Δούρειοι …«πυλῶνες»!!! (β)

Καὶ ὅσο ἐμεῖς θὰ ἀναρωτόμεθα γιὰ τὰ (πραγματικὰ) αἴτια τῆς (ἐμμέσου ἀλλὰ κοινῶς ὁμολογουμένης) ἀθῳώσεως τῆς δούρου, ἀπὸ κάθε ὀλιγωρία της, ἀνικανότητά της ἔως καὶ παραπληροφορία της, ποὺ παρεπλάνησε (παρακαλῶ;;;) τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη στὴν χώρα μας…

Γίνεται νά καταθέσῃ μηνυτής κατά τοῦ …ἑαυτοῦ του;

Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

Τόσο οἱ δούραινες τοῦ κόσμου μας θὰ πολλαπλασιάζονται!!!
Μάθατε ἐσεῖς κάτι γιά τά ὄσα ὑποτίθεται ἡ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη θά ἔπραττε εἰς βάρος της; Ἤ μήπως θά μᾶς παρουσιάσουν, ὁσονούπω, κάποιες …«ἐκτονώσεις» τύπου γεωργιάδου…

Θὰ ἀθῳωθῇ ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν …θεό!!!

…πρό κειμένου νά τήν …ἀπαλλάξουν ἀπό τά βαρίδια καί νά τήν παραδώσουν «ἄσπιλο κι ἀμόλυντο» στά πολιτικοκομματικά τοῦ τόπου, ἔως νά λησμονήσουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι ψηφοφόροι, ὅλα τά μή πεπραγμένα της ἤ ὅλες τίς ἐγκληματικές της ἀμέλειες;
Κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι μᾶλλον θὰ ἀπαλλαγῆ πλήρως, ὅπως κάθε ἡμέτερός τους, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες…
Γιατί; Μά, διότι οἱ χρήσιμοι, οἱ «ἄριστοι» καὶ οἱ ἀρεστοὶ δὲν κινδυνεύουν ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν λαθῶν, τῶν ἐγκλημάτων τους καὶ τῶν δολοπλοκιῶν τους. Καὶ δὲν κινδυνεύουν, ἀπολαμβάνοντας διαρκῆ καὶ μόνιμο ἀσυλία, διότι κάτι ἢ κάποιους ἐξυπηρετοῦ. Πόσο, ποίους καὶ σὲ τί βάθος εἶναι ἕνα στοιχεῖον πού, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀγνοοῦμε. Μποροῦμε ὄμως πανεύκολα νὰ διακρίνουμε πὼς ἐὰν ὁ ἀδελφός της εἶναι ἐπὶ κεφαλῆς «εὐαγοῦς ἱδρύματος», τότε καὶ ἡ ἰδία ἔχει τὶς …ἄκρες της.

Δούρειοι …«πυλῶνες»!!!

Ἀδίκως ἔχει στηθῆ τέτοιο σκοτεινό παρασκήνιο διαπλοκῆς στήν χώρα;
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἂς δοῦμε κι αὐτό:

Ἀπὸ τὸ «GO BACK κυρία μέρκελ» στὸ νὰ προλογίζῃς τὴν ἐτήσια ἔκθεση πεπραγμένων τῆς Ἑλληνογερμανικῆς συνελεύσεως, διὰ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, μίας πολιτικῆς ξεφτίλας δρόμος..

Τὰ ἔχουμε δῆ ὅλα μὲ τοὺς ΣΥΡΙΖΑίους ἀλλὰ ἡ κυρία Δούρου τὸ τερμάτισε..
Διαβάστε καὶ ἀπολαῦστε δηλώσεις της.

Λελιάτσος Πᾶνος

Βάσει αὐτῆς τῆς λογικῆς λοιπὸν ἀμέτρητοι «δούρειοι πυλῶνες», κάθε ἐκδοχῆς καὶ «ἰδεολογίας», μά, κυρίως, κάθε ἰδιωτικοῦ συμφέροντος, θὰ μᾶς «ἐθνό-σώζουν» διαρκῶς, ξεπουλῶντας (ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, χαρίζοντας), ἐὰν ἔτσι τοὺς διατάξουν, ἀκόμη καὶ τὰ …κόκκαλα τῶν προγόνων μας, δίχως νὰ κινδυνεύσουν ἀπὸ ἐλέγχους καὶ τιμωρίες. Ἡ διαχρονικότης τῆς ἀσυλίας τους ξεπερνᾶ κάθε εἴδους φαντασία. Κι ἀπόδειξις αὐτῆς τῆς ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς τῆς συμμορίας τῶν 300, ἡ πρόσφατος δήλωσις τοῦ κούλλλιιι…:

«Δὲν ἔχω πρόθεση νὰ μετατρέψω τὴν βουλὴ σὲ βιομηχανία ἐξεταστικῶν. Τὸ τί ἔγινε τὸ 2015 εἶναι γνωστό, ἔχει κριθῆ πολιτικὰ καὶ πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἡ δικιά μου ἔμφασις θὰ εἶναι στὸ νὰ κυττάξω πρὸς τὸ μέλλον καὶ ὄχι πρὸς ἕνα παρελθὸν ἐξαιρετικὰ ἐπώδυνο.»

Τί θέλει νά πῇ ὁ …«ποιητής»;  Πολὺ ἁπλᾶ πὼς ὅλα ἐκείνα τὰ ἐγκλήματα ποὺ τὰ τΣΥΡΙΖΑϊκὰ κατακάθια διέπραξαν ἀποδεδειγμένα εἰς βάρος μας, καλῶς διεπράχθησαν.  Οὐδεὶς θὰ ἐνοχληθῆ, οὐδεὶς θὰ ἐλεγχθῇ, οὐδεὶς θὰ ἐνοχληθῆ, οὐδεὶς θὰ δικαστῆ, οὐδεὶς θὰ τιμωρηθῆ, οὐδεὶς θὰ στιγματισθῆ.
Ἦταν ἀναμενόμενον…
Σὲ πιὸ ἁπλᾶ ἑλληνικά, μᾶς δηλώνει τὸ κούλλλιιι, πὼς καλῶς ἔγιναν ὅλα τὰ ἐγκλήματα καὶ τώρα, δίχως νὰ
κριθοῦν, ἅπαντες οἱ ἔνοχοι ἀναβαπτίζονται σὲ …ἀθῴους!!!

 Οἱ «Δούρειοι πυλῶνες» ἐκδίδονται σὲ ὅλα τὰ χρώματα, σὲ ὅλες τὶς ἰδεολογίες καὶ διέπονται ἀπὸ ἕνα κεντρικὸ σκεπτικό: εἶναι μεταξύ τους, ἅπαντες οἱ ἐμπλεκόμενοι, ἀπολύτως ἀδελφωμένοι, ἐφ΄ ὅσον ὁ στόχος τους παραμένει διαχρονικῶς ὁ δικός μας ἔλεγχος. Ἅπαντες συνδέονται μὲ μία στοά, μὲ ἕνα «εὐαγὲς ἵδρυμα» ἢ μὲ κάποια λέσχη, πρὸ κειμένου νὰ λαμβάνουν ὀδηγίες καὶ νὰ μὴν ξεφεύγουν ἀπὸ τὶς τοκογλυφικὲς ἐντολές. Καὶ φυσικὰ γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους οὐδέποτε θὰ θιγοῦν.

Σήμερα ἀναγνωρίζουμε βέβαια τὸ  ἀπέραντό τους θράσος. Εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἐγκληματικὴ συμμορία τῶν 300, στὰ χρόνια τῆς μεταπολιτεύσεως, διέπετο ἀπὸ τὸ μΠατΣοΚικὸ πνεῦμα, ποὺ σκοπό του εἶχε νὰ ἀποσυνθέσῃ τὰ πάντα. Καὶ τὰ κατάφερε.
Ὅλα τὰ
προηγούμενα χρόνια τὸ πρόσχημα ἦταν πάντα τὸ «ἐθνικὸ συμφέρον».
Σὲ ὅλες ὄμως τὶς περιπτώσεις διαπιστώνουμε πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα, ποὺ ἐνίοτε τὸ παίζουν καὶ κυβερνῶντες, δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο, ἀπὸ σκέτες βιτρινοῦλες. Βιτρινοῦλες ποὺ ὅσο κι ἐὰν ἀποκαλύπτονται, ἐξακολουθοῦν νὰ ἀπολαμβάνουν εἰδικὰ προνόμια.
Ἀλλά καί μέ τί νομικό πλαίσιο θά κριθοῦν;
Συζητᾶμε πάντα βέβαια γιὰ δικούς τους νόμους, δικά τους συντάγματα καί, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, γιὰ δική τους δικαιοσύνη.  

Τελικῶς, κρίνοντας βάσει ἀποτελέσματος, ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅσο περισσότερες ζημίες ἔκανε κάποιο κατακάθι εἰς βάρος μας, τόσο πιὸ χρήσιμο θεωρεῖται ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του καὶ τόσο μακροβιοτέρα εἶναι ἡ ἀσυλία του. Καὶ τὸ κούλλλιιι ἦλθε γιὰ νὰ «νομιμοποιήσῃ» τὰ ἐγκλήματα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, διαψεύδοντας τὶς ἐλπίδες τῶν ψηφοφόρων του.
Τὸ δηλώνει πλέον ἀνοικτὰ καὶ οὐδεὶς ἐνοχλεῖται.
Τί νά πῶ;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply