Ὥρα νὰ ἀγαπήσουμε τὸν τόπο μας…

Αὐτὸν τὸν τόπο δὲν τὸν ἀγαπήσαμε.
Τὸν ἀφήσαμε νὰ μᾶς τὸν «στήσουν» οἱ ἄλλοι.

Ὀλες τὶς ἡμέρες νὰ τὸν ἔχουμε καλὰ μέσα στὶς καρδιές μας.

Ἐδῶ νὰ ζήσουν τὰ παιδιά μας.
Μ΄αὐτὴν τὴν γλῶσσα ποὺ μᾶς ἔδωσαν ὁ Αἰσχύλος, ὁ Ῥωμανὸς ὁ μελῳδός, ὁ Διονύσιος, ὁ Ἀνδρέας, ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Σαραντάρης, ὁ Σεφέρης.

Νὰ τοὺς νοιώθουμε δικούς μας καὶ νὰ τοὺς φωνάζουμε μὲ τὰ βαπτιστικά τους.

Μαννούλα μας εἶναι ἡ γῆ καὶ μᾶς ἀγαπᾶ.

Λεωνίδας

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *