Ψηφοφόρων (σαφῆ) ἀδιέξοδα

Σχεδὸν δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως ποὺ βουλιάζει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ κατάστασις, στὰ καθ’ ἡμᾶς δρώμενα, ἀκόμη χειροτερεύει. 
Οἱ ἐξελίξεις, πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς ὁδεύουν καθημερινῶς ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερον. Ὅλα τὰ σημάδια προειδοποιοῦν γιὰ τὸ κρίσιμο τῶν καταστάσεων, ἀλλὰ ἀκόμη, προφανῶς γιατὶ δὲν θέλουμε ἢ γιατί δὲν μᾶς βολεύει, ἀρνούμεθα νὰ τὸ δοῦμε…
Ἐνᾦ τὰ παιχνίδια ἐξουσίας ἔχουν παιχθῆ καὶ ἔχουν ξανά-παιχθῆ…
Ἐνᾦ πολλάκις ἔχουν ἐπίσης ἀπομυθοποιηθῆ καὶ δὲν πείθουν κάποιον…
…παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Ἕλλην ἀκόμη, σὲ ἔναν βαθμό, ἀναμένει τὸν «σωτήρα» ποὺ θὰ τὸν «σώση» καὶ θὰ τὸν βγάλη ἀπὸ τὸ τέλμα. 

Μία ἁπλῆ ματιὰ στὶς διεργασίες τῶν νέων πολιτικῶν φορέων καὶ κομμάτων ἀρκεῖ γιὰ νὰ καταλάβῃ κάποιος τὸ τί ἀκριβῶς παίζεται.

  • «Συμφωνία συμπορεύσεως Καμμένου – Μπαλτάκου. Πόλεμος στὴν ξεξιά. Ὁ Δημήτρης Καμμένος διέγραψε τὸν Τάκη Μπαλτᾶκο γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸν Πᾶνο Καμμένο».
  • «Ἑλληνικὴ λύσις. Τὸ κόμμα τοῦ στᾶρ τῶν τηλεπωλήσεων, Κυριάκου Βελοπούλου».
  • «Νέα Δεξιά, τὸ κόμμου ποὺ ἱδρύθη ἀπὸ τὸν Φαῆλο Κρανιδιώτη τὸ 2016».
  • «Ἔθνος καὶ Ἐλευθερία. Τὸ κόμμα ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν ἐσωκομματικὴ ῥήξη στὴν «Νέα Δεξιὰ» καὶ μετὰ τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ Παναγιώτου Δούμα, καθὼς καὶ ὁμάδος στελεχῶν του.»

Εἴχαμε φυσικὰ τὸν τὸν «σχεδὸν ἀρχηγὸ» Φρᾶγκο Φραγκούλη, ἀλλὰ ἔσπευσε νὰ προλάβῃ ἡ ΝΔ γιὰ νὰ τὸν βάλῃ στὸ ψηφοδέλτιο …Ἐπικρατείας της!!

Ποιός ὅμως εἶναι ὁ στόχος ὅλων αὐτῶν;
Φυσικὰ τὸ κομμάτι ἐκεῖνο τῆς κοινωνίας ποὺ ἐμπνέεται, ἀκόμη, ἀπὸ ἰδεολογικὰ στοιχεία, ὅπως ὁ πατριωτισμὸς καὶ ἡ ὀρθοδοξία, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ ἕναν στοιχειώδη συντηρητισμό.
Ὅμως οἱ διεργασίες καὶ τὰ πρόσωπα μαρτυροῦν γιὰ τὸ ποῦ μποροῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν οἱ πολιτικοὶ ποὺ ἐπιλέγουμε, ἀλλὰ καὶ ἔως ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἴδιος ὁ λαός. 

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply