Ξετρυπώνοντας ἱστορικὲς λεπτομέρειες (πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα)

Ὅταν ἡ RyanAir ξεφορτώνῃ (καὶ ξεφορτώνεται)
συμπατριῶτες μας στὴν ῥουμανικὴ Τιμισοάρα
εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε καὶ λίγη Ἱστορία… 

Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους νὰ σᾶς θυμήσω ὅτι ἡ Τιμισοάρα ἦταν κάποτε μία ὄμορφη πόλις τῆς Ῥουμανίας, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Τσαουσέσκου, ὑποβάλλοντας σὲ βασανιστικὴ λιτότητα τοὺς κατοίκους τῆς χώρας, κατάφερε νὰ μηδενίσῃ ἐντελῶς τὸ ἐξωτερικό της χρέος! Συνέχεια

Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ)

Ἡ ἔρευνα, ποὺ παρουσιάζουμε, χωρίζεται σὲ τρία τμήματα, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ διαχειρισθοῦμε τὸν ὄγκο τῶν πληροφοριῶν της καλλίτερα, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν κουράσουμε τοὺς φίλους ἀναγνῶστες μας. Συνέχεια

Θάνατοι ἀπὸ φυσικὰ αἴτια, αὐτοκτονίες…

…δολοφονίες…
…καὶ ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἰατροδικαστικὲς καὶ δικαστικὲς …ἐκτιμήσεις!!!

Ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ εἶναι νὰ ἐντοπίσῃ τὰ ἀκριβῆ αἴτια θανάτου.
Ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ, θεωρητικῶς, πρέπει νὰ εἶναι ἀνεξάρτητος.
Ὁ ῤόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ στὴν χώρα μας εἶναι μᾶλλον …ἀσαφής, ἐνω θαυμάσια δύναται τὴν μία νὰ ἰσχυρίζεται τὸ μὲν καὶ τὴν ἄλλην τὸ δέ.
Συνέχεια

Δωράκι οἱ hackers ἀπό τήν …NSA;

Κάποιο …βαθὺ λαρύγγι, σὰν τὸν Σνόουντεν, ἀλλὰ πιὸ ἐπιφυλακτικὸς ἴσως, «κάρφωσε» ἕναν σέρβερ, μέσα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, δίχως κωδικοὺς καὶ προσβάσιμο ἔτσι ἀπὸ ὅλο τὸ Διαδίκτυο, μὲ στοιχεῖα ἀπὸ ἕνα κοινὸ χρηματοδοτικὸ πρόγραμμα τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Πενταγώνου (καί τής NSA;) καὶ τῆς IBM, ποὺ ἀφῳροῦσε στὴν δημιουργία ἑνὸς ὑπερ-ὑπερλογισμοῦ γιὰ τὸ σπάσιμο κωδικῶν.

Συνέχεια

Διαῤῥοὴ ἀποῤῥήτων στοιχείων καὶ πάλι ἀπὸ τὴν NSA

Νέα διαῤῥοή, ἄλλη ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Αὐγούστου, ὅπου εἶχαν διαῤῤεύση τὰ διάφορα ἐργαλεῖα τῆς NSA, τὰ ὁποῖα καὶ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ παρακολουθῇ ἠλεκτρονικοὺς «στόχους».

Διαῤῥοὴ ἀποῤῥήτων στοιχείων ἀπὸ πρώην συνεργάτη τῆς NSA Συνέχεια

Χίλλαρυ ὑπό διωγμόν;

Εἰσβολὴ τῆς ἀστυνομίας τῆς Πενσυλβάνια στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Κίλλαρυ, ἀναζητώντας ἀποδείξεις γιὰ νοθεία στὶς ἐκλογές!!!

BREAKING: Police Just Raided Democrat Headquarters! You Wont Believe What They Found…

Χίλαρυ ὑπό διωγμόν; Συνέχεια