Γιά ὅλα ἔφταιγαν ἡ «χούντα» καί ἡ ΕΟΚΑ Β’;

Παρετήρησα ὅλο αὐτὸ τὸ 40ημερο τῆς μαύρης ἐπετείου, ὅτι ἐλάχιστοι ἐνασχολήθησαν μὲ τὸ «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν»….

Οἱ περισσότεροι κατεπιάσθησαν μὲ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν πρώτη εἰσβολή, δηλαδὴ τὸν Ἀττίλα 1, ἀγνοῶντας ἐπιμελῶς τὸν Ἀττίλα 2….

Ἀλλά… Θὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἀκριβῶς αὐτὸ ἔκανε καὶ ἡ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς, ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς. Γιατί τά βάζω τώρα μέ τόν ὁποιονδήποτε ἄγνωστο προσωπολάτρηα;

Σωστά…
Γιὰ ὅλα ἔφταιξε μόνον ἡ «χούντα» καὶ ἡ ΕΟΚΑ Β!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 235 times, 1 visits today)
Leave a Reply