Ξεφτίλα τΣΥΡΙΖΑϊκὸ κράτος

Ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα!!!

Ἔριξαν 200 εὐρῶ πρόστιμο στὴν γιαγιὰ τὴν 90χρονη ποὺ πωλοῦσε τερλίκια.

Ἡ ὁποία γιαγιὰ ὄχι μόνον δὲν ἔχει ἔσοδα ἀπὸ κάπου, ἀλλὰ καλεῖται ἐπὶ πλέον τώρα νὰ πληρώσῃ καὶ 200 εὐρῶ.

Ὅσο γιὰ τὴν «αἰτιολόγηση»;;
Τὰ ἀποδεικτικά του «ἐγκλήματός της εἶναι:

  • Τέσσερεις (4) μεγάλες μαντῆλες
  • Ἑπτὰ (7) μικρὲς μαντῆλες καὶ
  • Δέκα (10) ζευγάρια πλεκτὲς κάλτσες.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply