Γονάτισε (ἐπισήμως) καὶ ὁ βορίδης…

Διότι ἀνεπισήμως ἦταν οὔτως ἢ ἄλλως γονατισμένο κι αὐτὸ τὸ κουδουνισμένο.

πηγὴ

Ποῦ τό ξέρω πώς ἦταν πρό πολλοῦ γονατισμένό;
Μά, φίλοι μου, στὴν σιωνιστῶν ἐπαρχία τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν οὐδεὶς ἀναλαμβάνει ὑπουργικὲς θέσεις ἐὰν δὲν ἔχῃ πρωτίστως καταθέση τὰ διαπιστευτήρια τῆς ὑποταγῆς του. Καὶ τὸ βορίδιον διετέλεσε ὑπουργὸς παλαιότερα.
Συνεπῶς; Τί καταλαβαίνει κάποιος; Θά μποροῦσε νά ἀναλάβῃ ὑπουργικές θέσεις (βιτρίνας δῆλα δή!!!) κάποιος πού θά κατεφέρετο ἐναντίον τῶν (βιτρίνα) ἀφεντικῶν;

Τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι καὶ ἡ ἐξουσία του στὴν χώρα μας. (ἀνανέωσις)

Ὄχι δῆλα δὴ πὼς δὲν τὸ ἀναμέναμε, ἀλλὰ ἔτσι, τὸ ἀναφέρω.
Τὸ βορίδιον-κουδουνισμένον ἦταν πρὸ πολλοῦ ἀπολύτως «συμβατὸ» μὲ τὰ ὅσα τὰ (βιτρίνα) «ἀφεντικά» (του) προστάζουν. Μᾶς τὸ ἀπέδειξε ἡ ἐξομαλοποίησις τῆς εἰκόνος του ἀπὸ τὸν ποτάμι πρὸ ἐτῶν.

Ἀνοίγει πανιὰ ὁ Μάκης!

Τώρα λοιπόν τί ἔτρεξε;
Νὰ σᾶς πῶ… Ὅλοι οἱ μετέχοντες τῆς βο(υ)λῆς τους εἶναι ΝουΔουΛικὸ καὶ μΠατΣοΚ-ἀναθρεμμένοι καί, κατ’ ἐπέκτασιν ἔχουν «ἐμβολιασθῆ» καταλλήλως γιὰ νὰ προστατεύουν τοὺς τοκογλύφους καὶ τὶς βιτρίνες τους (Ἰσραήλ). Τὸ μάκι, ὅπως καὶ τὸ μπιμπίκιον, προήρχοντο, ἐπισήμως, ἀπὸ ἄλλες «γραμμές». Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ἐξαλείψουν πλήρως ὅλες τὶς ἐλπίδες τῶν (τάχα μου) ψηφοφόρων τους. Καὶ αὐτὸ συνέβη. Πρῶτο τὸ μπιμπίκιον καὶ ἀμέσως μετὰ τὸ βορίδιον, κατέθεσαν τὰ διαπιστευτήριά τους. Τώρα εἶναι ἀδειοδοτημένα καὶ  ἐγκεκριμένα γιὰ νὰ παίζουν ῥόλο-βιτρίνος καί, σαφῶς, πάντα εἰς βάρος μας.

Φιλονόη

One thought on “Γονάτισε (ἐπισήμως) καὶ ὁ βορίδης…

Leave a Reply