Δούρου ἤ πατούλης;

Πατούλης ἤ δούρου;
Δίλημμα σκληρό… Σκληρότατον…

Μαρινάκης καὶ Δούρου, τρεῖς ὧρες κουβεντούλα στὸ …πόδι!!!

Βία ἀπὸ βία ἔχουν …διαφορά!!!

Κρατώντας τοὺς πολιτικοὺς ἀπὸ τὰ μέζεα, συνθλίβουν …ἐμᾶς!!!

Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (στ)

Διότι δὲν ξέρω μὲ ποῖο χεράκι μου νὰ πάρω φόρα καὶ νὰ βγάλω τὰ ματάκια μου.
Μέ τό «δεξί» ἤ μέ τό «ἀριστερό»;

Ἐσεῖς τί λέτε;

Φιλονόη

Σημείωσις

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Μπακογιάννη ἤ ἠλιόπουλο; Ἠλιόπουλο ἤ μπακογιάννη;

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

Τί νά σᾶς πῶ; Ἔχω ἀγωνία γιά τό ποιό βιτρινάκι θὰ εἶναι λιγότερο διαπλεκόμενο ἀπὸ τὰ ἄλλα μὰ καὶ γιὰ τὸ ποιὸ θὰ εἶναι περισσότερο ἀνίκανο ἀπὸ τὰ ἄλλα. Ἀπαντήσεις δὲν ἔχω. Βλέπω τὶς φάτσες τους, γνωρίζοντας τὸ παρελθόν τους καὶ ἡ μόνη ἐπιθυμία ποὺ μοῦ γεννοῦν εἶναι νὰ ἀναζητήσω τὸ σάρωθρον

Γιὰ αὐτὸ κι ἀπόψε δὲν κοιμήθηκα… Σκεπτόμουν… Προβληματιζόμουν… Πρὸς τοῦτον, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ δὲν κατέληξα κάπου, ἀπεφάσισα νὰ μείνω στὸ σπίτι μου.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply