Δὲν ἦταν (μόνον) θύμα …πλάνης ὁ καμμένος

Βγαίνει ὁ καμμένος συχνὰ πυκνά, (σχεδὸν) κλαμένος πλέον, καὶ ἰσχυρίζεται πὼς τὸν ἐδούλευε «ψιλὸ γαζὶ» ὁ τσίπρας στὰ πάντα. Ἀπὸ τὰ ἐθνικά μας ζητήματα ἔως καὶ τὰ μνημονιακά. Κι ἀπὸ κάτω νὰ οἱ κλακαδόροι ποὺ τὸν συμπονοῦν, μαζὺ μὲ ἀρκετοὺς δημοσιοκάφρους, ποὺ ἐξ αἴφνης διεπίστωσαν πόσο πρόστυχα ψεύτης εἶναι τὸ ἀλεξέι καὶ πόσο θῦμα εἶναι τὸ τσαμμένο…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι δημοσιοκάφροι ποὺ τὸν …«κτυποῦσαν» πρὸ τῆς «συμφωνίας».
Βγαίνει κι ὁ τράγκας, σὰν δημοσιοκάφρος, συχνὰ πυκνά, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ πὼς ναί, τὸ τσαμμένο ἔπεσε θῦμα τοῦ ἀλεξέι, διότι τὸν παραπλανοῦσε, λέει, μὲ ὑποσχέσεις καὶ καθησυχασμούς. Λέει…
(Γιὰ παράδειγμα μία πρόσφατός του ἐκπομπή, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες τὰ ἴδια λέει…!!!)

Ἐγώ, καλοπροαίρετα, θὰ δεχθῶ πράγματι πὼς ἐξηπατήθη τὸ τσαμμένο ἐκ τοῦ ἀλεξέι.
Ἐπίσης θὰ δεκτῶ πὼς τὸ τσαμμένο ἦταν ἀρκούντως ἀφελὲς γιὰ νὰ παραμυθιάζεται ἀπὸ τὸ ἀλεξέι.
Ἐπίσης θὰ δεκτῶ πὼς τὸ τσαμμένο εἶναι ὑπέρ-μπατριώταρος καὶ πὼς πράγματι θὰ ἢθελε νὰ καθαρίσῃ τὸ πολιτικοκομματικὸ πεδίον στὴν χώρα, μὰ καὶ νὰ ἀκυρώσῃ τὴν «συμφωνία» τῆς λίμνης.
Ἦταν ὅμως ἱκανός νά τό κάνῃ;

Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ ἐὰν πράγματι λέῃ, ἤ ὄχι, ἀλήθειες σήμερα τὸ τσαμμένο, τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο: εἶναι ἱκανό σάν ἄτομον νά διαχειρίζεται τίς ζωές μας; Εἶναι ἱκανό νά μᾶς ἐκπροσωπῇ; Εἶναι ἱκανό, τέλος πάντων, νά λαμβάνη ψήφους ἀπό πολῖτες γιά νά στρογκυλοκάθεται στά βουλευτικά ἕδρανα, ἐνᾦ ἐκ τῶν πραγμάτων δηλώνει ἐπισήμως ὡς ὁ πλέον ἀνίκανος γιά κάτι τέτοιο;
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Αὐτὸ μᾶς δηλώνει πλέον μὲ τὶς κλάψες του. Ἐὰν ἦταν ἀνίκανος νὰ ἀντιληφθῇ τὸ εἶδος τοῦ τσίπρα, τότε μέ ποιό δικαίωμα σήμερα ἐξακολουθεῖ νά διεκδικῇ ψήφους καί βουλευτικές θέσεις; Ἐάν ἦταν ἀνίκανος νά ἐπέμβῃ στά τῆς Μακεδονίας μας, τότε ποιός ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του σήμερα; Ἐάν ἦταν ἀνίκανος νά ἀντιληφθῇ τά αὐτονόητα, τότε ποιός ὁ λόγος νά αὐτόχρίζεται ὡς νεο-ἐθνοσωτήρ μας; Γιατί δέν κάθεται στό σπιτάκι του νά χαρῇ τήν οἰκογενειακή του εὐτυχία; Γιατί τέλος πάντων δέν βγάζει τόν σκασμό, ἐφ΄ ὅσον δημοσίως παρεδέχθη πόσο ἀνίκανος εἶναι;
Ἄλλως τέ…  Ὅλη ἠ χώρα εἶχε πρὸ πολλοῦ ἀντιληφθῆ τὸ εἶδος τοῦ κάθε τσίπρα. Πόσο πιό στήν κοσμάρα του πρέπει νά διαβιῇ κάποιος γιά νά μήν ἀντιλαμβάνεται τά αὐτονόητα, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν εἶναι καί ἄμεσος συνεργάτης τοῦ ἀλεξέι;

Προσωπικῶς θεωρῶ τὸ ἄτομον τελειωμένο πρὸ πολλοῦ… Ἀπὸ τότε ἀκόμη ποὺ ἔκανε ἐξαγγελίες γιὰ τὸ νέο του κόμμα…

Πολὺ πρὶν συνεταιρισθῇ μὲ τὸ ἀλεξέι.
Γιὰ ἐμέναν αὐτὸ τὸ ἄτομον ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει τοὐλάχιστον …τίποτα, γιὰ νὰ τὸ θεωρήσω καὶ ἐκπρόσωπό μου. Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τοῦ ἀναγνωρίσω δικαίωμα λόγου.
Κατ’ ἐμὲ ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει, τοὐλάχιστον, ὀλίγιστος μὰ καὶ μία ἀπόλυτος ἀπόδειξις τοῦ πόσο χαχόλους μᾶς θεωροῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ τύποι.

Ὅποιος θέλει τὸν κρατᾶ. Γιὰ ἐμέναν εἶναι πρὸ πολλοῦ τελειωμένος καὶ ἕνα ἀκόμη ἀπὸ τὰ πολλά, ὅμοιά του, τίποτα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὸ ἐὰν μποροῦσε, ἤ ὄχι, νὰ παύσῃ ὁριστικῶς τὸ (φερόμενον ὡς) κυβερνητικὸ μόρφωμά τους, εἶναι θέμα ποὺ τὸ ἔχουν ἐξαντλήση συνταγματολόγοι ἤδη.
Τὸ ἐὰν μποροῦσε, ἔως τὸ τέλος, νὰ ἐπέμβῃ στὰ τῆς οἰκονομικῆς δικτατορίας ποὺ ἐπέβαλαν μὲ τὸ συνεταιράκι του, εἶναι πάλι κάτι ποὺ ἔχουν ἀναλύση πολλάκις ἀρκετοί, περισσότερο εἰδικοί. Προφανῶς ὅμως δὲν ἤθελε.
Τὸ ἐὰν ἐξεμεταλλεύθη, πρὸς ὄφελός του, ἐξουσίες λόγῳ τῆς θέσεώς του, ὅσο ἀνήθικο κι ἀντισυνταγματικὸ κι ἐὰν εἶναι, πάλι δὲν θὰ τὸ ἀναλύσω περισσότερο σήμερα.
Τὸ ἐὰν ὅμως ἔχῃ πλέον δικαίωμα τὸ τσαμμένο σήμερα τελικῶς νὰ ὁμιλῇ, ζαλίζοντάς μας τὰ μέζεα, νομίζω πὼς δὲν τυγχάνει θέμα συζητήσεων. Τὸ ἔχει  πρὸ πολλοῦ ἀπωλέση.

 

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply