Χρειάζεται κατάλληλο κοινὸ γιὰ νὰ ἀποδώσῃ ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα

Οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πλέον παραδεχθῆ ὅτι τὰ «θύματα τῆς μπανιέρας», τὰ ὁποῖα, δῆθεν, ἐδολοφόνησαν Ἑλληνοκύπριοι, στὴν πραγματικότητα τὰ ἐδολοφόνησε ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικός, σύζυγος καὶ πατέρας τους.

Ἐδῶ, στὴν ἐλευθέρα ἀκόμη Κύπρο ὅμως, τὰ ἀπολιθώματα τοῦ Στάλιν (ἀνεξαρτήτως ἡλικίας) ἐπιμένουν ὅτι οἱ …δικοί μας ἦσαν οἱ δολοφόνοι!!!

Ἐν τάξει ὠρὲ κομμουνιστόπουλα, ἐγὼ θὰ τὸ δεχθῶ, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅμως ὅτι ὅταν λέτε «δικοί μας» ἐννοεῖται τὰ «ἀδέλφια σας» μογγολικῆς καταγωγῆς…
Ἔτσι μάλιστα…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply