Ξετρυπώνοντας ἱστορικὲς λεπτομέρειες (πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα)

Ὅταν ἡ RyanAir ξεφορτώνῃ (καὶ ξεφορτώνεται)
συμπατριῶτες μας στὴν ῥουμανικὴ Τιμισοάρα
εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε καὶ λίγη Ἱστορία… 

Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους νὰ σᾶς θυμήσω ὅτι ἡ Τιμισοάρα ἦταν κάποτε μία ὄμορφη πόλις τῆς Ῥουμανίας, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Τσαουσέσκου, ὑποβάλλοντας σὲ βασανιστικὴ λιτότητα τοὺς κατοίκους τῆς χώρας, κατάφερε νὰ μηδενίσῃ ἐντελῶς τὸ ἐξωτερικό της χρέος!

Κι ἐπειδὴ οἱ τραπεζομαφιόζοι δὲν θὰ μποροῦσαν πιὰ νὰ ἀρμέξουν τὴν Ῥουμανία, ἐζήτησαν ἀπὸ τὴν NSA (ποιά CIA; Αὐτὴ εἶναι κολλέγιο, ἐμπρός της!!!) νὰ μαζέψῃ τοὺς «ἐλεγχομένους» (ὡς συνήθως) ΣΥΡΙΖΑίους καὶ ΑΝΤίφες καὶ νὰ στήσῃ μία διαδήλωση «διαμαρτυρίας ἐνάντια στὴν λιτότητα».

Καὶ γιὰ νὰ ἐξαγριωθῇ «σωστὰ» ὁ κόσμος, ἐδανείσθησαν πτώματα ἀπὸ τὰ νεκροτομεῖα καὶ τὰ νεκροταφεῖα καὶ τὰ «διέσπειραν» γιὰ νὰ φανῇ ὅτι «τὸ καθεστὼς βαρᾷ στὸ ψαχνό».

Αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ περίφημος «Σφαγὴ τῆς Τιμισοάρα», μέσῳ τῆς ὁποίας κατάφεραν νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴν μέση τὸν Τσαουσέσκου καὶ νὰ ὑποδουλώσουν τὴν Ῥουμανία σὲ ἕνα «Ἀναγκαστικὸ Χρέος» γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὴν λεηλατήσουν….

Νὰ θυμήσω ἐπίσης καὶ κάτι ἄλλο: Ὅταν βαροῦσε ἀφραγκίες τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ (πρόγονος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-ποὺ τὸ ὑπεστήριζε κι ἡ ἀφεντιά μου, τότε….) ὁ Τσαουσέσκου ἦταν αὐτὸς ποὺ ἔστελνε χρήματα καὶ χαρτὶ γιὰ νὰ τυπωθῇ ἡ Αὐγειανή. Ἐὰν βέβαια ἤξερε σὲ τί «ἀμερικανάκια» καὶ Μερκελιστὲς θὰ κατέληγε αὐτὸ τὸ κόμμα, θὰ προτιμοῦσε νὰ εἶχε κόψη τὸ χέρι του, ἀντὶ νὰ ὑπογράφῃ τὰ τσέκ….

Δὲν συζητᾶμε, τώρα, γιὰ τὴν χονδρομ@λακία τοῦ Τσαουσέσκου νὰ ἀπαλλοτριώσῃ ὁλόκληρα οἰκοδομικὰ τετράγωνα γιὰ τὸ «οἰκόπεδό» του… Μιλᾶμε γιὰ τοὺς ἀφροὺς ποὺ ἔβγαλε ἡ διεθνὴς τραπεζοκρατία ὅταν τὴν ἐξόφλησε καὶ τῆς εἶπε: «Καὶ τώρα, τὸν ποῦλο, ἀπὸ τὴν χώρα μου!»

Ὅταν κάποιος λέῃ «ἡ λιτότης εἶναι μονόδρομος» ὁ κάθε μ@λάκας Ῥουμάνος θὰ τὸν ὑβρίζη καὶ θὰ περιμένη τὸν πρακτοράκο ποὺ θὰ τοῦ πῆ: «λεφτὰ ὑπάρχουν!». Τὸ ἔχουμε ζήση… 

Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία σημαίνει Μηδενικὸ Χρέος!
Ἀλλὰ εἶναι στὴν ἀνθρώπινο φύση νὰ προτιμᾷ ὁ καθεὶς νὰ εἶναι τραπεζόδουλος, γιὰ τὴν ἐγωκεντρική του ἄνεση….

Χοϊδᾶς Διονύσιος 

Σημειώσεις

Ἐζήτησαν, τελικῶς, συγγνώμη γιὰ τὴν Τιμισοάρα…

πηγὴ

Ἀλλὰ ἡ μαμακία συνεχίζεται! Δὲν συμφέρουν τὴν Ῥάιαν Αἲρ οἱ χρεώσεις τῆς Χόχτιφ στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» καὶ οἱ ἐπιβάτες νὰ πάνε νὰ ….γ@μηθοῦν!!!

Ἡ raynair ὅμως τί σχέση ἔχει μέ ὅλα αὐτά;
Τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τιμισοάρα ἔχει χαμηλὲς χρεώσεις. Κι ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχῃ παραμείνη κρατικό….

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Ξετρυπώνοντας ἱστορικὲς λεπτομέρειες (πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα)

  1. Φίλε μου, ἐπειδὴ κάπως ξέρω τὴ Ρουμανία καὶ τοὺς Ρουμάνους καὶ δεδομένου ὅτι κάποια στιγμὴ εἶχα συναντήσει καὶ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Τσαουσέσκου, τὸν ὑποστράτηγο/διευθυντὴ τῆς Ἱστορικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ρουμανικοῦ Στρατοῦ
    εὰν θυμᾶσαι, ὀφείλω νὰ σοῦ δηλώσω (ἐὰν σὲ ἐνδιαφέρη, βέβαια, ἡ δήλωσή μου) ὅτι ἡ ὅλη οἰκογένεια μοῦ ἦταν ἀπεχθής. Οὐχ ἧττον, κατὰ βάση ἔχεις δίκιο: Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ζεῦγος Τσαουσέσκου ὑπῆρξε τὸ μόνο ποὺ θανατώθηκε μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη δείχνει πὼς εἴχανε κάνει κάτι ἐνάντια στὸ παγκόσμιο σύστημα. Τὸ ὅτι εἶχανε μηδενίσει τὸ δημόσιο χρέος δὲν τὸ ξέρω μὲ βεβαιότητα, μὰ γιὰ νὰ τὸ λὲς σύ, ἔτσι θὰ εἶναι. Τὸ βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι προσπάθησε νὰ ἀνατρέψη τὸ σύστημα ἐξωτερικῶν σχέσεων ποὺ ἀπὸ τὸ 1944 εἶχε ἐπιβληθῆ στὴ Ρουμανία – καὶ τὸν καθαρίσανε.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *