Χίλλαρυ ὑπό διωγμόν;

Εἰσβολὴ τῆς ἀστυνομίας τῆς Πενσυλβάνια στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Κίλλαρυ, ἀναζητώντας ἀποδείξεις γιὰ νοθεία στὶς ἐκλογές!!!

BREAKING: Police Just Raided Democrat Headquarters! You Wont Believe What They Found…

Χίλαρυ ὑπό διωγμόν;

According to Philly Newspaper, earlier today, the Pennsylvania State Police raided Democrat-linked group FieldWorks looking for evidence of voter fraud.

While the exact warrant is not known, agents on the scene said they were searching for “templates . . . utilized to construct fraudulent voter registration forms” and “completed voter registration forms containing same or similar identifying information of individuals on multiple forms.”

liberty writers

14 ὑποθέσεις ἀπάτης ἐκλογῶν ὑπὸ διερεύνησιν, καθὼς ἡ ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν πλησιάζει στὶς Η.Π.Α..
Κοντὰ στὰ 2,8 ἑκατομμύριο ψηφοφόροι εἶναι στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους δύο ἢ περισσοτέρων πολιτειῶν.

IJR: 14 Cases of Voter Fraud Under Investigation as Election Day Approaches,nearly 2.8 million people are registered in two or more states

Πρώην Ἀνώτατος Εἰσαγγελεὺς τῶν Η.Π.Α. λέει στὸ MSNBC ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν νομολογία δὲν ἦταν παράνομος μόνον ὁ email server, ποὺ διατηροῦσε ἡ Κίλλαρυ, ὅσο ἦταν ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ ὅτι κανονικὰ οὐδὲ μία Ὁμοσπονδιακὴ θέση μποροῦσε νὰ κατέχῃ.

Title 18. Section 2071: Former United States Attorney General Michael Mukasey tells MSNBC that not only is Hillary Clinton’s private email server illegal, it “disqualifies” her from holding any federal office

ἔρευνα
Τὸ Χρήσιμον 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply