Βρεταννικὸς στόλος στὴν Κέρκυρα

Σὲ πρῶτο πλάνο τὸ Λιστόν, πίσω ἀπὸ τὸ Νέο Φρούριον τῆς Κερκύρας, καθὼς καὶ ὁ Βρεταννικὸς στόλος.

Francis Bedford,
24 Φεβρουαρίου τοῦ 1862

Ἡ λέξις «Liston» ἢ «Lista» εἶναι βενετσιάνικη καὶ σημαίνει φαρδὺς δρόμος.
Εἶναι πασίγνωστος ὁ φαρδὺς δρόμος ποὺ διασχίζει τὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Μάρκου στὴν Βενετία, δημοφιλέστατος χῶρος Περιπάτου.

Liston ὑπάρχουν σὲ πολλὲς ἰταλικὲς πόλεις τοῦ Βοῤῥέως.

Κορφιάτης Παῦλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply