προσεκτικὰ αὐτὸν τὸν χάρτη:

Πρόκεται γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες (μὲ κόκκινο) ποὺ δὲν ὑπογράφουν τὸ σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευσιν.
Τί παρατηρεῖτε παρακαλῶ;

Κατ’ ἀρχὰς βλέπουμε αὐτό:

Ἐφ’ ὅσον δῆλα δὴ Τουρκία (καὶ Αἴγυπτος καὶ ὅλες οἱ χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς) βολεύονται μὲ τὸ σύμφωνον τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τὸ ὑπογράφουν, σαφῶς καὶ θὰ αὐξηθοῦν οἱ ῥοὲς πρὸς τὴν χώρα μας.
Καί μετά; Μετά, ἐφ΄ ὅσον μᾶς ἔχουν ἀναγνωρίση 125 ἑκατομμυριάκια Ἀφροασιάτες, θὰ τοὺς ταΐζουμε καὶ θὰ τοὺς ποτίζουμε καὶ θὰ τοὺς συντηροῦμε γιὰ νὰ μὴν μᾶς φᾷν ζωντανούς, ἐφ΄ ὅσον θὰ ἰσχύη -ἐκ παραλλήλου- κι αὐτό:

Γιά ποιόν λόγο;
Εἰλικρινῶς ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω τὰ παρανοϊκὰ μυαλά τους καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τοὺς τελικούς τους σκοπούς, ἂν καὶ ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅλο αὐτὸ δὲν μᾶς ἔτυχε, ἀλλὰ …ἐπέτυχε, μαζὺ μὲ πολλὰ πολλὰ ἄλλα.
Δὲν γνωρίζω λοιπὸν τὰ αἴτιά του, ἀλλὰ ἀναγνωρίζω τὴν φάκα ποὺ μᾶς ἔχουν στήση.

Καὶ εἶναι πολὺ βρώμικη δουλειὰ ὅλο αὐτό… Καὶ δὲν εἶναι μόνον τῶν δικῶν μας κουδουνισμένων τὰ «yes sir», μὰ σαφῶς κάτι πολὺ μεγαλύτερο…
Καί, ναί, θὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ ἀποθήκη πεινασμένων καὶ ἐξαθλιωμένων, ἀλλὰ ὄχι βεβαίως γιὰ νὰ γίνουμε ξαφνικὰ …«ἀνθρωπιζτές», σὰν τὰ ἔμμισθα πρακτοράκια τῶν Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἀντλοῦν ἀπὸ ἐδῶ πληθυσμοὺς γιὰ …δούλους. Δούλους πολλῶν ἐπιπέδων καὶ πολλῶν εἰδικοτήτων. Ἀπὸ ἁπλᾶ σκεύη ἡδονῆς καὶ ἐργάτες, ἔως δυστυχεῖς (πραγματικούς) ἐπιστήμονες, ἐφ΄ ὅσον θὰ ἔχουμε ἄφθονο φθηνὸ κρέας ἐλαχίστων ἰθαγενῶν καὶ ἀφθόνων εἰσαγωμένων…
Τῆς …Ἀφρικῆς τὸ κάγκελον θὰ μᾶς συμβῆ. Θὰ περνᾶ ὁ δουλέμπορος, ὅπως τότε, ἐπὶ ἐποχῶν δόξης καὶ τιμῆς του, θὰ σφραγίζῃ τὰ κρέατά μας καὶ θὰ μεταπουλᾶ τὸ ἐμπόρευμα σὲ ἐξευτελιστικὲς τιμές.
Κι αὐτὰ γιὰ ἀρχή.

Φάκα μᾶς ἔστησαν;
Ναί, φάκα… Μὰ καὶ οἱ φάκες κάποιες φορές, ἂν καὶ ἁπλὲς μηχανοῦλες, σκουριάζουν, κολλοῦν ἤ, ἐὰν κάτι τὶς κτυπήσῃ ἀπότομα, στραβώνουν καὶ καταστρέφονται.
Καὶ ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε πράγματι, ὅπου νἆναι ξεκινοῦν τὰ πολὺ ὡραία κι ἐπισήμως…
(Διότι ἀνεπισήμως εἴπαμε πὼς ἤδη ξεκίνησαν…!!!)

Φιλονόη

εἰκόνα

 

(Visited 1,950 times, 1 visits today)
One thought on “Φάκα μᾶς στήνουν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φάκα μᾶς στήνουν; (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply