Δὲν χάνεται ἔτσι εὔκολα ὁ ἄνθρωπος…

Ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας λαός, ἕνα ἔθνος, δὲν ἐξαφανίζεται μονάχα μὲ τὴν φωτιὰ καὶ μὲ τὸ σίδερο. Δὲν ἐξαφανίζεται μονάχα μὲ τὸ χάσιμο τῆς ζωῆς του. Ἐξαφανίζεται πιὸ ῥιζικά, πιὸ τελειωτικὰ σὰν χάσῃ τὴν ψυχή του.
Τὴν ἀτομικὴ καὶ τὴν ὁμαδικὴ ψυχή του.

Στρατῆς Μυριβήλης
«Ἡ ἐθνικὴ μουσική», [1962].

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπὸ ἀριστερὰ Δημήτριος Σταύρου, Μίλτος Κουντουρᾶς, Κώστας Κόντος καὶ Στρατῆς Μυριβήλης.
Ὅλοι Μυτιληνιοί.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 234 times, 1 visits today)
Leave a Reply