Θάνατοι ἀπὸ φυσικὰ αἴτια, αὐτοκτονίες…

…δολοφονίες…
…καὶ ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἰατροδικαστικὲς καὶ δικαστικὲς …ἐκτιμήσεις!!!

Ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ εἶναι νὰ ἐντοπίσῃ τὰ ἀκριβῆ αἴτια θανάτου.
Ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ, θεωρητικῶς, πρέπει νὰ εἶναι ἀνεξάρτητος.
Ὁ ῤόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ στὴν χώρα μας εἶναι μᾶλλον …ἀσαφής, ἐνω θαυμάσια δύναται τὴν μία νὰ ἰσχυρίζεται τὸ μὲν καὶ τὴν ἄλλην τὸ δέ.

«…Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλογριά….»

δημοσιεύματα τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 2018

Λυντσαρισμάτων ἀρχή…

«…Φυσικά, είναι δύσκολο να συνεκτιμηθεί κατά πόσο επηρέασε τα αίτια του θανάτου του, το γεγονός ότι δέχτηκε άγρια κτυπήματα στο κεφάλι, αφού ναι μεν όπως απεφάνθησαν αρχικά οι ιατροδικαστές δεν ήταν θανατηφόρα, όμως αυτές οι ακραίες συνθήκες προφανώς συνέβαλαν στο να εκτιναχθεί στο «κόκκινο» το στρες και η πίεση.».

δημοσιεύματα τῆς 20ης Νοεμβρίου 2018

πηγὴ

Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἰατροδικαστής, ἀλλὰ μαθαίνω ἀπὸ αὐτούς. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ μαθαίνω εἶναι πὼς ναὶ μὲν δὲν προῆλθε ὁ θάνατος κωστοπούλου ἀπὸ τὰ κτυπήματα, ὅπως ἀρχικῶς ἀπεφάνθησαν οἱ εἰδικοί, ἀλλὰ ἐκ τῶν ὑστέρων μαθαίνουμε πὼς ναί, προῆλθε ἀπὸ τὰ κτυπήματα ὁ θάνατός του. Προφανῶς κάτι θὰ τοὺς διέφυγε, ὅταν ἔκαναν τὶς πρῶτες τους ἔρευνες. Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἐμεῖς, ποὺ δὲν εἴμαστε ἰατροδικαστές, ὁπωσδήποτε τὸ ἀγνοοῦμε.

Ἐλπίζω πάντως κι εὔχομαι, τώρα πιά, νὰ δικαιωθοῦν ἅπαντες οἱ ἐμπλεκόμενοι.
Ἐλπίζω φυσικὰ κι εὔχομαι νὰ γίνῃ συντόμως ἡ δίκη καὶ νὰ πληρώσουν οἱ ἔνοχοι, ὅποιοι κι ἐὰν εἶναι, ἀνώνυμοι κι ἐπώνυμοι.
Καί, ἐλπίζω τέλος νὰ μὴν σχετίζονται οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν μὲ τὸν θάνατο ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, διότι πολὺ θὰ μοῦ κακοφανῆ αὐτό. Πάρα πολύ… Τόσο πολύ, ποὺ ὁριστικῶς θὰ χάσω τὴν ἐμπιστοσύνη μου στὴν (χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μαθαίνω ἐπίσης πὼς ὁ νεκρὸς ἦταν «καθαρός» ἀπὸ ναρκωτικά, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ συμβάντος, ποὺ προεκάλεσε τὸν θάνατό του, ἂν καὶ ὁ ἴδιος ἐδήλωνε ἀνοικτὰ πὼς ἦταν χρήστης τους, ἐφ΄ ὅσον, πέραν πολλῶν ἄλλων λεπτομερειῶν γιὰ τὴν ζωή του, μάθαμε πὼς ἔκανε καὶ «drag show» («drag queen» ὁ ἴδιος).
Προφανῶς κάποιος ποὺ εἶναι χρήστης ναρκωτικῶν ὅταν δὲν λαμβάνῃ τὶς δόσεις του εἶναι καὶ νηφάλιος καὶ μὴ ἐξηρτημένος. Προφανῶς δὲν ἔχει ἀνάγκη γιὰ νὰ λάβῃ νέες δόσεις ναρκωτικῶν, ποὺ θὰ τὸν ἀνακουφίσουν. Καί, προφανῶς, τὰ ναρκωτικὰ δὲν προκαλοῦν ἐθισμό.
Αὐτὰ τοὐλάχιστον ἀνακύπτουν ὡς πληροφορίες, ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν ἱστοριά.

Ὁ Τζίμης Πανούσης, λίγο πρὸ τοῦ θανάτου του, ἔδωσε μίαν συνέντευξιν, ὅπου, λίγο ἔως πολύ, κατέδειξε τὸν ῥόλο (καί) τῶν ναρκωτικῶν στὴν μουσικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Οὐσιαστικῶς κατήγγειλε πὼς ἡ ἁπλῆ κάνναβις εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν …«ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ» μουσικὴ ἀντιληπτικότητα τῶν συνεργατῶν του.

Ὁ Πανούσης (ἀπὸ τὸ 4:00 καὶ μετά), ἔλεγε αὐτὰ ποὺ ἔλεγε, λόγῳ τῶν διαπιστώσεών του. Διαπιστώσεις ποὺ ἀδυνατῶ νὰ ἐπιβεβαιώσω ἢ νὰ διαψεύσω, ἐφ΄ ὅσον …δὲν τὸ κατέχω τὸ ἄθλημα, διότι οὐδέποτε ἦλθα σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ ναρκωτικὰ καὶ οὐδέποτε τὸ ἀλκοὸλ ἦταν στὴν ζωή μου ὡς κεντρικὸς παράγων. (Τὸ ἕνα κρασοποτηράκι, μία στὰ πολύ, πάρα πολύ, τόσα, δὲν μὲ  καθιστᾶ ἀλκοολική, ἀλλὰ μπορῶ νὰ γνωρίζω τὸ πόσο πολὺ δρᾶ στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα ἡ ἐξηρτημένη σχέσις κάποιων μὲ τὸ ἀλκοόλ).

Αὐτὰ ὅμως τὰ ἔλεγε ὁ Πανούσης.
Οἱ ἐμπλεκόμενοι ὅμως μὲ τὸ εἶδος περὶ ἄλλων τυρβάζουν. Προφανῶς αὐτοὶ γνωρίζουν περισσότερα ἀπὸ τὸν κάθε Πανούση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ δὲν ἔχουμε ἰδίαν ἄποψιν.

Ἐν τούτοις τὸ γεγονὸς τῆς λυσσώδους προπαγάνδας γιὰ νομιμοποίησιν τῶν ναρκωτικῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν κάνναβιν, μὲ θέτει ἐν συναγερμῷ… Κι ὄχι, δὲν πιστεύω πὼς τσιρώνηδες καὶ λοιπὲς …βιτρίνες τῶν τοκογλύφων μεριμνοῦν γιὰ τὸ …καλό μας, ἔτσι, δίχως τὸ …διάφορόν τους!!!

Καί τί μᾶς θυμίζει ὅλο αὐτό;

(ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Σίγμα κάποια ἀπὸ τὰ παραπάνω στοιχεία)

Ἐγώ μπορῶ νά τοποθετηθῶ; Δὲν μπορῶ.
Οὔτε οἱ δημοσιοκάφροι, φαντάζομαι…
Οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ ἰατροδικαστές…. Πολλῶ δὲ μᾶλλον οἱ δικαστές…
Τὰ δὲ ναρκωτικὰ δὲν σκοτώνουν. Σωστά;
Τότε γιά ποίον λόγο στήνονται κέντρα ἀπεξαρτήσεως; Ἤ μήπως κι αὐτό εἶναι μία ἀκόμη μορφή ὑφαρπαγῆς χρήματος;

Λέγαμε, παραπάνω, γιὰ τὸ ποιὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ ἰατροδικαστοῦ.
Κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε τὸ ποιὸς πρέπει νὰ εἶναι κι ὁ ῥόλος τοῦ δικαστοῦ.
Ὁμοίως λοιπὸν  ὁ ῥόλος τοῦ δικαστοῦ ἐπίσης πρέπει νὰ εἶναι σαφὴς καὶ ἀνεξάρτητος.
Ὁ ῥόλος τοῦ δικαστοῦ πρέπει νὰ εἶναι τέτοιος ποὺ νὰ φωτίζῃ τοὺς ἐνόχους καὶ ὄχι νὰ τοὺς ἀποκρύβῃ.
Ὁ ῥόλος τοῦ δικαστοῦ, στὴν χώρα μας, εἶναι, μᾶλλον ἀσαφὴς καὶ ἐξηρτημένος.
Κι αὐτὰ δὲν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη μας.

Δημόσιον συμφέρον καί δικαιοσύνη ταὐτίζονται;

Ὥρα νά …χαθοῦν ποινικές εὐθῦνες ἐνόχων γιά τίς πυρκαϊές;

Ὅταν λοιπὸν ὁ Τσαλικίδης εὑρέθη ἀπηγχονισμένος δὲν ἐνεφανίσθη, ἕνας, μόνον ἕνας, ἰατροδικαστὴς γιὰ νὰ μᾶς πῇ πὼς ὁ ἄνθρωπος ἐδολοφονήθη καί, μάλιστα, περιμέναμε δεκατρία (13) ὁλόκληρα χρόνια γιὰ νὰ μᾶς ποῦν, τὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια κυρίως, πὼς ὁ Τσαλικίδης δὲν ἀπεφάσισε νὰ αὐτοκτονήσῃ, ἀλλὰ ἔπεσε θῦμα δολοφονίας. Προφανῶς οἱ ἐγχώριοι δικαστὲς καὶ ἰατροδικαστὲς δὲν εἶχαν τὰ …μέσα γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ ἀνακαλύψουν περισσότερα στοιχεία, κάτι πού, χρόνια ἀργότερα, ἐπέτυχαν ἄλλες δικαστικὲς καὶ ἰατροδικαστικὲς ἀρχές, μὲ ἄλλες ἔρευνες, ἐκτὸς συνόρων.
Τυχαῖον θὰ εἶναι.

Τὰ ἐγχώρια πάντως Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, μαζὺ μὲ τὶς εἰσαγγελικὲς ἀρχές, τοὺς δικαστές, τὰ παραδικαστικὰ κυκλώματα καὶ ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετὸ ἐσφύριζαν ἀδιάφορα, γιὰ τὴν ὑπόθεσιν Τσαλικίδου. Προφανῶς δὲν ἤθελαν νὰ …γνωρίζουν περισσότερο, διότι ἐὰν τὸ ἔκαναν θὰ ἐτίθεντο στὸ …στόχαστρον πρακτόρων τῆς CIA, τῆς ΜΟΣΑΝΤ καὶ τῶν λοιπῶν ἐμμίσθων τους, ποὺ σπεύδουν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, πάντα γιὰ τὸ …«καλό μας», νὰ μᾶς ἐνημερώσουν ἢ νὰ μᾶς …συσκωτίσουν καταλλήλως..
(Θὰ παρατεθῆ στὸ τέλός πρόσφατο δημοσίευμα, πού, συγκεντρωτικῶς παρουσιάζει τὰ εὑρήματα γύρω ἀπὸ τὴν δολοφονία Τσαλικίδου, ποὺ τελικῶς ὄχι μόνον δὲν ἦταν αὐτοκτονία, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ καλὰ κουκουλωμένη ὑπόθεσις.)

Τὸ ἐγχώριον πόρισμα γιὰ τὴν δολοφονία Τσαλικίδου δὲν ὑπάρχει.
Ἡ οἰκογένεια μόνον ἔσπευσε νὰ δικαιώσῃ τὸ δολοφονημένο μέλος της σὲ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια.
Γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν δὲν ἵδρωσε αὐτί.
Οἱ ἐδῶ ἀρχὲς ἀκόμη δὲν εἶδαν, δὲν ξέρουν καὶ δὲν πρόκειται νὰ μάθουν.
Ὅσο γιὰ τοὺς ἐνόχους…
…αὐτὸ εἶναι ἄλλο ἀνέκδοτον.Προσωπικῶς ἀναμένω μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὴν δίκη γιὰ τὸν θάνατο κωστοπούλου, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς ἐνέργειες τῶν φερομένων ὡς δραστῶν.
Ἐλπίζω κι εὔχομαι, βεβαίως-βεβαίως, νὰ εἶναι ἅπαντες πεντακαθαρίδηδες.

Τέλος, μία διαπίστωσις, ποὺ σαφῶς περνᾶ ὡς μήνυμα, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως: τὰ ναρκωτικὰ ὄχι μόνον δὲν σκοτώνουν, ἀλλὰ εἶναι καὶ χρήσιμα καὶ σημαντικὰ καὶ ἀναγκαία…
Τί; Ὄχι; Δέν εἶναι ἔτσι;
Κάνετε λάθος ἀγαπητοί μου. Δέν ξέρουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, οἱ Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros καί οἱ …«περιούσιοι» ἐπενδυτές καί ξέρετε ἐσεῖς; Τς τς τς…
Ὥρα εἶναι νὰ μοῦ πεῖτε πὼς τὸ Noor1 εἶχε καὶ ἰδιοκτῆτες καὶ ἐμπόρους ναρκωτικῶν καὶ ἀποδέκτες ναρκωτικῶν καὶ ἐνόχους καὶ βαποράκια καὶ παντὸς εἴδους καὶ ἐπιπέδου οἰκονομικὰ συμφέροντα.
Προφανῶς δὲν τὰ ξέρετε καλὰ τὰ πράγματα, ἐφ΄ ὅσον ἤδη ἡ ἄμεμπτος καὶ ἀνεξάρτητος (χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη ἀπεφάνθη γιὰ τὸ ἀντίθετον.

Ποιοι σκότωσαν τον Κώστα Τσαλικίδη

Στις 8 Μαρτίου του 2005 γίνεται μια θυελλώδης σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Vodafone στο Χαλάνδρι, μιαν ημέρα μετά την ανακάλυψη του κακόβουλου λογισμικού του σκανδάλου των υποκλοπών.

Το τι ειπώθηκε σε αυτό το έκτακτο meeting είναι κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα, πιθανότατα επειδή αυτά που ελέχθησαν δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν ποτέ.

Ο σχεδιαστής δικτύου και διευθυντής τεχνολογίας της εταιρείας Κώστας Τσαλικίδης θα αποχωρήσει από την συνάντηση, πιθανότατα έξαλλος με αυτά που είχε ακούσει.
Την ίδια εκείνη ημέρα το κακόβουλο λογισμικό αφαιρείται με εντολή του τότε διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Γιώργου Κορωνιά και η ΕΥΠ χάνει μια μοναδική ευκαιρία.

Να ανακαλύψει πάρα πολλά, ακόμη και να οδηγηθεί σε πράκτορες του κλιμακίου της CIA που άκουγαν την μισή ελληνική κυβέρνηση και μετέφεραν τα δεδομένα στην NSA.

Σύμφωνα με τα όσα είχε εκμυστηρευθεί από τον Φεβρουάριο στην σύντροφό του Σάρα Γαλανοπούλου o Τσαλικίδης έπρεπε να φύγει από την εταιρία.
Όπως της είχε πει συγκεκριμένα στελέχη της, γνώριζαν από τον Ιανουάριο του 2005 το πρόβλημα με τις υποκλοπές χωρίς προφανώς να κάνουν τίποτε γι’ αυτό.

Παίρνοντας ως δεδομένο την θέση του Τσαλικίδη στην Vodafone θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο, ότι αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβη, όμως το πρόβλημα στην περίπτωσή του δεν ήταν αυτό.

Ήταν προφανώς η θέση του στο τι διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθηθεί από την εταιρεία στην υπόθεση αλλά και ποιο πρόσωπο είχε «βοηθήσει» την CIA μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, στο να παρακαλουθεί τον πρωθυπουργό της χώρας, μια ντουζίνα υπουργούς, τον διοικητή της ΕΥΠ και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κι αυτά ήταν αρκετά για να τον «αυτοκτονήσουν» κάποιοι, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν ασύλληπτοι…

Ο Bill από την Κάρπαθο, τα τηλέφωνα σκιές και η στρατολόγηση

Δώδεκα χρόνια μετά τα αποκαλυπτήρια του σκανδάλου των υποκλοπών, ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν ποιο ήταν το στέλεχος της Vodafone που στρατολογήθηκε από την CIA για να οδηγήσει το κακόβουλο λογισμικό παρακολουθήσεως στα 14 καρτοκινητά-σκιές.

Ο Κώστας Τσαλικίδης είναι πολύ λογικό λόγω της ειδικότητας και της θέσεώς του να «έπεσε» μετά από έρευνα επάνω σε αυτόν τον υπάλληλο της Vodafone, κάτι που πιθανότατα πλήρωσε με την ζωή του το βράδυ που τον δολοφόνησαν. Ό,τι και αν γνώριζε ο άτυχος νέος το πήρε μαζί του, όμως σύμφωνα με ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών που έζησαν την υπόθεση, θεωρείται βέβαιο ότι τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος γνωρίζει τον υπάλληλο που χειρίσθηκε το κακόβουλο λογισμικό για λογαριασμό της CIA.

Κάποιοι τον θυμούνται ως William B.B., άλλοι ως William Basil, ορισμένοι ως Βασίλη Βασιλειάδη και πάρα πολλοί ως «ο Bill από την Κάρπαθο».
Πρόκειται για τον 66χρονο σήμερα πρώην Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα, ο οποίος έστησε το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.
Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά παλιός του συνάδελφος από τα κεντρικά της υπηρεσίας στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια όταν το όνομά του έγινε γνωστό, «Ο Bill ήταν ένας από τους κορυφαίους στρατολόγους που είχαμε στον σταθμό της Αθήνας και άσσος στις τηλεφωνικές υποκλοπές».
Δύο ικανότητες που τον βοήθησαν πολύ στην συγκεκριμένη επιχείρηση, για την οποία υπάρχει ένταλμα συλλήψεώς του, το οποίο δεν θα εφαρμοσθεί ποτέ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συναινούσαν επ’ ουδενί στο να καταθέσει ο συγκεκριμένος επιχειρησιακός για μια υπόθεση που «τσαλάκωσε» αρκετά τις σχέσεις των δύο χωρών, μετά τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές.

Μια αυτοκτονία που ήταν δολοφονία

Η κακουργηματική ποινική δίωξη που άσκησε χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στην υπόθεση του Κώστα Τσαλικίδη είναι μια μικρή έστω δικαίωση στην τραγωδία που ζουν και ξαναζούν όλα αυτά τα χρόνια, οι δικοί του άνθρωποι.

Η απάντηση στο ερώτημα ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους, ένα νέο παιδί που λίγες ώρες πριν τον θάνατό του αγόραζε γλυκά και κανόνιζε ταξίδι με την σύντροφό του-κάτι που δεν συνηθίζουν οι αυτόχειρες-μόνο εύκολη δεν είναι.

Το πιθανότερο σύμφωνα με εκτιμήσεις και εικασίες πρώην επιχειρησιακών πρακτόρων της CIA και της ΕΥΠ είναι ότι ο Κώστας Τσαλικίδης, δολοφονήθηκε για να μην μιλήσει, όταν διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν ο «αδύναμος» κρίκος που θα μπορούσε να σπάσει κάποιους κρίκους στην αλυσίδα του σκανδάλου.

Το εάν αυτό συνέβη από κάποιαν μυστική υπηρεσία ή δύο τουλάχιστον εκτελεστές και με ποια μέθοδο, είναι κάτι που μπορεί να παραμείνει ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο.
Η μητέρα του τον βρήκε νεκρό στις 7.35 το πρωί της 9ης Μαρτιού του 2005, κρεμασμένο στον διάδρομο πλάτους εβδομήντα εκατοστών με ένα σκοινί που ξεκινούσε από έναν σωλήνα του παταριού.

Ο αδερφός του Παναγιώτης είχε την τεράστια ψυχραιμία να αποτυπώσει σε κάμερα υψηλής ευκρινείας το γαλήνιο πρόσωπο του αδερφού του, που αφού έστειλε κάποια e-mail μάλλον κοιμήθηκε από την κούραση.

Κι’ αυτό μάλλον του στοίχισε την ζωή…

 

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply