Χάσαμε κάτι …στρατηγόπουλα-«ἐθνοσωτῆρες»!!!

Τούς πῆρε μήπως τό …«Εὕρηκα»;;;

Κῦττα τώρα τί παιχνίδια κάνει τὸ μυαλό… Καὶ μὲ τὸ μπαρδὸν ἐὰν ἐνοχλῶ δηλαδής…
Ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς, κάπου ὑπῆρχαν τέσσερα στρατηγόπουλα ποὺ κάποιοι τὰ εἶχαν θεοποιήση, ἀναπέμπωντας ὕμνους καὶ θουρίους πομπώδεις γι’ αὐτούς. Τοὺς ἀποκαλοῦσαν δέ, συχνὰ πυκνά, ἥρωες καὶ σωτῆρες τῆς Πατρίδος!

* Il senor General Γράψας! Ἐτοῦτο τὸ μπουμπούκι ποὺ ντεμὲκ τοῦ ἔχει πῆ ὁ Παΐσιος ὅτι θὰ ἔπαιρνε τὴν Πόλη καὶ γιὰ μεγάλο διάστημα ἔτρεχαν τὰ σάλια τῶν ἁπανταχοῦ μπατριωτῶν…

* Il senor General Φράγκου! Τὸ ἐπαναστατικὸ καμάρι τῆς ΕΥΠ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ποὺ ἔγραψε ἕνα βιβλίο ἀπ’ ὅσα πρόλαβε κι ἔκλεψε ἀπὸ ἄλλους γιὰ νὰ μᾶς μάθῃ τὰ μεμέτια καὶ ποὺ πάλι οἱ ἁπανταχοῦ μπατριῶτες προσκυνοῦσαν…

* Il senor General Ἐπιτήδειος! (ὄνομα καὶ πράμα) ποὺ τὸν καβάντζωσε ὁ Νικολάκης (βλ. ΧΑ) γιὰ τὸ εὐρωψηφοδέλτιο κι ἀναζητεῖται ἔκτοτε ἡ τύχη του… καὶ τέλος

* Il senor General Συναδινός! Ποὺ κι αὐτὸν τὸν εἶχε καβατζώση γιὰ τὸ εὐρωψηφοδέλτιο ὁ Νικολάκης (μέσῳ τοῦ Λιάκου -λέγε μὲ Κασιδιάρη- βεβαίως βεβαίως) ἀλλὰ τὰ ἐβρόντηξε ὅλα κάτω κι ἔφυγε (ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ μόνον ἐννοεῖται… μαλακίες δὲν κάνουμε…) κι ἔκτοτε κυκλοφορεῖ ἡ φήμη ὅτι ἑτοιμάζεται Silver Alert γιὰ πάρτη του…

Τί ἔγιναν; Τούς πῆρε τὸ «Εὕρηκα»;

Καὶ καλά, ὁ Συναδινός, τὴν ἐκοπάνησε ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, δηλώνοντας ὅτι «ὁ Κασιδιάρης ἔφαγε τὸ βρίσιμο τῆς ζωῆς του γιὰ τρεῖς ἑβδομάδες γιατί ἐκλεγήκαμε ἐμεῖς καὶ ὄχι οἱ δικοί τους» καὶ κατηγορῶντας τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 50% τῶν μισθῶν τῶν δικῶν του, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπαλλήλων ποὺ εἶχε τὸ ἐν λόγῳ κόμμα στὸ Εὐρωκυνοβούλιο, ἀπαιτοῦσε ἐπὶ πλέον ἀκόμη 1.000€… Ἄντε αὐτὸ νὰ τὸ καταλάβουμε (πολλὰ τὰ μονέδα μπάρμπα…). Ἄντε νὰ καταλάβουμε ὅτι κι ὁ Φράγκου ἀπεδείχθη λακκὲς τοῦ Συστήματος. Οἱ ἄλλοι;

Ὁ Ἐπιτήδειος ἐτσέπωσε τά εὐρωφράγκα καί μούγκα στήν στρούγκα;;; (σιγὰ τὸ πρωτότυπο)

Ὁ Γράψας;;; Μπῆκε στήν Πόλη ῥέπαιδιά, ἢ κόλλησε στά διόδια τῶν Μαλγάρων, σὲ στημένο μπλόκο ἀγροτῶν;;;

Αὐτὲς οἱ ἀπορίες θὰ μὲ φᾶν…

Ἤθελα νὰ ἢξέρα ῥὲ ἁπανταχοῦ μπατριῶτες, πόσο ἀπελπισμένοι παίζει νὰ εἶσθε ποῦ καταπίνετε ὅ,τι σανὸ σᾶς παρουσιάσουν τά παπαγαλάκια τοῦ Συστήματος;;; Δηλαδή, πόσο σανὸ καταναλώνει πιὰ ἐτοῦτος ὁ ἔρμος ὁ τόπος;;;

Ἀλλά, θὰ μοῦ πεῖτε, ἐδῶ ἐκάνατε ἥρωες κάτι Σῶρρες, κάτι Λαμπράκηδες, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Καζάκηδες καὶ κάτι ἄλλα ἀπόβλητα. Ἐκεῖ θὰ κολλήσουμε;;;

Next one please…
Ποιὸς ἔχει σειρὰ νά σώσῃ τήν Πατρίδα παρακαλῶ;;;
Ἕνας – ἕνας! Μὴ ζμπρώχνεστε! Ὅλοι θὰ πάρετε!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply