Προσωποποιημένη ἧττα…

Ἡ ἥττα ἔχει πρόσωπο.
Ἕλληνες ἀπελευθερωθέντες στρατιῶτες τῆς μεγαλυτέρας στρατιᾶς ποὺ συνέταξε τὸ ἔθνος στὰ 3.000 χρόνια ἱστορίας του.

Τὰ νεαρὰ αὐτὰ Ἑλληνόπουλα, ῥακένδυτα καὶ ἐξαθλιωμένα, ἦσαν οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἄγγιξαν τὸ ὄνειρο.

«Ἑνας» 

 

(Visited 211 times, 1 visits today)
Leave a Reply