Χορτάσαμε καὶ ἀπὸ τὸν χρυσαυγίτικο μπατριωτισμὸ

Θυμάστε ἐκεῖνο τό τραγουδάκι τῶν REM πού ἔλεγε «it’s the end of the world as we know it»; («εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου ὅπως τὸ γνωρίζουμε»).
Τώρα εἶναι τὸ τέλος τοῦ διαδικτύου ὅπως τὸ γνωρίζουμε…

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Οἱ δημοκράτες, δείχνουν τὸ φασιστικό τους πρόσωπο σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Ἡ φίμωσις πέρασε καὶ μὲ εὐρωπαϊκὸ νόμο.

Νὰ σημειωθῇ ὅτι τὶς διατάξεις τοῦ συγκεκριμένου εὐρωπαϊκοῦ νομοσχεδίου, ἐψήφισαν καὶ οἱ εὐρωβο(υ)λευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς!!!

Παρ’ τὲ μπατριῶτες νὰ ἔχετε…

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 229 times, 1 visits today)
Leave a Reply