Ψυχοπαθεῖς παράφρονες σκορπίζουν τὸν τρόμο στὴν Εὐρώπη

Εἰκόνες μίας παραλόγου ἀγριότητος, στὸν ὑπόγειο διάδρομό του σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ Lecco στὴν Ἰταλία.

Ἕνας εἰκοσιτετράχρονος ἀπὸ τὸ Τόγκο σπρώχνει βιαίως ἀπὸ τὶς σκάλες μία νεαρᾶ γυναῖκα καὶ τὴν ῥίχνει κάτω.
Στὴν συνέχεια, σὰν νὰ μὴν τρέχῃ κάτι σπουδαῖο, ἐξακολουθεῖ ῥίχνοντας μία γροθιὰ στὸ πρόσωπο μίας ἄλλης γυναῖκας, ἡ ὁποία πέφτει στὸ ἔδαφος καὶ μένει ἀκίνητη λόγῳ τοῦ τραυματισμοῦ της.

Κάποιοι ἄνδρες ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τοῦ σταθμοῦ τρέχουν καὶ τελικῶς συλλαμβάνουν τὸν ἄνδρα, ὁ ὁποῖος εἶχε κρυφθῆ σὲ ἕνα λεωφορεῖο.
Ἡ μία γυναίκα διεκομίσθη στὸ νοσοκομεῖο Μanzoni στὸ Lecco.

«Ἐκφράζω ὅλη μου τὴν ἀνησυχία ὡς γυναῖκα καὶ ὡς μητέρα ἀπὸ τὸ Lecco ποὺ κάθε ἡμέρα βιώνει τὴν ἔλλειψη ἀσφαλείας σὲ αὐτὴν τὴν πόλη. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διακινδυνεύουμε στὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ χωρὶς ἐμφανῆ κίνητρα», λέει ἡ Alessandra Rota, διευθύντρια τῆς Fratelli d’Italia Lecco.
Ἡ παρουσία ἀλλοδαπῶν, ποὺ σταθμεύουν στὸν σιδηροδρομικὸ σταθμὸ καὶ σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ πάρκα τῆς πόλεως, δημιουργεῖ δυσφορία στὶς οἰκογένειες τοῦ Lecco ποὺ ἔχουν μικρὰ παιδιά, καὶ εὑρίσκονται σὲ συνεχῆ κατάσταση ἀνησυχίας καὶ φόβου. Χρειαζόμθεα καθημερινοὺς ἐλέγχους ἀπὸ τὰ θεσμικὰ ὄργανα καὶ τὶς ὑπηρεσίες ἐπιβολῆς τοῦ νόμου. Σκοπεύουμε νὰ προτείνουμε ἐπιτροπὲς ἀσφαλείας στὶς γειτονιές, ἴσως μέσῳ τῶν ἑνώσεων ἐλέγχου γειτονιᾶς. Δὲν μπορεῖ πλέον νὰ κλείνουν τὰ μάτια, προσποιούμενοι ὅτι δὲν βλέπουν τὸ πρόβλημα. Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως καὶ τῆς νομιμότητος. Οἱ οἰκογένειες στὸ Lecco δὲν μποροῦν νὰ πληρώσουν τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς κακὲς πολιτικὲς μεταναστεύσεως ποὺ πραγματοποίησε ἡ ἀριστερὰ τὰ τελευταία χρόνια. Θέλουμε νὰ ζήσουμε σὲ μία φιλικὴ πρὸς τὰ παιδιὰ πόλη, ὄχι μυστική!
Τέλος, θέλω νὰ ἐκφράσω τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἐγγύτητά μας, πρὸς τὰ δύο φτωχὰ θύματα αὐτῆς τῆς τρελλῆς βίας.»

Μόργκαν Χρῆστος

μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 952 times, 1 visits today)
Leave a Reply