Θάνατοι ἀπὸ φυσικὰ αἴτια, αὐτοκτονίες…

…δολοφονίες…
…καὶ ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἰατροδικαστικὲς καὶ δικαστικὲς …ἐκτιμήσεις!!!

Ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ εἶναι νὰ ἐντοπίσῃ τὰ ἀκριβῆ αἴτια θανάτου.
Ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ, θεωρητικῶς, πρέπει νὰ εἶναι ἀνεξάρτητος.
Ὁ ῤόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ στὴν χώρα μας εἶναι μᾶλλον …ἀσαφής, ἐνω θαυμάσια δύναται τὴν μία νὰ ἰσχυρίζεται τὸ μὲν καὶ τὴν ἄλλην τὸ δέ.
Συνέχεια

Οἱ Η.Π.Α. τιμωροῦν τὴν Vodafone γιὰ τὶς ὑποκλοπὲς κι ὄχι ὁ …ἑλληνικὴ δικαιοσύνη!!!

50 εκατομμύρια πρόστιμο στην Vodafone για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων της …κυβερνήσεως Καραμανλή, από την …Αμερικανική Πρεσβεία.

Οἱ Η.Π.Α. τιμωροῦν τὴν Vodafone γιὰ τὶς ὑποκλοπὲς κι ὄχι ὁ ...ἑλληνικὴ δικαιοσύνη!!!10
Η δικαιοσύνη ούτε παρατήρηση τόλμησε να κάνει προς τους …«συμμάχους» μας Αμερικανούς,  ενώ οι πράκτορες της δημοσιογραφίας και της πολιτικής δήθεν αριστεράς και δήθεν δεξιάς, από τον Νίκο Δήμου-Soros μέχρι το Indymedia-Soros και το κόμμα των …«εθνικά»-μαλακεδόνων αναρωτιούνται για τα αίτια του …στείρου αντιαμερικανισμού των Ελλήνων.
Συνέχεια

Δὲν πᾶνε νὰ λένε; Βρώμισαν καὶ πᾶνε γιὰ πέταμα!

Λέτε νὰ ἔχῃ δίκαιον ὁ δημιουργὸς;

Συνέχεια