Ὑπάρχουν σκανδαλάκια καὶ …σκανδαλάρες!!!

Ἡ μεγαλυτέρα τραπεζικὴ σκανδαλάρα καὶ ὁ Mega Dealer: ἐχάθησαν 35.000.000.000 καὶ δὲν ἐκουνήθη φύλλο!!!
Τοὐλάχιστον ὅπως στὴν περίπτωση Παπασταύρου ποὺ ἦταν τὸ …0,007% τῆς σκανδαλάρας τῆς «πρώτης φορὰ ἀριστερά»!!!

Διαβάστε καὶ …φρίξτε ἐλεύθερα!!! 

~~*~~*~*~*~*~~*~~

Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ σύμβουλος τοῦ Σαμαρᾶ, ὁ Παπασταύρου ἐμπλέκεται σὲ μία ὑπόθεση 3.000.000 εὐρῶ, ποὺ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὸ ἐξεμεταλλεύθη ὡς σκανδαλάρα τὸ 2014, τότε τί ἀκριβῶς εἶναι τὰ 39.000.000.000 εὐρῶ πού ἐπέταξε ὁ Dealer τῶν Γερμανῶν Τραπεζιτῶν καὶ φερόμενος ὡς …Πρωθυπουργὸς τὸ 2015;

Ἀναλογικῶς, τὸ σκάνδαλο Παπασταύρου, εἶναι μία …παρονυχίς!!!

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ ὑπόθεσις Παπασταύρου, ποὺ τὴν ἔπαιζαν δημοσιογραφικὰ ἕξι μῆνες, γιὰ 24 ὧρες τὸ 24ωρον, εἶναι τὸ …0,007% αὐτῆς τῆς σκανδαλάρας τοῦ Τσίπρα, ποὺ συνολικῶς ἀνέρχεται στὰ 39 δισεκατομμύρια εὐρῶ!!!

Ὅμως, ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ 39.000.000.000 εὐρῶ πού ἀπωλέθησαν στήν …ἀριστερά στροφή τοῦ δρόμου; 

Τὴν περίοδο 2012-2013, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐδανείσθη 39 δισεκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς τράπεζες! Κι ἔρχεται τὸ 2015 ὁ Τσίπρας καὶ χάνει τὰ 35 δισεκατομμύρια ὡς διὰ …μαγείας, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ εἶναι ἀνακτήσιμα μόνο τὰ 4 δισεκατομμύρια ἀπὸ αὐτά!

Τὸ 2013 τὸ ΤΧΣ εὑρέθη νὰ κατέχῃ τὸ 85,57% τῶν μετοχῶν τῶν συστημικῶν τραπεζῶν, μὲ τὴν χρηματιστηριακὴ ἀξία τὴ ἐπενδύσεως αὐτῆς νὰ διαμορφώνεται στὶς 31/12/2013 στὰ 22,5 δισεκατομμύρια εὐρῶ! 

Ὁ Dealer λοιπόν, ἐπέφερε τὸ 2015, μία τροποποίηση στὸν νόμο τοῦ ΤΧΣ (δηλαδὴ τοῦ Δημοσίου) ὥστε οἱ αὐξήσεις κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν νὰ γίνουν μὲ τὴν διαδικασία τοῦ ἐπιταχυνομένου βιβλίου προσφορῶν (accelerated book building), ἡ ὁποία μὲ ἁπλᾶ λόγια δίδει τὴν δυνατότητα στοὺς ἐπενδυτὲς νὰ καθορίσουν ἐκεῖνοι τὴν τιμὴ μὲ τὴν ὁποία ἔγιναν βασικοὶ μέτοχοι τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων!!!!!

Ὄχι ἁπλᾶ …εὐεργέτημα ἀλλὰ σκανδαλάρα, ἀφοῦ ὁ Τσίπρας μὲ τὸ νομοσχέδιό του, -ποὺ ἐπέτρεπε στὶς τράπεζες νὰ μὴ θέτουν προκαθορισμένη τιμὴ γιὰ τὶς αὐξήσεις κεφαλαίου- εἶχε ὡς ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὰ FUNDS (δηλαδὴ τὰ κοράκια) νὰ μπορέσουν μὲ μόλις πέντε δισεκατομμύρια εὐρῶ:  

  • α. Νὰ πάρουν πάμφθηνα τὸν ἔλεγχο τῶν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν καὶ
  • β. Νὰ ἐξαϋλωθῇ ἡ συμμετοχὴ τοῦ ΤΧΣ, δηλαδὴ τῶν Ἑλλήνων ποὺ εἶχαν δανεισθῆ τὴν περίοδο 2012-2013 τὰ 39 δισεκατομμύρια!!! 

Ἀπῳλέσθησαν 35 δισεκατομμύρια εὐρῶ καὶ ὅλες οἱ τράπεζες κατέληξαν σὲ ξένους, ἀλλὰ οὐδεὶς μπῆκε στὴν φυλακή!!! 

Κι ὄχι μόνον εἶναι ἀπ΄ ἔξω ἀκόμη, ἀλλὰ κυνηγᾶ τὰ …σκανδαλάκια, ποὺ φθάνουν στὸ 0,007% μίας δικῆς του μόνον σκανδαλάρας, ποὺ ὅμοιά της δὲν ἔχει ματαδῆ ὁ πλανήτης!!! 

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ.1. Ἕνας Δικαστὴς δὲν ὑπάρχει σέ ἐτούτην ἐδῶ τήν χώρα; Ἡ δὲν προλαβαίνουν ἀπὸ τὴν …περίσσια δουλειά πού τούς βάζει ὁ Mega Dealer, πρό κειμένου νά προσαγάγουν τούς πολιτικούς του ἀντιπάλους;;; Τόση πολλή δουλειὰ ἔχει πέση ἀπὸ τὴν …«διαδικασία δικαστικῆς ταὐτότητος», στὴν ὁποία ὑποβάλλει ὁ φερόμενος ὡς Πρωθυπουργὸς τοὺς ἀνυποψίαστους Ἕλληνες Νοικοκυραίους;;;

Υ.Γ.2. Ἐ ναί! Ἅμα δώσῃς 35 δισεκατομμύρια στὰ κοράκια καὶ τὰ χάσει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος, ἔχεις ἠθικὸ πλεονέκτημα… Πῶς νά τό κάνουμε; Ὅλοι εἶναι σίγουροι ὅτι οὐδείς πῆρε, ἀκόμη κι ἕνα εὐρῶ μίζα, γιά αὐτὴν τήν διευκόλυνση;;;
Χαχαχααααααά….

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply