Γιὰ ὅλα φταῖν τὰ …μουσκάρια!!!

Εἰπώθηκε καὶ ἡ μ@λακία τῆς ἡμέρας…

Ἀπὸ τοὺς Greek Vegans:

«Παιδάκια μὴ γελιέσθε. Δὲν εἶναι πολύπλοκο τὸ θέμα, οὔτε Μασόνοι ἀπὸ πίσω οὔτε θεωρίες, οὔτε τίποτα.
Θέλετε κρέας καὶ τὰ δάση καίγονται γιὰ νὰ γίνουν βοσκοτόπια. Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τὸ γνωρίζατε τὸ 80% τοῦ ἀποδασωμένου Ἀμαζονίου ὅπως καὶ τὸ 1/3 τῆς ἐδαφικῆς ἐκτάσεως τοῦ πλανήτου εἶναι βοσκοτόπια καὶ καλλιεργήσιμος γῆ γιὰ ζωοτροφές!!!!!!
Ἡ κρεατοφαγία γ@μάει τὸν πλανήτη. Ὄχι τὰ συμφέροντα. Ὄχι οἱ πολυεθνικές. Ὄχι ὁ καπιταλισμός. Ὄχι ὁ Τζώνις ὁ Σουγιάς. Ἡ κρεατοφαγία!!!!!»

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Παιδάκια μὴ γελιέσθε.
Δὲν εἶναι ἡ κρεοφαγία, ἀλλὰ οἱ πολυεθνικὲς (!!!) καὶ θὰ σᾶς ἐξηγήσω:

  1. Κρεοφαγία εἶναι κι ἡ σαρδελίτσα, τὸ γουρουνάκι καὶ ἡ κοττούλα ἐλευθέρας βοσκῆς. Ἀλλὰ δὲν καίγονται δάση γιὰ χάριν τους…
  2. Ὄντως μεγάλο κομμάτι τοῦ Ἀμαζονίου ἀπεψιλώθη γιὰ νὰ μπορῇ ἡ κάθε Cargill -καὶ οἱ ἄλλες πολυεθνικὲς- νὰ ἔχῃ ὁλοένα καὶ αὐξανόμενες σοδειὲς μετηλλαγμένης σόγιας γιὰ ζωοτροφές.
  3. Ἀκόμη μεγαλύτερο ὅμως κομμάτι Ἀμαζονίου ἀπεψιλώθη ἐπειδὴ ἡ Βραζιλια καίει στὰ ἁμάξια της βιοκαύσιμα – ποὺ τὰ ἔκαναν οἱ μαλακο-οἰκολόγοι «trendy προϊὸν» καὶ τώρα οἱ Βραζιλιάνοι τρέχουν νὰ καλύψουν καὶ ἐξαγωγές… Ἄρα χρειάζονται ὁλοένα καὶ μεγαλύτερες ἐκτάσεις…
  4. Τὸ τάϊσμα ἐφ’ ὄρου ζωῆς μίας ἀγελάδος, μὲ μετηλλαγμένη σόγια ἢ μετηλλαγμένο καλαμπόκι (ἄρα καὶ οἱ τεράστιες ποσότητες ποὺ χρειαζόμεθα, σὲ παγκόσμιο κλίμακα) δὲν γίνεται γιὰ τὸ κρέας της… Γιὰ τὸ γάλα της, γίνεται!
  5. Νὰ κάνετε ἕναν ἁπλὸ λογαριασμό: Ποιό ἀπαιτεῖ μεγαλυτέρα ἔκτασι καλλιεργησίμου γής; Ἡ μέσος ἡμερησία κατανάλωσις 100 γραμμαρίων μοσχαρισίου κρέατος ἢ τὰ 4 λίτρα -κατὰ μέσον ὅρο- βιοαιθανόλης, τοῦ αὐτοκίνητου ἑνός Βραζιλιάνου;

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply