Δὲν ἀξίζουμε τέτοιαν Ἱστορικὴ κληρονομία ἐφ΄ ὅσον τὴν ἀγνοοῦμε

Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν νὰ καυχῶνται γιὰ ἕνα Ἄλαμο…
Γιὰ ἕνα μοναστήρι δηλαδὴ ὅπου μαζεύτηκαν μέσα ἄποικοι, τυχοδιῶκτες, χρυσοθῆρες, παράνομοι, τσιφλικάδες καὶ ἀντεστάθησαν στὸν μεξικανικὸ στρατὸ τοῦ Santa Anna….

Στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία ἔχουμε ἑκατοντάδες«Ἄλαμο» ξεκινῶντας ἀπὸ τὶς Θερμοπύλες, τὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ, τὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς, τὸ Ὕψωμα 731, τὰ ὀχυρὰ Ροῦπελ καὶ Ἰστίμπεη, τὸ Ὕψωμα Χάῤῥυ καὶ φθάνοντας μέχρι πιὸ πρόσφατα στὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛΔΥΚ…

Θεωρῶ ἀπαράδεκτο ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια Ἀμερικανοὶ νὰ γνωρίζουν τὸ Ἄλαμο καὶ 11 ἑκατομμύρια Ἕλληνες νὰ μὴν γνωρίζουν τὴν ἐπικὴ μάχη τῆς ΕΛΔΥΚ ἐκεῖ ὅπου ἕνας Ἕλλην στρατιώτης ἀντιμετώπισε 22 Τούρκους καὶ τοὺς ἐκράτησε γιὰ 60 ὁλόκληρες ὧρες καὶ ἐλύγισε μόνο ὅταν πλέον τὰ τουρκικὰ ἅρματα ἐπέρασαν ἀπὸ ἐπάνω του..

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 215 times, 1 visits today)
Leave a Reply